Χανιά | Ημερίδα για τη Διαχείριση Ρυπασμένων Εδαφών και Υδάτων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου «ΤΑΝΙΑ»

Ημερίδα διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «ΤΑΝΙΑ – Treating Contamination through Nanoremediation – Αντιμετώπιση ρύπανσης μέσω νανο-αποκατάστασης» στο Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά. Σκοπός της Ημερίδας, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επίσκεψη στην Κρήτη εκπροσώπων της γαλλικής Περιφέρειας Grand Est της Λωρραίνης, ήταν η συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων για τις εξελίξεις στον τομέα της απορρύπανσης εδαφών και υδάτων με τη χρήση τεχνολογιών νανο-αποκατάστασης στις ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν οι μέχρι τώρα δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου από τη συντονίστρια Κατερίνα Βαβαδάκη, στέλεχος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, καθώς και η προσέγγιση της γαλλικής περιφέρειας Grand Est σε θέματα αποκατάστασης, από την εκπρόσωπό της Carin Vuidel. Τα μέλη της ομάδας του καθηγητή του τμήματος Μηχ. Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελου Γιδαράκου, παρουσίασαν τη μεθοδολογία που έχει αναπτύξει το εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων για την καταγραφή και πρώτη αξιολόγηση της επικινδυνότητας ρυπασμένων χώρων, μια καλή πρακτική της Περιφέρειας Κρήτης την οποία ενδιαφέρεται να αναπτύξει η γαλλική περιφέρεια Grand Est, ως εταίρος του έργου ΤΑΝΙΑ. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Βασίλης Στοϊλόπουλος, στέλεχος της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, παρουσίασε τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής για τον εντοπισμό, τη καταγραφή και την εκτίμηση επικινδυνότητας εν δυνάμει ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς και σε Νομούς στη Ελλάδα, όπου εντοπίζεται έντονη βιομηχανική δραστηριότητα και παραγωγή βιομηχανικών και επικινδύνων αποβλήτων.

Ερευνητές του Πολυτεχνείου Κρήτης παρουσίασαν τις τεχνολογικές μεθόδους και τη χρήση καινοτόμων υλικών για την αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών και υδάτων, ενώ ο εκπρόσωπος της εταιρείας Hylicon P.C Δρ. Θεόδωρος Μανουράς ανέλυσε τις τεχνολογικές προκλήσεις και τα θέματα τοξικότητας και ασφάλειας από τη χρήση της νανοτεχνολογίας και τη επίλυση αυτών με τη χρήση καινοτόμων αποικοδομήσιμων νανο-υλικών. Κατά τις εργασίες της Ημερίδας συζητήθηκαν επίσης η επιλεξιμότητα καινοτόμων τεχνικών ως μέθοδοι απορρύπανσης και η ανάπτυξη του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης του έργου ΤΑΝΙΑ μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρουνται στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete).

Στην Ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, δημοσίων φορέων και φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν η Κατερίνα Βαβαδάκη συντονίστρια του έργου και στέλεχος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης και μέλη της τεχνικής ομάδας παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου ΤΑΝΙΑ Δήμητρα Πετράκη, Άρης Στρατάκης και Ελευθέριος Κουφάκης.

Το έργο ΤΑΝΙΑ

Το έργο «ΤΑΝΙΑ – Treating Contamination through Nanoremediation – Αντιμετώπιση ρύπανσης μέσω νανο-αποκατάστασης» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG Europe υλοποιείται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και φιλοδοξεί να επηρεάσει τα περιφερειακά εργαλεία πολιτικής που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με σκοπό την ενίσχυση της τεχνολογίας της νανο-αποκατάστασης στην απορρύπανση εδαφών και υδάτων. Ευρύτερος στόχος του έργου είναι η δραστηριοποίηση και η δημιουργία ευκαιριών συνεργασίας των επιχειρήσεων και των ερευνητικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας Κρήτης στον τομέα της νανο-αποκατάστασης. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου πραγματοποιούνται διαπεριφερειακές δράσεις μεταξύ των οκτώ εταίρων του έργου ΤΑΝΙΑ από περιφερειακές αρχές και πανεπιστήμια πέντε ευρωπαϊκών χωρών, με διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης του τομέα της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, για την ανάπτυξη των Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης που θα συνεισφέρουν στη βελτίωση των μέσων πολιτικής. Εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης, στο έργο συμμετέχουν Εταίροι από τη Γαλλία, Ιταλία, Φινλανδία και Ουγγαρία.

Στην επιτυχημένη υλοποίηση του έργου ΤΑΝΙΑ στην Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχουν ενεργά εκπρόσωποι από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ, τη Δ.Ε.Η, τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., το Λιμενικό Ταμείο Χανίων και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού τομέα, ως μέλη της Περιφερειακής Ομάδας Ενδιαφερόμενων Φορέων.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ΤΑΝΙΑ βρίσκονται στην ιστοσελίδα του έργου https://www.interregeurope.eu/tania /.

Zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ