Επιχορηγήσεις για 2 ξενοδοχεία σε Χανιά και Ρέθυμνο

Φωτογραφία αρχείου

Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων για ξενοδοχεία σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Αναλυτικά, η Περιφέρεια Κρήτης ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης THEO HOTEL, που αναφέρεται στον ολοκληρωµένο εκσυγχρονισµό του ξενοδοχείου αστέρων THEO HOTEL στην Αγία Μαρίνα Χανίων, συνολικού επιλέξιµου και ενισχυόµενου κόστους ίσου µε 1.969.527,02 ευρώ.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Κρήτης ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής του ξενοδοχείου Ι∆ΑΙΟΝ στο Ρέθυμνο, επί της Πλατείας Νικολάου Πλαστήρα αρ.10, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου µε 1.779.093 ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ