Χανιά | Συνεδριάζουν για τον προϋπολογισμό του 2020 στο Δήμο Πλατανιά

Ο Προϋπολογισμός Δήμου Πλατανιά, οικονομικού έτους 2020, θα απασχολήσει μεταξύ άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την Ειδική Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 17/12/2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας, αμέσως μετά την τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί λίγο νωρίτερα, στις 18.00.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση για τη διπλή συνεδρίαση του ΔΣ του Δήμου Πλατανιά

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 17/12/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) και του Ν. 4555/2018 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 17/12/2019

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. έτους 2019
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Έγκριση Μελέτης και Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” για την Πράξη με τίτλο “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ”»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης περί μη αύξησης των συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2020 – επανακαθορισμός γενικών συντελεστών σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 185 του N. 4555/18
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ “ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ” Τ.Κ.ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ” 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδικού δικτύου ΤΚ Λάκκων»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδικού δικτύου ΤΚ Πρασέ»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο <ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ>2ο ΥΠΟΕΡΓΟ <<ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΕ Τ.Κ. ΜΟΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ>>
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Πλατανιά έτους 2020
Εισηγητής: κ. Πέτρος Μαρινάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 12ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πλατανιά στη διεθνή έκθεση CMT- Τhe Holiday Exhibition, που θα πραγματοποιηθεί στη Στουτγάρδη στις 11 -19 Ιανουαρίου 2020
Εισηγητής: κ. Πέτρος Μαρινάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 13ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πλατανιά στη διεθνή έκθεση ΜΑΤΚΑ στην Φιλανδία, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 -19 Ιανουαρίου 2020
Εισηγητής: κ. Πέτρος Μαρινάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 14ο: Κατανομή συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 23.215,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών θέρμανσης των σχολείων μας, καθώς και απόδοση του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Δαράκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 15ο: Έγκριση διοργάνωσης από τον Δήμο Πλατανιά εορταστικών εκδηλώσεων εν όψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 16ο: Έγκριση διοργάνωσης φιλοξενίας (παραδοσιακό κέρασμα) κατά τις εορταστικές ημέρες (Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά και Θεοφάνια) στον Δήμο Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 17ο: Έγκριση για την συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά ως συνδιοργανωτής, με την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης στην εκδήλωση βράβευσης των νεοεισαχθέντων φοιτητών/τριών, από το Δήμο Πλατανιά, στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Δαράκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 18ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν κ. Μαργιολάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου κάτοικο κοινότητας Βατόλακκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Δασκαλάκη Νικόλαο του Ιωάννη κάτοικο κοινότητας Βατόλακκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Καλφάκη Σταύρο του Μάρκου κάτοικο κοινότητας Σκινέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κ. Φουτάκη Χρυσάνθη του Ευτυχίου, κάτοικο Κοινότητας Ραπανιανών της Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Στυλιανουδάκη Χρήστο του Εμμανουήλ κάτοικο Κοινότητας Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Ζερβουδάκη Γεώργιο του Νικολάου κάτοικο Κοινότητας Κουφού της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»

Θέμα 1ο: Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Πλατανιά, οικονομικού έτους 2020
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πλατανιά, οικονομικού έτους 2020
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

zarpanews.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ