Χανιά | Σεμινάριο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΠΕ Βάμου – Αναλυτικό πρόγραμμα

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανώνει Εισαγωγικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η στήριξη των εκπαιδευτικών που σχεδιάζουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και δραστηριότητες που εντάσσονται στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Στόχοι είναι η γνωριμία τους με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και διαδικτυακά εργαλεία του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Βάμου, η απόκτηση γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων που προωθούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία στα σχολεία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022: Αφιέρωμα στις “Erasmus Days”

 • 18.45 – 19.00: Προσέλευση – Εγγραφές.
 • 19.00 – 19.15: Παιχνίδι γνωριμίας
 • 19.15 – 19.45: Παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δικτύων των ΚΕΠΕΑ/ ΚΠΕ της Κρήτης (Βάμου, Ανωγείων, Αρχανών και Ιεράπετρας)
 • 19.45 – 20.00 Διάλειμμα
 • 20.00 – 20.30: Παρουσίαση προγραμμάτων Erasmus+ KA1 και ΚΑ2 που έχει υλοποιήσει το ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Βάμου.
 • 20.30 – 21.00: Ερωτήσεις – συζήτηση

Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

 • 08.45 – 09.00: Προσέλευση
 • 09.00 – 10.00: Προτάσεις του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Βάμου για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων- Σχέδια Μαθημάτων, Σχεδιασμός. Παιδ. Ομάδα ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Βάμου.(Εργαστήριο 1).
 • 10.00 – 10.30: «Σύνδεση των προγραμμάτων του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Βάμου με τα Πράσινα Επαγγέλματα». Μαρία Καλφάκη, Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΔΔΕ Χανίων
 • 10.30 – 11.00: «Κλιματική Κρίση»,. Αντώνιος Καλογεράκης, Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Οικολογίας και Θεολογίας της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης.
 • 11.00 – 11.15: Διάλειμμα
 • 11.15 – 12.15 Εκπαιδευτική τεχνική World Café, Παιδ. Ομάδα ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Βάμου (Εργαστήριο 2)
 • 12.15 – 13.30 Σχεδιασμός προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αρετή Μαρματάκη, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Χανίων. (Εργαστήριο 3)
 • 13.30 – 14.00: Ερωτήσεις – συζήτηση- Αξιολόγηση σεμιναρίου

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ