Χανιά | Ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Κώστας Ζοπουνίδης έγινε Επίτιμος Διδάκτορας του ΑΠΘ

Αντιπρύτανης Οικονομικών Καθηγητής Νικόλαος Βαρσακέλης με τον τιμώμενο Καθηγητή Κ. Ζοπουνίδη

Στις 19/12/2018 και ώρα 12.00 ο Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο παρελθόν, αναγορεύθηκαν επίτιμοι διδάκτορες οι κάτωθι:

 • Eric John Ernest Hobsbawm (μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας και της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών, επίτιμο μέλος του King’s College στο Καίμπριτζ και επίτιμος διδάκτωρ πολλών πανεπιστημίων σε αρκετές χώρες)
 • Clive W. J. Granger (Νόμπελ Οικονομίας το 2003)
 • Harry Markowitz (Νόμπελ Οικονομίας το 1990)
 • Anwar Mir Mohammed Shaikh (καθηγητής στο Graduate Faculty του New School for Social Research της Νέας Υόρκης για περισσότερα από 30 χρόνια )
 • Γιώργος Βασιλείου (Προέδρου της Δημοκρατίας)
 • Πρόδρομος Εμφιετζόγλου (τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Διόδωρο Α)
 • Γεώργιος Μ. Κωνσταντινίδης (Διετέλεσε πρόεδρος της American Finance Association, η οποία θεωρείται ως η κορυφαία επιστημονική ένωση Χρηματοοικονομολόγων παγκοσμίως)

Ο Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης είναι Καθηγητής και  Αν. Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Επίσης είναι Διευθυντής των Εργαστηρίων Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Από το 2012 είναι Distinguished Research Professor στο Audencia Business School (France).

Είναι Editor in Chief των Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών Operational Research: An International Journal (Springer), International Journal of Multicriteria Decision Making (Inderscience), International Journal of Financial Engineering and Risk Management (Inderscience), International Journal of Corporate Finance and Accounting (IGI Global) και International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models (IGI Global). Είναι επίσης Αssociate Editor των περιοδικών New Mathematics and Natural Computation (World Scientific), Optimization Letters (Springer), Journal of Banking and Financial technology (Springer), International Journal of Banking, Accounting and Finance (Inderscience), International Journal of Data Analysis and Strategies (Inderscience) και European Journal of Operational Research (Elsevier)

Μετά την αναγόρευσή του, ο κ. Κ. Ζοπουνίδης παρουσίασε ομιλία με θέμα: “Πολυκριτήρια Ανάλυση: Μία Ολιστική Προσέγγιση Λήψης Αποφάσεων”.

Η μεθοδολογία λήψης αποφάσεων αναφέρεται σε δύο ερευνητικά πεδία:

 1. Η λήψη αποφάσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς έχει αποκτήσει έντονο αναλυτικό χαρακτήρα, για παράδειγμα υπάρχουν πολλαπλοί παράγοντες υψηλής αβεβαιότητας, ρυθμιστικές απαιτήσεις και τεχνολογικές εξελίξεις στη συλλογή και επεξεργασία μεγάλων δεδομένων.
 2. Ανάπτυξη μοντέλων αποφάσεων με πληθώρα μεθοδολογιών, όπως στατιστική, επιχειρησιακή έρευνα, τεχνητή νοημοσύνη, νευροεπιστήμες.

Στη σύγχρονη πραγματικότητα υπάρχουν δύο εναλλακτικές οπτικές:

 1. Η μονοκριτήρια προσέγγιση, δηλαδή η καλύτερη επιλογή ορίζεται ως εκείνη που είναι καταλληλότερη σύμφωνα με ένα κριτήριο απόφασης και είναι μεθοδολογικά απλή προσέγγιση που οδηγεί σε μία ή περισσότερες ισοδύναμες λύσεις.
 1. Η πολυκριτήρια προσέγγιση, όπου οι αποφάσεις δεν χαρακτηρίζονται από ορθολογικότητα. Υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες και περιορισμοί στην ανθρώπινη αντίληψη και καθιστούν μη εφαρμόσιμη τη λογική του άριστου.  Ρεαλιστικός στόχος είναι η αναζήτηση «ικανοποιητικών» επιλογών.

Οι προκλήσεις εφαρμογής της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων αντιστοιχούν:

 1. Σε προβλήματα με πολλαπλά κριτήρια που είναι κακώς δομημένα.
 1. Οι αποφάσεις βασίζονται σε υποκειμενικές κρίσεις των εμπλεκομένων.
 2. Οι αποφάσεις που δεν είναι «καθολικά» άριστες
 3. Απαιτείται συστηματική προσέγγιση.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτούνται:

 • Ορισμός του προβλήματος
 • Καθορισμός κριτηρίων, επιλογών, εμπλεκομένων
 • Διαδικασία σύνθεσης των κριτηρίων
 • Τεκμηρίωση της ανάλυσης και υποστήριξη στην πρακτική εφαρμογή.

Τα πρώτα βήματα της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων (ΠΑΑ) πραγματοποιήθηκαν από τους ακόλουθους ερευνητές:

 • Benjamin Franklin (1706–1790)
  • Απλό «χειρωνακτικό» σύστημα καταγραφής ισχυρών και ασθενών σημείων μιας απόφασης
 • Marquis de Condorcet (1743–1794), Jean-Charles de Borda (1733–1794)
  • Συστήματα ψηφοφορίας
 • Francis Edgeworth (1845–1926)
  • Θεωρία χρησιμότητας (utility theory), κατανομή αγαθών
 • Vilfredo Pareto (1848–1923)
  • Βελτιστότητα κατά Pareto (αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα)

Οι βάσεις της ΠΑΑ τέθηκαν από τους ακόλουθους ερευνητές:

 • John von Neumann (1903–1957), Oskar Morgenstern (1902–1977)
  • Θεωρία αναμενόμενης αξίας (expected utility theory)
  • John Nash (Nobel 1994), Gerard Debreu (Nobel 1983), Paul Samuelson (Nobel 1970)
 • Tjalling C. Koopmans (1910–1985, Nobel 1975), Abraham Charnes (1917–1992), William Cooper (1914–2012)
  • Κατανομή πόρων, προγραμματισμός στόχων
 • Herbert A. Simon (1916–2001, Nobel 1978)
  • Συμπεριφορική θεωρία (behavioral theory), ορθολογισμός στη λήψη αποφάσεων
 • Kenneth Arrow (1921–2017, Nobel 1972)
  • Συλλογικές προτιμήσεις και κοινωνικές επιλογές
 • Ronald Howard (1934–)
  • Θεωρία αποφάσεων υπό αβεβαιότητα
 • Bernard Roy (1934–2017)
  • Σχέσεις υπεροχής.

Τέλος η ΠΑΑ αναφέρεται στα ακόλουθα μεθοδολογικά στάδια:

 • Εξέταση δεδομένων διαφόρων χαρακτηριστικών
  • Ποσοτικά/ποιοτικά, ντετερμινιστικά/στοχαστικά, σαφή/ασαφή, στατικά/δυναμικά
 • Μοντελοποίηση ατομικών και ομαδικών αποφάσεων
 • Υποστήριξη σε όλες τις φάσεις της ανάλυσης
  • Διαμόρφωση προβλήματος
  • Μοντελοποίηση
  • Υλοποίηση και τεκμηρίωση

Στο χώρο των Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων, πολλές εφαρμογές πραγματοποιήθηκαν στα ακόλουθα αντικείμενα:

 • Πτώχευση επιχειρήσεων
 • Venture Capital
 • Επιλογή χαρτοφυλακίων
 • Financial Planning
 • Energy Finance
 • Εκτίμηση Κινδύνου Κρατών και Πολιτικού Κινδύνου
 • Εκτίμηση Επενδύσεων
 • Credit Risk  Models
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ