Χανιά | Πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο για τα προσωπικά δεδομένα από το Μεσογειακό ΚΕΚ-ΜΑΙΧ – Κλείστε θέση

Το Μεσογειακό ΚΕΚ-ΜΑΙΧ διοργανώνει σεμινάριο Πιστοποίησης Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων(Data Protection Officer – DPO), συνολικής διάρκειας 25 ωρών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) επιβάλει πρόσθετες υποχρεώσεις και καθιστά υποχρεωτικό το διορισμό ενός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε όλες τις επιχειρήσεις και φορείς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, ανεξαρτήτως κλάδου, δραστηριότητας και μεγέθους.

DPO

Ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων(DPO) διορίζετε ένα πρόσωπο που έχει εκπαιδευτεί επαρκώς στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχοντας αναπτύξει μια σειρά γνώσεων και δεξιοτήτων προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του τομέα του.

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

  • Στελέχη επιχειρήσεων που έχουν ήδη αναλάβει ή ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
  • Συμβούλους επιχειρήσεων
  • Στελέχη πληροφορικής και επικοινωνιών
  • Δικηγόρους και αποφοίτους νομικών σχολών
  • Φορείς: Νοσοκομεία& Διαγνωστικά Κέντρα, Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρίες, Ξενοδοχεία, Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι, Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσιες Υπηρεσίες, Επιμελητήρια , Εκπαιδευτήρια

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η κατάλληλη προετοιμασία των συμμετεχόντων για την ανάληψη του ρόλου του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κόστος συμμετοχής : 300€*

*Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για την έκπτωση που παρέχεται στα μέλη συλλόγων και ενώσεων (ιατρικό, φαρμακευτικό, δικηγορικό, ξενοδόχων).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Προσφέρεται η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους που το επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του πιστοποιητικού CDPO της ACTA, το οποίο είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ. Κόστος πιστοποίησης : 250€

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Ημέρες: Παρασκευή 25/10, Σάββατο 26/10, Δευτέρα 4/11, Δευτέρα 11/11 &Δευτέρα 18/11
Ώρες : Παρασκευή & Δευτέρα 17:00-21:15 , Σάββατο 09:00-13:15
Τόπος διεξαγωγής : Μεσογειακό ΚΕΚ –ΜΑΙΧ, Αλσύλλιο Αγροκηπίου

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Η Δρ. Σεβαστή Αμανατίδου είναι νομικός. Από το 2005 είναι νομικός – ειδική επιστήμονας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.Πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO).Εισηγήτρια-Αξιολογήτρια στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στο γνωστικό αντικείμενο του κοινοτικού δικαίου και της προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα.. Εργάστηκε για περίπου 5 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου ασχολήθηκε με θέματα των Επιτροπών Ενέργειας, Έρευνας και Βιομηχανίας και Περιβάλλοντος και Προστασίας των Καταναλωτών. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Master από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών στο κοινοτικό δίκαιο και Master στον τομέα του δημόσιου διεθνούς δικαίου και των πολιτικών επιστημών από το UniversiteLibredeBruxelles. Μιλά αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Η Μαριάνα Ψαρουδάκη είναι νομικός, απόφοιτος της Νομικής Σχολήςτου Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων από το 2006. Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ) και Πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO). Εισηγήτρια σε σεμινάρια Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και σε ΚΔΒΜ, νομικού ενδιαφέροντος με θέματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της κοινωνίας του διαμοιρασμού, βασικές αρχές εργατικού δικαίου και επικοινωνιακές τεχνικές. Αρθρογράφος στο περιοδικό «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» του ομίλου της Νομικής Βιβλιοθήκης σε θέματα που αφορούν στην βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της κοινωνίας του διαμοιρασμού, τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων καθώς και στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και επίλυση ποικίλων νομικών υποθέσεων, με εξειδίκευση σε θέματα υπερχρέωσης φυσικών προσώπων. Είναι νομικός σύμβουλος σε τράπεζα, ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Ο Νικόλαος Μπολανάκης είναι υποψήφιος διδάκτωρ του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.Πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO). Έλαβε το πτυχίο του από το τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης και το MSc του από το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Από το 2005 μέχρι και σήμερα είναι συνεργάτης του εργαστηρίου Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης. Είναι ωρομίσθιος καθηγητής στο τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και διδάσκει τα εργαστηριακά μαθήματα Συστήματα CAD/CAM, Πληροφορική, Σχέδιο για Μηχανικούς Περιβάλλοντος και Συστήματα Λήψεων Μετρήσεων και Ελέγχου. Έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά ερευνητικά προγράμματα που αφορούσαν στη ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και έχει δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν τη ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την αντίστροφη μηχανή, τη 3Δ μοντελοποίηση, τη ρομποτική, το προγραμματισμό, τη διδακτική, την επαυξημένη πραγματικότητα και την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας και δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Έχει συνεργασίες με πολλές επιχειρήσεις από Κρήτη και Αθήνα, παρέχοντάς τους τεχνική υποστήριξη ως εξωτερικός συνεργάτης, σε θέματα επίλυσης προβλημάτων Η/Υ, υποστήριξης ιστοσελίδων και επίλυσης θεμάτων ασφαλείας σε επίπεδο Η/Υ και ιστοσελίδων.Έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται με φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων.

Πληροφορίες-Εγγραφές: Μεσογειακό ΚΕΚ-ΜΑΙΧ, Αλσύλλιο Αγροκηπίου , τηλ 2821035000 εσωτ. 603, καθημερινά 09:00-15:00. Email: [email protected], site: http://kek.maich.gr/, https://www.facebook.com/MesogeiakoKekMaiCh

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ