Χανιά | Υπογραφή Σύμβασης για την ενεργειακή Αναβάθμιση, στα κτίρια του Γυμνασίου Πλατανιά και Γυμνασίου-Λυκείο Αλικιανού

Υπεγράφη το έργο της ”Ενεργειακής  Αναβάθμισης Αξιοποίησης Ανανεώσιμων  Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), για τα κτίρια του Γυμνασίου Πλατανιά και Γυμνασίου-Λυκείο Αλικιανού , Δήμου Πλατανιά ” , προϋπολογισμού  μελέτης  447.000,00 Ευρώ , από τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και τον νόμιμο εκπρόσωπο της “ΤΟΞΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τακτικό Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα ΕΤΠΑ και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ»

Στα πλαίσια του έργου προβλέπονται παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, την επίτευξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και την αξιοποίηση των διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Οι προτεινόμενες  παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

             Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό  (net metering).

             Εγκατάσταση  Αντλίας Θερμότητας

             Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με νέα φωτιστικά  τεχνολογίας LED.

             Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης BEMS.

             Τοποθέτηση Θερμομόνωσης Δώματος (στο  Γυμνάσιο Πλατανιά)

Ο Δήμος Πλατανιά με το έργο αυτό συνεχίζει την   υλοποίηση  του σχεδιασμού του,  που αποσκοπεί στην αειφόρο ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, σε συνέχεια και άλλων ενεργειακών αναβαθμίσεων κτιρίων του Δήμου.

Zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ