Χανιά | Το ΚΠΕ Βάμου σε σεμινάριο Erasmus στην Ισπανία

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου σχεδίασε και υλοποιεί πρόγραμμα Erasmus+ εγκεκριμένο από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με κωδικό προγράμματος: 2019-1-EL01-KA104-062085 με θέμα «Φύση και Πολιτισμός ως εργαλεία για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», που υλοποιείται αυτή τη σχολική χρονιά. Το μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Βάμου, Μπάσιου Ανδριάνα παρακολούθησε το σεμινάριο «Ώρα για Δράση: Μη τυπική εκπαίδευση μέσω εσωτερικών και υπαίθριων μεθόδων διδασκαλίας για την ενδυνάμωση της ενεργής συμμετοχής των μαθητών»  που διοργανώθηκε από τον οργανισμό New Horizons Malta, στις 10-17 Φεβρουαρίου, στην Santa Cruz της Τενερίφης στην Ισπανία..

Στο σεμινάριο έλαβαν μέρος εκπαιδευτικοί από διάφορες χώρες της Ευρώπης (Ρουμανία, Γερμανία, Σερβία, Ιταλία). Στόχος του σεμιναρίου είναι να προάγει την υπαίθρια εκπαίδευση στο τοπικό περιβάλλον, ως μέρος του καθημερινού σχολικού προγράμματος με στόχο να κινητοποιηθούν οι μαθητές προς τη βιωματική γνώση και να αποκτήσουν περισσότερα κίνητρα για μάθηση. Το σεμινάριο παρουσιάζει στοχευμένες δραστηριότητες για μέσα και έξω από την τάξη που μπορούν να ενσωματωθούν σε όλα τα μαθήματα..

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ήταν, μέσω συνεργατικών εργασιών, διάφορων δραστηριοτήτων εντός και εκτός τάξης, δημιουργία διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων. . Δόθηκαν σύντομες διαλέξεις  με βασικό στόχο την ανάλυση όρων(«Υπαίθρια Εκπαίδευση και Αειφορία», «Διάκριση μεταξύ Τυπικής και Άτυπης Εκπαίδευσης»,  «Εργαλεία για την κινητοποίηση και ενθάρρυνση των μαθητών») και πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη σε πρότυπα διαπολιτισμικά σχολεία. Όλοι οι συμμετέχοντες συζήτησαν και παρουσίασαν δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα και ανέπτυξαν σχέδια μαθήματος που εκπαιδεύουν τους μαθητές και τους συναδέλφους τους σε κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες, και τους ευαισθητοποιούν στα παραπάνω θέματα.

Συγκεκριμένα σκοπός του σεμιναρίου ήταν να παρέχει θεωρητικές και βιωματικές εμπειρίες σχετικές με τη σχολική εκπαίδευση σε άτυπα πλαίσια, και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και την ποιότητα ζωής.

Επιπλέον στόχοι ήταν: Οι εκπαιδευτικοί να μάθουν πώς να παρακινήσουν, να καθοδηγήσουν και να αξιολογήσουν τους μαθητές για να μειώσουν τη χαμηλή απόδοση σε βασικές ικανότητες,

-να αναπτύξουν σχετικές, υψηλού επιπέδου και καινοτόμες δεξιότητες, να βελτιώσουν την καλή ποιότητα της τυπικής εκπαίδευσης μέσω της υπαίθριας εκπαίδευσης.

-να κατανοήσουν τις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης, των μεθόδων της μικτής μάθησης(blended learning) και της αντίστροφης τάξης(flipped classroom)

-να δοκιμάσουν τη βιωματική μάθηση και μεθόδους αναστοχασμού και να αναπτύξουν την ικανότητά να δώσουν ανατροφοδότηση

-να κατανοήσουν την επίδραση της εφαρμογής των άτυπων μεθόδων διδασκαλίας ως προς τα κίνητρα των μαθητών

-να μάθουν νέες μη τυπικές δραστηριότητες, εργαλεία, μεθόδους και να μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την υπαίθρια εκπαίδευση στην Ευρώπη

-να ανταλλάξουν και να αναπτύξουν δεξιότητες καθοδήγησης ομάδων σε εξωτερικούς χώρους μαζί με συναδέλφους από την Ευρώπη

-να μάθουν τη θετική δύναμη των δραστηριοτήτων ενίσχυσης ομάδων και να αισθάνονται πιο σίγουροι και έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν με τη σειρά τους και να προσαρμόσουν τις πρακτικές ασκήσεις στο δικό τους σχολείο

-να αυξηθεί η αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων ως προς την εργασία με άτυπες μεθόδους διδασκαλίας σε υπαίθριους χώρους,

-να ενισχυθεί η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη, να ανακινηθούν οι στρατηγικές διά βίου μάθησης, να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη στην προώθηση στρατηγικών βασισμένων στο παιχνίδι στην εκπαίδευση, να προωθηθεί η παιδαγωγική που ανταποκρίνεται στο πραγματικό παγκόσμιο πλαίσιο.

Το New Horizons Malta είναι ένας οργανισμός  που  αποτελείται από μια ομάδα επαγγελματιών, και διεθνών εκπαιδευτών με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτικών ώστε να συμβάλλουν σε μια πιο βιώσιμη κοινωνία, όπου μπορεί να επιτευχθεί το πλήρες δυναμικό των ατόμων, με ποιοτική εκπαίδευση και σχέδια εργασίας. Ο οργανισμός επιδιώκει, μέσα από τις δράσεις του, να συμβάλλει στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη ατόμων με διαφορετικό υπόβαθρο, δημιουργώντας ισχυρές και συνεκτικές εκπαιδευτικές κοινότητες.

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ