«Χρυσό» Jumbo: Μοναδική εταιρεία με κέρδη κάθε τρίμηνο από το 2008

Σχολική περίοδος και ο εορταστικός Δεκέμβριος ευνόησαν για μια ακόμη χρονιά τα αποτελέσματα της αλυσίδας Jumbo, οποία σημειώνεται πως αποτελεί τη μοναδική λιανεμπορική επιχείριση, που αναπτύσσεται κάθε τρίμηνο από την έναρξη της κρίσης έως σήμερα, χωρίς ούτε ένα καν στάσιμο αποτέλεσμα.

Ειδικότερα, στο α’ εξάμηνο της χρήσης της, από τον Ιούλιο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου, αυξήθηκε κατά +7,63% στα 476,75 εκατ.ευρώ, ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 242,14 εκατ. Ευρώ, αυξημένα κατά 8,59%. Τα δε καθαρά κέρδη του ομίλου για το πρώτο 6μηνο της τρέχουσας χρήσης, ανήλθαν σε 98,74 εκατ. ευρώ από 90,42 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 9,20%, με ποσοστό που ξεπερνά την αρχική πρόβλεψη της διοίκησης της για τις επιδόσεις του δωδεκαμήνου.

Σύμφωνα δε με επιπλέον στοιχεία που χορήγησε η εταιρία, οι πωλήσεις της συνέχισαν να κινούνται θετικά και στο πρώτο δίμηνο του 2019, καθώς στο 8μηνο οι πωλήσεις έτρεξαν με +7%. Δεδομένης της επίδοσης αυτής, η διοίκηση της εταιρίας αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2018/2019 ποσού 0,19 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου από 0,1728 ευρώ που ήταν πέρυσι. Το ποσό του προμερίσματος είναι αυξημένο κατά 10% περίπου, σύμφωνα και με την υπόσχεση της διοίκησης προς τους μετόχους για αυξημένη χρηματική διανομή εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Αχρησιμοποίητο το δάνειο
Η εταιρία – η οποία διαθέτει υψηλή ρευστότητα και ταμειακά διαθέσιμα- στο α’ εξάμηνο της χρήσης 2018/2019 προχώρησε στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου οκταετούς διάρκειας μέχρι το ποσό των 200 εκατ.ευρώ η έκδοση του οποίου ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2018. Σκοπός του δανείου ήταν η αναχρηματοδότηση του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 145 εκατ. ευρώ το οποίο είχε εκδοθεί στις 21.05.2014 καθώς και η χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρείας, εάν και εφόσον χρειαστούν. Μέχρι σήμερα το σύνολο του ομολογιακού παραμένει αχρησιμοποίητο πληρώνοντας μόνο τόκο αδρανείας.

Στον τομέα των επενδύσεων, η εταιρία έχει δημιουργήσει δύο καταστήματα στη Ρουμανία, αυξάνοντας το δίκτυο της στα 77 σημεία πώλησης. Από αυτά τα 51 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία και 12 στη Ρουμανία ενώ ο Όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr. Μέχρι το τέλος Μαρτίου 2019, ο όμιλος Jumbo αναμένεται να λειτουργήσει ένα ακόμα ιδιόκτητο κατάστημα στην πόλη Braila της Ρουμανίας (12.000 τ.μ περίπου) ενώ μέχρι τον Ιούνιο του 2019 έχει προγραμματιστεί η λειτουργία ενός ακόμα καταστήματος στην Βόρεια Ελλάδα.

ethnos.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ