Χανιά | Συνεδρίασε με θέμα τις άδειες χρήσης νερού το ΔΣ Αποκορώνου – Τι αποφάσισαν

Σε κλίμα ενότητας και ομοφωνίας συνεδρίασε στις 31 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου με μοναδικό θέμα «Άδειες Χρήσης Νερού» και αποφάσισε τα παρακάτω:

1. Αποφασίζουμε την επικαιροποίηση των 336/2011, 35/2012, 30/2013 & 238/2014 και 2/2020 αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου οι οποίες ρητά αναφέρουν ότι την αποκλειστική διαχείριση των νερών του Αποκόρωνα πρέπει να την έχει ο Δήμος

2. Να εφαρμόσει άμεσα ο Δήμος –ο δήμαρχος τους όρους της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων και ειδικότερα:

α) Να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών όρων από όλες τις υδροληψίες του Δήμου Αποκορώνου.

β) Να συνταχθεί πρόγραμμα παρακολούθησης των αντλήσεων που πραγματοποιούνται από το Δήμο και τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.), όπως και των παροχών από τις πηγές με άμεση ανάθεση στο Πολυτεχνείο Κρήτης για παρακολούθηση τον ροών από τις υδροληψίες στο σύνολο του Δήμου.Κ.Α-6737.007 24.400,00 Υπηρεσία Παρακολούθησης Υδάτων Πηγών Αποκορώνου.

γ) Να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την έκδοση αδειών χρήσης νερού, αποκλειστικά στο Δήμο Αποκορώνου, με την υποχρέωση, αφού καλύψει τις ανάγκες του, να παρέχει τις απαιτούμενες ποσότητες σε άλλους φορείς (Τ.Ο.Ε.Β., άλλους Δήμους, Ο.Α.Κ.), σε διάστημα 2 μηνών να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, φάκελος με την πορεία της απόφασης.

3. Ο καθ’ ύλην αρμόδιος για την υλοποίηση των παραπάνω είναι ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, σύμφωνα με το Ν 3852/2010 άρθρο 58 παρ.1β.

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ