Χανιά | Υπογράφει τη σύμβαση η ΔΕΔΙΣΑ για την επέκταση του Χ.Υ.ΤΥ

Τη Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Χανίων, η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και της αναδόχου εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ για την κατασκευή του έργου: «Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων – Γ΄ φάση».

Το συμβατικό ποσό ανέρχεται στα 4.671.818,25 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και η σχετική πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (κωδικός MIS: 5001353) με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής (85%) και από Εθνικούς Πόρους.

Η υλοποίηση του έργου θα διασφαλίσει την αυτάρκεια σε κατάλληλες και ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης (2016) που έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με τους στόχους του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, μέσω της κατασκευής (επέκτασης) Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.), συμπεριλαμβανομένου όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της μονάδας.

Zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ