Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται – Πώς θα το υπολογίσετε

Την καλοκαιρινή ραστώνη ονειρευονται χιλιάδες έργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, έχοντας στο μυαλό τους το κόστος των διακοπών, το οποίο φέτος είναι αυξημένο. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που έχουν πάρει αυξήσεις «φωτιά» και η διαμονή αναμένεται να πληρωθούν από το επίδομα αδείας 2022, το οποίο θα καταβληθεί πριν την καλοκαιρινή άδεια.

Πότε καταβάλλεται το επίδομα αδείας
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λάβουν το επίδομα αδείας κατά την ημέρα έναρξης της καλοκαιρινής τους άδειας. Ο μισθωτός που δεν έλαβε την άδειά του από πταίσμα του εργοδότη δικαιούται, ευθύς μόλις λήξει το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου έπρεπε να την είχε πάρει, τις αποδοχές της άδειας του αυξημένες κατά 100% .

Το επίδομα άδειας δεν διπλασιάζεται.

Τι επίδομα αδείας δικαιούμαστε
Ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της άδειας του δικαιούται τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν. Επίσης δικαιούται επίδομα αδείας, το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές των ημερών αδείας, με ανώτατο όριο το μισό μισθό για τους αμειβομένους με μισθό, ή 13 ημερομίσθια για τους αμειβομένους με ημερομίσθιο.

Πόσες μέρες αδείας δικαιούστε τον χρόνο
Για το 1ο και 2ο ημερολογιακό έτος, η άδεια υπολογίζεται αναλογικά με τους μήνες εργασίας.

Η αναλογία αυτή είναι 1,66 ημέρες άδειας/μήνα εργασίας επί πενθημέρου και 2 ημέρες άδειας/μήνα εργασίας επί εξαημέρου για το 1ο έτος. Για το 2ο έτος και μετά τη συμπλήρωση 12 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, η αναλογία είναι 1,75 ημέρες άδειας/μήνα εργασίας επί πενθημέρου και 2,08 ημέρες άδειας/μήνα εργασίας επί εξαημέρου. Κατά το 3ο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει ολόκληρη την κανονική άδειά του και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του έτους αυτού.

Η άδεια αυτή, υπολογίζεται στις 22 ημέρες επί πενθημέρου και τις 26 επί εξαημέρου, με τη συμπλήρωση των 24 μηνών από την πρόσληψη εντός του 3ου αυτού ημερολογιακού έτους.

Πηγή: ieidiseis.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ