Χανιά | Συμμετοχή του Γενικού Λυκείου Αλικιανού σε πρόγραμμα Erasmus+ για την παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού

Στις 29 Απριλίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση των μελών του
Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+/KA2 με τίτλο «Vielfalt gemeinsam verstehen», με κωδικό αριθμό 2018-1-DE02-KA204-005086 αντί για τη δια ζώσης προγραμματισμένη
συνάντηση στην Klaipeda της Λιθουανίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η πορεία του έργου καθώς και η
χρηματοοικονομική του διαχείριση. Ειδικότερα ανακοινώθηκε ότι η ενδιάμεση έκθεση για το
τριετές αυτό έργο υποβλήθηκε στην Γερμανική Εθνική Μονάδα στις 31 Μαρτίου 2020 και
βαθμολογήθηκε ως καλή, για την περίοδο 01.09.2018 έως και 28.02.2020. Συγκεκριμένα, η
απαντητική έκθεση ανέφερε ότι «Η αξιολόγηση περιεχομένου … έδειξε ότι το έργο πηγαίνει καλά».

Η εστίαση στην πραγματική ομάδα-στόχο έγινε θετικά αποδεκτή, αλλά υπήρξε η σύσταση να γίνει ακόμη πιο έντονη μεταξύ των ενδιαφερομένων και των πολλαπλασιαστών.

Η δεύτερη χρηματική δόση μεταφέρθηκε πλήρης στα μέλη του έργου.

Αναφορικά με την πρόοδο του έργου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Το εγχειρίδιο είναι έτοιμο και ετοιμάζεται για μετάφραση. Η μετάφραση μπορεί να ξεκινήσει
γύρω στα μέσα Μαΐου ενώ η τελική προθεσμία μετάφρασης είναι στις 30 Νοεμβρίου 2020. Η
συγγραφή των ενοτήτων από τους οργανισμούς Südwind Verein für Entwicklungspolitik und
globale Gerechtigkeit και KgKJH LSA e.V. έχει τελειώσει, ενώ απομένει η συγγραφή των
μεθόδων από τους εκπροσώπους του Europa Universität Flensburg. Τα περιεχόμενα των
παραπάνω παραδοτέων θα είναι έτοιμα μαζί με το σύστημα σύστημα μετάφρασης περίπου από τα τέλη Μαΐου.

Διά ζώσης κατάρτιση προγραμματίζεται για τους συμμετέχοντες στις αρχές Φεβρουαρίου 2021 στο Βερολίνο, ενώ θα προηγηθεί διάλογος για τον καθορισμό του περιεχομένου της κατάρτισης, την ανάθεση εργασιών και τον ορισμό των προθεσμιών.

Ο Tamás Fütty από το EUF παρουσίασε δύο ακόμη μεθόδους. Στην ηλεκτρονική συνάντηση, οι εκπρόσωποι των KgKJH και SW παρείχαν ανατροφοδότηση σχετικά με διάφορες ερωτήσεις και αποφασίστηκαν οι στρατηγικές και οι συγκεκριμένες δράσεις που θα γίνουν για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

Τέλος, επιβεβαιώθηκε η πραγματοποίηση της 5ης κατά σειρά συνάντησης των μελών
του έργου στις εγκαταστάσεις του Γενικού Λυκείου Αλικιανού από 22 έως 23 Οκτωβρίου 2020 στα Χανιά, με την επιφύλαξη των κινδύνων από τις επιπτώσεις της πανδημίας του covid-19 και εξειδικεύτηκαν οι μελλοντικές εργασίες των μελών της ομάδας.

Ειδικότερες πληροφορίες για το έργο υπάρχουν στην ιστοσελίδα
http://diversity.eduskills.plus/el καθώς και στην ιστοσελίδα του ΓΕΛ Αλικιανού
http://www.alikianos-lykeio.eu/

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ