Αλλαγές στα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων λόγω του 5ου Μαραθωνίου Κρήτης

Το Αστικό ΚΤΕΛ Χανίων ενημερώνει το επιβατικό κοινό για τις αλλαγές – περικοπές των δρομολογίων την Κυριακή 13/06/2021 λόγω της διεξαγωγής του 5ου Μαραθωνίου Κρήτης.

Τα μόνα δρομολόγια που θα εκτελούνται από τις 06:00 έως τις 14:00 θα είναι:
1. Νο13 (Σούδα) και 2. Νο24 (Μουρνιές – Νοσοκομείο) και θα έχουν αφετηρία την
οδό Ζυμβρακάκηδων (αφετηρία Νοσοκομείου).

Η επιστροφή θα γίνεται από τις οδούς Γογονή – Θερίσσου (ΒΙΟΧΥΜ) – Π. Κελαιδή – Κυδωνίας – Ζυμβρακάκηδων. Μετά την ολοκλήρωση του 5ου Μαραθωνίου Κρήτης, περίπου στις 14:00, όλα τα δρομολόγια θα εκτελούνται κανονικά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα δρομολογίων:

• Νο11 Χαλέπα (Αφετηρία: Εθνική Τράπεζα):
Καθημερινές: 06:10, 07:20 Σόδυ-Κουμπελή, 07:45, 08:00, 08:45 Σόδυ, :09:15, 09:45, 10:15, 10:45 Σόδυ, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 14:00 Σόδυ-Κουμπελή, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00.
Σάββατο: 06:10, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:15, 16:15, 18:30, 19:30, 20:30, 22:00.
Κυριακή: 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 19:00.

• Νο12 Αγ. Ιωάννης (Αφετηρία: Πλατεία Μάχης Κρήτης):
Καθημερινές: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00.
Σάββατο: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00.
Κυριακή: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

• Νο13 Σούδα (Αφετηρία: Αγορά):
Καθημερινές: 06:00, 07:00 Τσικαλαριά (Μετόχια) – Σούδα – ΝΝΚ, 07:30, 08:00 ΝΝΚ, 08:30, 09:00 ΝΝΚ, 09:30, 10:00 Τσικαλαριά (Μετόχια)-Σούδα,
10:30, 11:00 ΝΝΚ, 11:30, 12:00 ΝΝΚ, 12:30, 13:00 ΝΝΚ, 13:30, 14:00 Τσικαλαριά (Μετόχια) – Σούδα – ΝΝΚ, 14:30, 15:00 ΝΝΚ, 16:00 ΝΝΚ,
17:00 Τσικαλαριά (Μετόχια) – Σούδα, 18:00 ΝΝΚ, 19:00, 20:00 ΝΝΚ, 21:00 Τσικαλαριά (Μετόχια) – Σούδα, 22:00.
Σάββατο: 06:00, 07:00 Τσικαλαριά (Μετόχια) – Σούδα – ΝΝΚ, 08:00 NNK, 09:00 ΝΝΚ, 10:00 Τσικαλαριά (Μετόχια) – Σούδα, 11:00 ΝΝΚ, 12:00
NNK, 13:00 ΝΝΚ, 14:00 Τσικαλαριά (Μετόχια) – Σούδα – NNK, 15:00 ΝΝΚ, 16:00 NNK, 17:00 Τσικαλαριά (Μετόχια) – Σούδα, 18:00 NNK, 19:00,
20:00 NNK, 21:00 Τσικαλαριά (Μετόχια) – Σούδα, 22:00.
Κυριακή: 06:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00.

• Νο15 Δαράτσο-Γαλατά-Καλαμάκι (Αφετηρία: Πλατεία 1866):
Καθημερινές: 07:10, 07:40 ΠΚΓΔ, 08:10, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00.
Σάββατο: 07:10, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00.
Κυριακή: 07:45, 09:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45.
(Όλα τα δρομολόγια πάνε Δαράτσο – Γαλατά – Καλαμάκι – Πανόραμα)

• Νο16 Περιβόλια (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):
Καθημερινές: 07:10, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 17:00, 19:30, 21:30
Σάββατο: 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 17:00, 19:30, 21:30.
Κυριακή: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

• Νο17 Νεροκούρου (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):
Καθημερινές: 07:20, 8:20, 11:30, 14:30, 17:45, 20:45.
Σάββατο: 08:30, 11:30, 13:30, 17:00, 19:00.
Κυριακή: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

• Νο18 Κουνουπιδιανά (Αφετηρία: Πλατεία 1866):
Καθημερινές: 07:00 Αγ. Ονούφριος – Πιθάρι, 07:30 Καμπάνι, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Πιθάρι, 11:00 Καμπάνι, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:10 Καμπάνι – Πιθάρι, 14:40 Αγ. Ονούφριος, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30.
Σάββατο: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:00, 22:30, 23:30, 00:00.
Κυριακή: 07:30, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 22:40.

• Νο19 Αγυιά (Αφετηρία: Πλατεία 1866):
Καθημερινές: 07:10 Μαρμαρά – Ποτιστήρια – Λυγιδές, 08:30, 10:15, 12:00, 13:30, 14:15 Μαρμαρά – Ποτιστήρια – Λυγιδές, 16:30, 18:30, 20:30, 21:30.
Σάββατο: 08:30 Μαρμαρά – Ποτιστήρια – Λυγιδές, 10:15, 12:00 Μαρμαρά – Ποτιστήρια – Λυγιδές, 14:15, 16:30, 18:00, 20:30, 21:30.
Κυριακή: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

• Νο20 Λενταριανά – Νέα Χώρα (Αφετηρία: Λενταριανά):
Καθημερινές: – Σάββατο: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:45 Αγορά – Λενταριανά, 15:00, 15:45 Λενταριανα – Αγορά, 16:45
Αγορά – Λενταριανά, 17:00, 17:45 Λενταριανά – Αγορά, 18:45 Αγορά – Λενταριανά, 19:00, 19:45 Λενταριανά – Αγορά, 20:45 Αγορά Λενταριανά. 21:00.
Κυριακή: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

• Νο21 Καλαμάκι – Χρυσή Ακτή – Αγ. Απόστολοι (Αφετηρία: Πλατεία 1866):
Καθημερινές: 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:45 ΔΓΚΠ, 22:20.
Σάββατο: 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:45 ΔΓΚΠ, 22:20.
Κυριακή: 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15.

• Νο22 Τσικαλαριά (Αφετηρία: Αγορά):
Καθημερινές: – Σάββατο: Εκτελούνται από την γραμμή Νο13, δείτε παραπάνω.
Κυριακή: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

• Νο17-24 Νοσοκομείο (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):
Καθημερινές: 06:40, 07:20 Μουρνιές-Νεροκούρου, 08:20 Μουρνιές-Νεροκούρου, 08:45, 09:30 Πλαστήρα-Μουρνιές, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Μουρνιές-Νεροκούρου, 12:00, 12:30 Πλαστήρα-Μουρνιές, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Μουρνιές-Νεροκούρου, 15:30, 16:15, 17:45 ΜουρνιέςΝεροκούρου, 19:15, 20:45 Μουρνιές–Νεροκούρου, 22:00.
Σάββατο: 06:40, 07:30, 08:30 Μουρνιές-Νεροκούρου, 09:30 Πλαστήρα-Μουρνιές, 10:30, 11:30 Μουρνιές-Νεροκούρου, 12:30 Πλαστήρα-Μουρνιές,
13:30 Μουρνιές-Νεροκούρου, 15:00, 17:00 Μουρνιές-Νεροκούρου, 19:00 Μουρνιές-Νεροκούρου, 20:30, 22:00.
Κυριακή: 06:50, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:00.

Παρακαλούμε όπως ενημερώνεστε για όλες τις αλλαγές αναλυτικά στα τηλέφωνα 28210-93345 (εσ. 6 Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 με 14:00), στο site μας www.chaniabus.gr, στο email [email protected] και από την εφαρμογή μας για iOS και Android ChaniaCityBus (λόγω των αλλαγών στο σύστημα παρακαλούμε όπως κάνετε 1. ενημέρωση μέσα από την εφαρμογή ή όπως κάνετε 2. διαγραφή δεδομένων μέσα από τις ρυθμίσεις εφαρμογής)

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ