Χανιά | Προχωρούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των κατολισθήσεων στην οδό Μαλινδρέτου

Με ταχύ ρυθμό φαίνεται πως προχωρούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη η οδός Μαλινδρέτου στον Σταλό από την κακοκαιρία του περασμένου χειμώνα (δείτε ΕΔΩ)

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων στην πρώτη τακτική της συνεδρίαση την Δευτέρα, αποφάσισε την άμεση πρόσκληση με διαπραγμάτευση για την ανάθεση του έργου, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, λόγω του χαρακτήρα επείγοντος που έχει η συγκεκριμένη παρέμβαση.

Συγκεκριμένα, η ομόφωνη απόφαση της επιτροπής, εγκρίνει την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης – πρόσκλησης για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΔΟΥ ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΥ ΔΕ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 133.700,00€ με ΦΠΑ, που έχει δεσμευτεί με κωδικό στον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Τι έργα θα γίνουν

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν στη λήψη άμεσων-προσωρινών μέτρων προστασίας της οδού Μαλινδρέτου για την αντιμετώπιση του κατολισθητικού φαινομένου και αποσκοπούν στην προστασία των διερχόμενων.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί τμηματική τοποθέτηση συναρμολογούμενων τοίχων ανάσχεσης βραχοπτώσεων ύψους 4,00 μέτρων, με την τοποθέτηση χαλύβδινων ορθοστατών αποτελούμενων από πλατύπελμες δοκούς HEB 260, μήκους 6,00 μέτρων, οι οποίες διεισδύουν στο έδαφος σε βάθος 2,00 μέτρων και προεξέχουν σε ύψος 4,00 μέτρων περίπου.

Η τοποθέτηση των ορθοστατών θα πραγματοποιείται σε αποστάσεις 2,60 μέτρων παράλληλα με τον άξονα της οδού για μήκος 88μ και μεταξύ των πελμάτων των χαλύβδινων δοκών θα τοποθετηθούν προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα 2,50 μέτρων πλάτος, 4,00 μέτρων ύψους και πάχους περίπου 20 εκατοστών.

Μετά την τοποθέτηση του τοίχου, για την προειδοποίηση των οδηγών λόγω της στένωσης της διατομής θα εφαρμοσθεί κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση σύμφωνα με την μελέτη.

Τριμελής επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού

Επίσης αποφασίστηκε η σύσταση τριμελούς επιτροπής, για την εκτέλεση της ανωτέρω διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η οποία θα αποτελείται από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη τα οποία αναδείχθηκαν με δημόσια κλήρωση:

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Αθηνά Μυλωνογιάννη ΠΜ
Παρασκευάς Γκιουζελάκης ΠΜ ΤΕ
Θεανώ Κοκκαλάκη ΠΜ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ιουλία Μαθιοπούλου ΠΜ
Δημήτρης Ποντικάκης ΠΜ τε
Αργυρή Μαρινάκη ΠΜ

 

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ