Χανιά | Το στρατηγικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Ενδιαφέρουσα Εργασία Παρουσιάστηκε από την Ελένη Σταματοπούλου PhD(c), MSc Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας, Εκπαιδευτικός, RN Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, Member PCRS-UK στα πλαίσια του 15ου Πανελλήνιου Επιστημονικού και Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδοςστα Χανιά, η οποία η ανάδειξε το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για τα έτη 2021-2027.

Συμμετείχαν η Γεωργία ΠαπαντωνίουRN, MA in Public Management, Αν. Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, η Χρυσούλα Στούκα PhD, MSc Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Α. ΚΑΤκαι η Κωνσταντίνα Ανδρουτσοπούλου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», MSc ΕΑΠ, Εκπαιδευτικός, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων.

Κατά την παρουσίαση πραγματοποιήθηκε εισαγωγή στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία καθώς είναι απαραίτητη για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας σχεδόν 170 εκατομμυρίων εργαζομένων στην ΕΕ. Η προστασία των ανθρώπων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία από κινδύνους είναι βασικό στοιχείο για την επίτευξη βιώσιμων αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζόμενους.

Επιπρόσθετα έχει επιτρέψει τη μείωση των κινδύνων στην εργασία και τη βελτίωση των προτύπων για την υγεία σε όλη την ΕΕ και σε όλους τους τομείς. Οι προκλήσεις παραμένουν και η πανδημία Covid-19 έχει επιδεινώσει τους κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό κοινωνικο-οικονομικής ευημερίας και προόδου σε μια σύγχρονη και ευνομούμενη κοινωνία, ενώ παράλληλα συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, μέσω της διασφάλισης της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία.

Κάθε χρόνο 2.340.000 θάνατοι εργαζομένων οφείλονται σε επαγγελματικές ασθένειες και εργατικά ατυχήματα, ενώ 160 εκατομμύρια υπολογίζονται οι μη θανατηφόρες επαγγελματικές ασθένειες και 270 εκατομμύρια τα εργατικά ατυχήματα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφηκαν 2,5 εκατομμύρια ατυχήματα που προκάλεσαν απουσία τουλάχιστον 4 ημερών από την εργασία και 3.515 θανατηφόρα ατυχήματα σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Εκτιμάται ακόμα ότι κάθε χρόνο περίπου 160.000 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους λόγω επαγγελματικών ασθενειών και περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι λόγω θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων. Επιπρόσθετα πάνω από τρία εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται κάποιο σοβαρό ατύχημα κατά την εργασία τους (στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, EU-OSHA και της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Ο κύριος στόχος της Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΥΑΕ) είναι η προαγωγή και διατήρηση των υψηλότερων κατά το δυνατόν επιπέδων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για την αποφυγή ή τη μείωση της εμφάνισης των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και των άλλων προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την εργασία.

Σύμφωνα με πρόσφατα Επιδημιολογικά Δεδομένα αναφέρεται πως εξακολουθούν να υπάρχουν πάνω από 3.300 θανατηφόρα ατυχήματα και 3,1 εκατομμύρια μη θανατηφόρα ατυχήματα στην ΕΕ-27 το έτος 2018 και περισσότεροι από 200.000 εργαζόμενοι πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία.

Τα Εργατικά ατυχήματα και οι ασθένειες κοστίζουν στην οικονομία της ΕΕ πάνω από 3,3% ΑΕΠ ετησίως (περίπου 460 δισεκατομμύρια ευρώ).

Η πρακτική στην ΥΑΕ βοηθάει τις επιχειρήσεις να γίνουν περισσότερο παραγωγικές, ανταγωνιστικές και βιώσιμες ενώ η καλή ΥΑΕ επίσης μειώνει το κόστος υγειονομικής περίθαλψης.

H αξία της Επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και το κόστος ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία είναι εξίσου σημαντική. Σε e-poster που παρουσιάστηκε από την κα. Αθανασία Σταματοπούλου PhD(c) Οικονομολόγος, MSc International Human Recourse Management, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΑ.Δ.Α. & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εκπαιδευτικός, Ακαδημαϊκή Υπότροφος Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο ανωτέρω Πανελλήνιο Συνέδριο.

Συμμετείχε η κα. Ελένη Σταματοπούλου PhD(c), MSc Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας, Εκπαιδευτικός, RN Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, Member PCRS-UK,

και η Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Γεωργία Τουλιά PhD, MSc Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παρευρισκόμενοι ήταν ο Ιωάννης Θεοδωράκης PhD, Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης Επιμελητής Α’, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ και ο Συντονιστής των e-poster κ. Αλέξανδρος Σταύρου από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Αναφέρθηκε πως οι τραυματισμοί, οι ασθένειες και οι θάνατοι που σχετίζονται με την εργασία έχουν ως αποτέλεσμα υψηλό οικονομικό κόστος για τα άτομα, τους εργοδότες, τις κυβερνήσεις και την κοινωνία.

Οι χώρες με ανεπαρκή συστήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας δαπανούν πολύτιμους πόρους για την αντιμετώπιση τραυματισμών και ασθενειών που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Η χάραξη μιας δυναμικής Εθνικής στρατηγικής μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη, όπως: τη βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της μείωσης των απουσιών λόγω ασθένειας, τη μείωση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, την παραμονή των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων στην αγορά εργασίας, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εργασιακών μεθόδων και τεχνολογιών και τη μείωση του αριθμού των ατόμων που εργάζονται με μειωμένο ωράριο για να φροντίσουν κάποιο μέλος της οικογένειάς τους.

Στις αρνητικές επιπτώσεις της κακής διαχείρισης περιλαμβάνονται η δαπανηρή πρόωρη συνταξιοδότηση, η απώλεια εξειδικευμένου προσωπικού, η συστηματική απουσία από την εργασία και η τυπική παρουσία στην εργασία (όταν οι εργαζόμενοι προσέρχονται στην εργασία παρά το γεγονός ότι είναι άρρωστοι), καθώς και το υψηλό ιατρικό κόστος και τα υψηλά ασφάλιστρα.

Εκτιμάται ότι το κοινωνικό κόστος των τραυματισμών και των ασθενειών που συνδέονται με την εργασία ανέρχεται στο 3,9 % του παγκόσμιου ΑΕΠ και στο 3,3 % του ΑΕΠ της ΕΕ.
Το εν λόγω κόστος εκτιμάται επίσης συχνά με βάση τους υφιστάμενους δείκτες μέτρησης της υγείας, όπως τα έτη ζωής που χάνονται λόγω ασθένειας, αναπηρίας και πρόωρου θανάτου (DALY).

Σύμφωνα με μελέτες, κάθε ευρώ που επενδύεται στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία αποφέρει κέρδος 2,2 ευρώ, η δε σχέση κόστους-οφέλους της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας είναι θετική.

Τα αποτελέσματα της εργασίας του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για τα έτη 2021-2027ήταν ότι οι υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας αποτελούν προϋπόθεση για ένα υγιές και παραγωγικό εργατικό δυναμικό. Το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ εστιάζει σε τρεις βασικούς στόχους.

O πρώτος είναι η πρόβλεψη και διαχείριση της αλλαγής στον χώρο της εργασίας ώστε να διασφαλιστούν ασφαλείς και υγιείς οι χώροι εργασίας. Επιπρόσθετα μία πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την ψυχική υγεία στην εργασία, θα αξιολογεί αναδυόμενα ζητήματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία των εργαζομένων προτείνοντας οδηγίες για δράση.

Ο δεύτερος στόχος αναδεικνύει τη βελτίωση της πρόληψης των ασθενειών και ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία προωθώντας την εξάλειψη των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία στην ΕΕ (καταπολέμηση του καρκίνου, των αναπαραγωγικών και αναπνευστικών ασθενειών).

Ο τρίτος στόχος είναι η αύξηση της ετοιμότητας για πιθανές μελλοντικές απειλές για την υγεία αντλώντας διδάγματα από την πανδημία Covid-19 και αναπτύσσοντας στενή συνεργασία με τους φορείς της Δημόσιας υγείας. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν μέσω ενισχυμένης τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής και παρακολούθησης της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, απαιτείται δράση στην ΕΕ, σε εθνικό, τομεακό και εταιρικό επίπεδο.

Η υλοποίηση αυτών των τριών στόχων θα υποστηριχθεί από: κοινωνικό διάλογο, ενίσχυση της βάσης αποδεικτικών στοιχείων, ενίσχυση της επιβολής και
ευαισθητοποίηση.

Τα έργα στοχεύουν ανάπτυξη και εφαρμογή παρεμβάσεων για την προαγωγή της καλής ψυχικής υγείας και την πρόληψη της ψυχικής ασθένειας στην εργασία με εστίαση στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους.

Ήδη πριν από την πανδημία, τα προβλήματα ψυχικής υγείας επηρέαζαν περίπου 84 εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ.

Οι μισοί εργαζόμενοι στην ΕΕ θεωρούν ότι το άγχος είναι συνηθισμένο στον χώρο εργασίας τους και το άγχος συμβάλλει στο ήμισυ περίπου όλων των χαμένων εργάσιμων ημερών.
Το εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη απαιτεί συνεχή προβληματισμό και ανταπόκριση.
Η επαγγελματική περίθαλψη και η ασφάλεια διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο σε αυτό, καθώς οι εργαζόμενοι μεγαλώνουν.

Οι κύριες αιτίες θανάτων στην ΕΕ που σχετίζονται με την εργασία είναι ο καρκίνος. Περίπου 100.000 θάνατοι από επαγγελματικό καρκίνο στο χώρο εργασίας συμβαίνουν κάθε έτος.
Οι δράσεις για την καταπολέμηση του καρκίνου στο χώρο εργασίας αποτελούν βασικά στοιχεία της Ευρώπης σύμφωνα με το σχέδιο καταπολέμησης του καρκίνου, το οποίο καθορίζει μια νέα προσέγγιση της ΕΕ στην πρόληψη, θεραπεία και φροντίδα.

Η δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση του καρκίνου που σχετίζεται με την εργασία σύμφωνα με τη στρατηγική του οδικού χάρτη για τις καρκινογόνες ουσίες 2020-2024, είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για περίπου 40 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Η αύξηση της ετοιμότητας και η ταχεία απόκριση των απειλών σε περιόδους κρίσης όπως ο COVID-19, η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο βοηθώντας τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, στην διαχείριση κινδύνων ευημερίας, στην επιχειρηματική συνέχεια και την βιωσιμότητα.

Η προσέγγιση της ΕΕ για την ΥΑΕ επικεντρώνεται στην πρόληψη.

Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στα μέτρα αυξημένης υγιεινής, μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις και υποστήριξη της ψυχικής υγείας βελτιώνοντας την επικαιρότητα και την αποτελεσματικότητα της απόκρισης σε τέτοιες κρίσεις και πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω οι συνέργειες μεταξύ της ΥΑΕ και της Δημόσιας υγείας.

Ανάγκη υποστήριξης της εφαρμογής των κανόνων ΥΑΕ με: κοινωνικό διάλογο, ευαισθητοποίηση, κοινοτική και εθνική χρηματοδότηση και βελτίωση των συνεργειών με άλλους τομείς πολιτικής.

Ανάγκη βελτίωσης των στατιστικών δεδομένων και της βάσης τεκμηρίωσης για την ΥΑΕ, αξιοποιώντας περισσότερο την επιστήμη και την έρευνα.

Εν κατακλείδι τα συμπεράσματα του στρατηγικού πλαισίου είχαν στόχο την κινητοποίηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων και άλλων σχετικών ενδιαφερομένων γύρω από κοινές προτεραιότητες για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Ισχύει για όλους τους ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (Εθνικές Διοικήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων εργασίας, των εργοδοτών, των εργαζομένων και άλλους σχετικούς φορείς ΥΑΕ) δημιουργώντας ένα πλαίσιο δράσης, ανταλλαγής και συνεργασίας.

Όλες οι Εθνικές Διοικήσεις θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο δράσης.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους για: την αλλαγή στον νέο κόσμο της εργασίας, βελτίωση της πρόληψης εργατικών ατυχημάτων και ασθένειες σύμφωνα με την προσέγγιση «όραμα μηδέν» και αύξηση της ετοιμότητας για πιθανές μελλοντικές κρίσεις υγείας.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώσουν και να καταρτίσουν την εθνική τους συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να διασφαλιστούν ότι τα νέα μέτρα εφαρμόζονται. Η σύνοδος κορυφής για την ΥΑΕ του 2023 θα επικεντρωθεί στον απολογισμό της προόδου και την αξιολόγηση προσαρμογής υπό το φως ενός ταχέως μεταβαλλόμενου πλαισίου.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ελένη Σταματοπούλου PhD(c), MSc Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας, Εκπαιδευτικός, RN Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, Member PCRS-UK. https://bisc.uniwa.gr/profile/stamatopoyloy-eleni/
Αθανασία Σταματοπούλου PhD(c) Οικονομολόγος, MSc International Human Recourse Management, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΑ.Δ.Α. & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εκπαιδευτικός, Ακαδημαϊκή Υπότροφος Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. https://bisc.uniwa.gr/profile/stamatopoyloy-athanasia/

 

zarpanews.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ