Εκλογές στο Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών – Πώς θα διεξαχθούν στην Κρήτη

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΣΚΛΕ Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει δια της παρούσας τα μέλη του ΣΚΛΕ, ότι δυνάμει της απόφασης της 50ης Συνεδρίασης της προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης του ΣΚΛΕ με ημερομηνία διεξαγωγής την 25η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 08.00 π.μ. έως ώρα 08.00 μ.μ.

Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 55 του Νόμου 4837/2021 και του άρθρου 112 παρ. 7 του Νόμου 4488/2017 οι εκλογές θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά μέσα, με χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». (Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας).

Λεπτομέρειες και οδηγίες για τον τρόπο παροχής της ηλεκτρονικής ψήφου θα κοινοποιηθούν εγκαίρως, ενώ και κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας θα λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παροχή οδηγιών ή την επίλυση τεχνικής φύσεως ζητημάτων.

Περαιτέρω σημειώνεται, ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων δύναται να γίνει μέχρι και την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022, η ίδια δε ημερομηνία είναι καταληκτική για την οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων. Τα σχετικά έγγραφα αίτησης υποβολής υποψηφιότητας καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των αιτήσεων υποψηφιότητας θα κοινοποιηθούν εγκαίρως, από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, άμεσα μετά τη σύστασή της.

Υπενθυμίζεται, ότι δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι διατηρούν μόνον τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του ΣΚΛΕ (άρθρο 83 παρ. 1 και 96 παρ. 1 του Νόμου 4488/2017). Τα όργανα διοίκησης, για τα οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΚΛΕ, η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή, τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειακών Τμημάτων, το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Διευκρινίζεται, ότι δεν μπορεί να τεθεί υποψηφιότητα ταυτόχρονα για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή λόγω αδυναμίας σύμπτωσης στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας ελεγκτή και ελεγχόμενου.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις υποψηφιότητας, μπορείτε να απευθύνεστε στο mail: [email protected]

Και στα τηλέφωνα:

  • Χανιά: 6976394074, 6978356444
  • Ρέθυμνο: 6973085319
  • Ηράκλειο: 6981207984, 6977652036
  • Λασίθι: 6989719413, 6936193182

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ