Χανια | Έρχονται φορτιστές για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο Δήμο Αποκορώνου

Υπεγράφη τη Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 μεταξύ του Δημάρχου Αποκορώνου, Χαράλαμπου Κουκιανάκη και του ανάδοχου εργολάβου Ιωάννης Κουγιανος και συνεργάτες Ε.Ε., σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών με Συνοπτική Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο “Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αποκορώνου” και συμβατική αξία 13.900,00 € και με ΦΠΑ 24% 17.236,00 €.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας  «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020–ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020 «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.»ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσί-ως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο,που εκπονείται από τους δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 142). Παραδοτέα από τα οποία αποτελείται ο «Φάκελος Σ.Φ.Η.Ο.» έχουν ορισθεί τα εξής:

Π.1α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης – Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης
Π.1β: Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο
Π.2: Έκθεση Διαβούλευσης
Π.3: Ολοκλήρωση Φακέλου – Εφαρμογή Σχεδίου

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, αναφέρει ότι έχοντας ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας και ενισχύοντας το σχέδιο πράσινης ανάπτυξης δημιουργούμε ένα βιώσιμο σύστημα ηλεκτροκίνησης στον Δήμο μας.

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ