Έκτακτη επιχορήγηση στα ΑΕΙ από το υπουργείο Παιδείας – Όλα τα ποσά

Έκτακτη επιχορήγηση Πανεπιστημίων, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε & των Ανώτατων
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών για τη διενέργεια τακτικών ελέγχων, τήρησης των μέτρων προστασίας και πρόληψης της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 ενέκρινε το Υπουργείο Παιδείας.

Στην απόφαση του Υπουργείου αναφέρονται τα εξής:

Καθορίζουμε την έκτακτη επιχορήγηση προς τα Πανεπιστήμια της χώρας για τη διενέργεια τακτικών ελέγχων, τήρησης των μέτρων προστασίας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στη βάση των ακολούθων αντικειμενικών κριτηρίων (αριθμός φοιτητών, αριθμός τμημάτων, γεωγραφική διασπορά των Ιδρυμάτων) στο ποσό των 2.619.880,68 € των Ε.Φ. 1019- 208- 0000000 «Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης» & 1019-202-0000000 «Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων» , του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) οικονομικού έτους 2021 και το κατανέμουμε ως εξής:

κονδύλια Πανεπιστήμια

Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά προσδιορίζονται από σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

cretalive.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ