Έναρξη εργασιών για το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης

Ξεκίνησε την πλήρη λειτουργία του το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης (Παρατηρητήριο), στελεχωμένο από εξειδικευμένους επιστήμονες. Το Παρατηρητήριο διατηρεί άμεση συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, συγκεκριμένα με το Τμήμα Κοινωνιολογίας και ειδικότερα με το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας, με σκοπό τη διεξαγωγή εξειδικευμένων κοινωνικών ερευνών.

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου στην περιφερειακή διοίκηση υποστηρίζει την
Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας στην Κρήτη (ΠΕΣΚΕ Κρήτης), στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης μέτρων κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής (Ν. 4445/2016). Παράλληλα, συμβάλει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης στο νησί. Το έργο του Παρατηρητηρίου κρίνεται σημαντικό για την τοπική κοινωνία και τα οφέλη της, καθώς εστιάζει στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Μέσω του Παρατηρητηρίου, η Περιφέρεια Κρήτης καλείται να συντονίσει, να
παρακολουθήσει και να αξιολογήσει μέτρα κοινωνικής παρέμβασης που εφαρμόζονται σε επίπεδο Κρήτης και επιμέρους χωρικές ενότητες. Στόχος του είναι να αναδείξει τις προκλήσεις και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, να αποτυπώσει τις χωρικές διαστάσεις της φτώχειας, της αποστέρησης και του κοινωνικού αποκλεισμού, να καταγράψει και να παρακολουθήσει διαστάσεις της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης ομάδων που πλήττονται, και τέλος, να συμβάλει στη διαμόρφωση λήψης μέτρων για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των κατοίκων.

Η δυναμική που αναπτύσσεται μέσω του Παρατηρητηρίου συντάσσεται με τις σύγχρονες μορφές διακυβέρνησης στις οποίες η επιστημονική έρευνα και η γνώση αξιοποιούνται για τη χάραξη αποτελεσματικών κοινωνικών πολιτικών, στη βάση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότιμης πρόσβασης στην ανάπτυξη και στα κοινωνικά αγαθά, της άρσης των κοινωνικών ανισοτήτων και κάθε μορφής διακρίσεων. Ο μηχανισμός διάγνωσης των κοινωνικών αναγκών που αναπτύσσεται μέσω του Παρατηρητηρίου με την αξιοποίηση των ευρημάτων της κοινωνικής έρευνας, θα επιτρέψει το σχεδιασμό δίκαιων και κοινωνικά αποτελεσματικών μέτρων κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Κρήτης. Προς την κατεύθυνση αυτή, ενισχύεται η προοπτική διεκδίκησης και αξιοποίησης οικονομικών πόρων (εθνικών και ευρωπαϊκών) σε όλους τους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, προς όφελος όλων των
κατοίκων του νησιού.

Η συνεργασία με τους φορείς της Κρήτης που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και την
υλοποίηση μέτρων κοινωνικής πολιτικής είναι κρίσιμη για την επιτυχία του έργου του
Παρατηρητηρίου, ως κοινωνικά χρήσιμου εγχειρήματος. Στη βάση της σημασίας που
αποδίδεται στις συνέργειες, το Παρατηρητήριο θα αναπτύξει στο αμέσως προσεχές διάστημα συνεργασία με όλους τους φορείς, όπως τους Δήμους και τα Κέντρα Κοινότητας, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας σταθερός και διαρκής μηχανισμός καταγραφής κοινωνικών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Α. Επιστημονικά Υπεύθυνοι / Πανεπιστήμιο Κρήτης:
Γιάννης Ζαϊμάκης: Καθηγητής Κοινωνιολογίας του πολιτισμού και των τοπικών κοινωνιών, Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Επικεφαλής Επιστημονικής Ομάδας Έργου και Δ/ντής του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας, Επιστημονικά Υπεύθυνος της Ερευνητικής Ομάδας.

Χρίστος Παπαθεοδώρου: Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Πάντειου Πανεπιστημίου, Επιστημονικά Υπεύθυνος της Έρευνας για τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών στην Κρήτη.

Βασίλης Αράπογλου: Αν. Καθηγητής Κοινωνιολογίας των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Επιστημονικά Υπεύθυνος έρευνας για τον εντοπισμό, ανάλυση και χαρτογράφηση τοπικών θυλάκων αποστέρησης.

Γιώργος Τσιώλης: Αν. Καθηγητής Κοινωνιολογικής Έρευνας, Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Επιστημονικά Υπεύθυνος έρευνας για την αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης και ειδικών κοινωνικών ομάδων.

Β. Επιστημονική Ομάδα Παρατηρητηρίου:

Στέφανος Παπαναστασίου, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής & Άγγελος Λουκάκης, Δρ. Κοινωνιολογίας, με εμπειρία στην ανάλυση κοινωνικών ανισοτήτων, στις ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης κοινωνικών δεδομένων και δεικτών.

Το έργο της στήριξης και της λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε βάθος τριετίας.

Χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Περισσότερες πληροφορίες:

Δρ. Κατερίνα Βλασάκη, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, Κατερίνα Κασσαπάκη, στέλεχος Παρατηρητηρίου ([email protected])

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ