Χανιά | Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβούλιου Κανδάνου – Σελίνου για τους μαθητές της Γ’ Τάξης του Λυκείου Παλαιόχωρας

Όλες τις απαραίτητες ενέργειες είναι διατεθειμένος να κάνει ο δήμος Κανδάνου – Σελίνου προκειμένου να αποδοθεί στους υποψήφιους μαθητές της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Παλαιόχωρας ειδικό ποσοστό καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εξαιτίας των κενών που καταγράφονται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε σχετικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου.

Αναλυτικά:

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπικάκη Μιχαήλ, όπως λεπτομερέστατα καταγράφεται στο πρακτικό, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα:

Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου συναισθανόμενος την αγωνία και  συμπαραστεκόμενος στα προβλήματα εκπαίδευσης της μαθητικής κοινότητας του Δήμου μας, λόγω των κενών που καταγράφονται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα προτίθεται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να αποδοθεί στους υποψήφιους μαθητές της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Παλαιόχωρας ειδικό ποσοστό καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο Λύκειο Παλαιόχωρας οι μαθητές δεν διδάσκονται 7 ώρες την εβδομάδα Οικονομία πανελλαδικό εξεταζόμενο μάθημα, 7 ώρες την εβδομάδα Φυσική πανελλαδικό εξεταζόμενο μάθημα και η διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας ξεκίνησε μόλις στις 2/12/2019.

Επίσης στην Α΄και Β΄Λυκείου δεν κάνουν συνολικά 11 ώρες Φυσική. Στο Γυμνάσιο Παλαιοχώρας υπάρχουν τα εξής κενά: 10 ώρες Πληροφορική, 8 ώρες Βιολογία-Γεωγραφία, 6 ώρες Καλλιτεχνικά.

Στα πλαίσια αυτά και συνυπολογίζοντας ότι ο Δήμος μας είναι βάσει του ΦΕΚ 87Α/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης ορεινός και δυσπρόσιτος με τα παιδιά μας ήδη να στερούνται των εκπαιδευτικών προνομίων των μαθητών των αστικών κέντρων θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το μεγάλο κενό της διδασκαλίας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, της Φυσικής, της Οικονομίας και της Χημείας.

Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου θα αιτηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι απόφοιτοι της Γ΄ Τάξης Λυκείου Παλαιόχωρας του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, να εισαχθούν καθ΄ υπέρβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους.

Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας, στα αρμόδια εμπλεκόμενα όργανα και να δημοσιευτεί ως Δελτίο Τύπου.

Zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ