Χανιά | Άνοιξαν οι δηλώσεις για το πανηγύρι στις Βουκολιές

Ο Δήμος Πλατανιά καλεί τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετέχουν στην
παραδοσιακή εμποροπανήγυρη που διεξάγεται την Μεγάλη Παρασκευή 26-04-2019,στην
Τοπική Κοινότητα Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά, να καταθέσουν αίτηση στο Δημοτικό
Κατάστημα Βουκολιών έως την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προς χρήση χώροι της εμποροπανήγυρης θα είναι
αναρτημένα στο Δημοτικό Κατάστημα Βουκολιών και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά
(www.platanias.gr).

Την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή μέσω Φαξ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 28243 40010 – 28243 40011
Φαξ: 28243 40020

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
1. Οι κάτοχοι βεβαιώσεων δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.
2. Επαγγελματίες οι οποίοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
3. Πωλητές λαϊκών αγορών με αντικείμενο πώλησης βιομηχανικών ειδών
4. Παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και
μεταποιημένα προϊόντα.
5. Αδειούχοι πλανοδίου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα
επιτρεπόμενα του Κανονισμού λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης.
6. Αδειούχοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο (Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία)

Η αίτηση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986 και άρθρο 3 Ν. 2690/1999) θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτ/φο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή το διαβατήριο κατά περίπτωση.
2. Αδεία διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
3. Πιστοποιητικό υγείας (εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων)
4. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.
5. Άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
6. Πιστοποιητικό κατοχής ζώων που προορίζονται για μεταβίβαση οι κτηνοτρόφοι.
7. Δημοτική ενημερότητα (περί μη οφειλής στο Δήμο).
8. Παράβολο υπέρ του Δήμου για κάθε αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ