Χανιά | Αναγνώριση Σχολής Επαγγελμάτων κρέατος από τα Υπουργεία Παιδείας & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το Μεσογειακό ΚΕΚ-ΜΑΙΧ είναι αναγνωρισμένη σχολή, με αριθμό ΦΕΚ Β΄ 2103/05-06-2019  ως αντίστοιχη των σχολών των επαγγελμάτων κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το επάγγελμα του κρεοπώλη στην Ελλάδα.

Είναι πιστοποιημένο κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου ΙΙ από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ως σχολή κατάρτισης χειριστών τροφίμων.

Οι βεβαιώσεις και τα Πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη που χορηγούνται στους απόφοιτους του Μεσογειακού ΚΕΚ –ΜΑΙΧ βάσει του Νόμου 4152 (09/05/2013) που αφορά «επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Κρεοπώλες» εμπίπτουν στο τροποποιημένο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Προεδρικού Διατάγματος 126/2000, στο οποίο αναφέρεται ότι η Βεβαίωση ή το Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη χορηγείται από ιδιωτικές αναγνωρισμένες σχολές ή ιδρύματα της χώρας.

Οι κάτοχοι της Πιστοποίησης έχουν την δυνατότητα να εργαστούν ως υπάλληλοι σε κρεοπωλεία, super market, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λέσχες, εστίες, νοσοκομεία ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρώντας το δικό τους κρεοπωλείο.

Στόχος μας η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευση δίπλα σε κορυφαίους εκπαιδευτές και έμπειρους επαγγελματίες του χώρου και η πρακτική εξάσκηση σε ρεαλιστικές συνθήκες εργασίας. Αποτέλεσμα, η δημιουργία καταξιωμένων επαγγελματιών με προσόντα, ικανότητες και αυτοπεποίθηση.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα μας στο τηλ. 2821035000 εσωτ.603.

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ