Αλλαγές στα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων λόγω του 5ου Μαραθωνίου Κρήτης

Το Αστικό ΚΤΕΛ Χανίων ενημερώνει το επιβατικό κοινό για τις αλλαγές – περικοπές των δρομολογίων την Κυριακή 13/06/2021 λόγω της διεξαγωγής του 5ου Μαραθωνίου Κρήτης.

Τα μόνα δρομολόγια που θα εκτελούνται από τις 06:00 έως τις 14:00 θα είναι:
1. Νο13 (Σούδα) και 2. Νο24 (Μουρνιές – Νοσοκομείο) και θα έχουν αφετηρία την
οδό Ζυμβρακάκηδων (αφετηρία Νοσοκομείου).

Η επιστροφή θα γίνεται από τις οδούς Γογονή – Θερίσσου (ΒΙΟΧΥΜ) – Π. Κελαιδή – Κυδωνίας – Ζυμβρακάκηδων. Μετά την ολοκλήρωση του 5ου Μαραθωνίου Κρήτης, περίπου στις 14:00, όλα τα δρομολόγια θα εκτελούνται κανονικά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα δρομολογίων:

• Νο11 Χαλέπα (Αφετηρία: Εθνική Τράπεζα):
Καθημερινές: 06:10, 07:20 Σόδυ-Κουμπελή, 07:45, 08:00, 08:45 Σόδυ, :09:15, 09:45, 10:15, 10:45 Σόδυ, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 14:00 Σόδυ-Κουμπελή, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00.
Σάββατο: 06:10, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:15, 16:15, 18:30, 19:30, 20:30, 22:00.
Κυριακή: 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 19:00.

• Νο12 Αγ. Ιωάννης (Αφετηρία: Πλατεία Μάχης Κρήτης):
Καθημερινές: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00.
Σάββατο: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00.
Κυριακή: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

• Νο13 Σούδα (Αφετηρία: Αγορά):
Καθημερινές: 06:00, 07:00 Τσικαλαριά (Μετόχια) – Σούδα – ΝΝΚ, 07:30, 08:00 ΝΝΚ, 08:30, 09:00 ΝΝΚ, 09:30, 10:00 Τσικαλαριά (Μετόχια)-Σούδα,
10:30, 11:00 ΝΝΚ, 11:30, 12:00 ΝΝΚ, 12:30, 13:00 ΝΝΚ, 13:30, 14:00 Τσικαλαριά (Μετόχια) – Σούδα – ΝΝΚ, 14:30, 15:00 ΝΝΚ, 16:00 ΝΝΚ,
17:00 Τσικαλαριά (Μετόχια) – Σούδα, 18:00 ΝΝΚ, 19:00, 20:00 ΝΝΚ, 21:00 Τσικαλαριά (Μετόχια) – Σούδα, 22:00.
Σάββατο: 06:00, 07:00 Τσικαλαριά (Μετόχια) – Σούδα – ΝΝΚ, 08:00 NNK, 09:00 ΝΝΚ, 10:00 Τσικαλαριά (Μετόχια) – Σούδα, 11:00 ΝΝΚ, 12:00
NNK, 13:00 ΝΝΚ, 14:00 Τσικαλαριά (Μετόχια) – Σούδα – NNK, 15:00 ΝΝΚ, 16:00 NNK, 17:00 Τσικαλαριά (Μετόχια) – Σούδα, 18:00 NNK, 19:00,
20:00 NNK, 21:00 Τσικαλαριά (Μετόχια) – Σούδα, 22:00.
Κυριακή: 06:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00.

• Νο15 Δαράτσο-Γαλατά-Καλαμάκι (Αφετηρία: Πλατεία 1866):
Καθημερινές: 07:10, 07:40 ΠΚΓΔ, 08:10, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00.
Σάββατο: 07:10, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00.
Κυριακή: 07:45, 09:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45.
(Όλα τα δρομολόγια πάνε Δαράτσο – Γαλατά – Καλαμάκι – Πανόραμα)

• Νο16 Περιβόλια (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):
Καθημερινές: 07:10, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 17:00, 19:30, 21:30
Σάββατο: 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 17:00, 19:30, 21:30.
Κυριακή: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

• Νο17 Νεροκούρου (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):
Καθημερινές: 07:20, 8:20, 11:30, 14:30, 17:45, 20:45.
Σάββατο: 08:30, 11:30, 13:30, 17:00, 19:00.
Κυριακή: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

• Νο18 Κουνουπιδιανά (Αφετηρία: Πλατεία 1866):
Καθημερινές: 07:00 Αγ. Ονούφριος – Πιθάρι, 07:30 Καμπάνι, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Πιθάρι, 11:00 Καμπάνι, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:10 Καμπάνι – Πιθάρι, 14:40 Αγ. Ονούφριος, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30.
Σάββατο: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:00, 22:30, 23:30, 00:00.
Κυριακή: 07:30, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 22:40.

• Νο19 Αγυιά (Αφετηρία: Πλατεία 1866):
Καθημερινές: 07:10 Μαρμαρά – Ποτιστήρια – Λυγιδές, 08:30, 10:15, 12:00, 13:30, 14:15 Μαρμαρά – Ποτιστήρια – Λυγιδές, 16:30, 18:30, 20:30, 21:30.
Σάββατο: 08:30 Μαρμαρά – Ποτιστήρια – Λυγιδές, 10:15, 12:00 Μαρμαρά – Ποτιστήρια – Λυγιδές, 14:15, 16:30, 18:00, 20:30, 21:30.
Κυριακή: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

• Νο20 Λενταριανά – Νέα Χώρα (Αφετηρία: Λενταριανά):
Καθημερινές: – Σάββατο: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:45 Αγορά – Λενταριανά, 15:00, 15:45 Λενταριανα – Αγορά, 16:45
Αγορά – Λενταριανά, 17:00, 17:45 Λενταριανά – Αγορά, 18:45 Αγορά – Λενταριανά, 19:00, 19:45 Λενταριανά – Αγορά, 20:45 Αγορά Λενταριανά. 21:00.
Κυριακή: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

• Νο21 Καλαμάκι – Χρυσή Ακτή – Αγ. Απόστολοι (Αφετηρία: Πλατεία 1866):
Καθημερινές: 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:45 ΔΓΚΠ, 22:20.
Σάββατο: 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:45 ΔΓΚΠ, 22:20.
Κυριακή: 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15.

• Νο22 Τσικαλαριά (Αφετηρία: Αγορά):
Καθημερινές: – Σάββατο: Εκτελούνται από την γραμμή Νο13, δείτε παραπάνω.
Κυριακή: Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

• Νο17-24 Νοσοκομείο (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):
Καθημερινές: 06:40, 07:20 Μουρνιές-Νεροκούρου, 08:20 Μουρνιές-Νεροκούρου, 08:45, 09:30 Πλαστήρα-Μουρνιές, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Μουρνιές-Νεροκούρου, 12:00, 12:30 Πλαστήρα-Μουρνιές, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Μουρνιές-Νεροκούρου, 15:30, 16:15, 17:45 ΜουρνιέςΝεροκούρου, 19:15, 20:45 Μουρνιές–Νεροκούρου, 22:00.
Σάββατο: 06:40, 07:30, 08:30 Μουρνιές-Νεροκούρου, 09:30 Πλαστήρα-Μουρνιές, 10:30, 11:30 Μουρνιές-Νεροκούρου, 12:30 Πλαστήρα-Μουρνιές,
13:30 Μουρνιές-Νεροκούρου, 15:00, 17:00 Μουρνιές-Νεροκούρου, 19:00 Μουρνιές-Νεροκούρου, 20:30, 22:00.
Κυριακή: 06:50, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:00.

Παρακαλούμε όπως ενημερώνεστε για όλες τις αλλαγές αναλυτικά στα τηλέφωνα 28210-93345 (εσ. 6 Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 με 14:00), στο site μας www.chaniabus.gr, στο email [email protected] και από την εφαρμογή μας για iOS και Android ChaniaCityBus (λόγω των αλλαγών στο σύστημα παρακαλούμε όπως κάνετε 1. ενημέρωση μέσα από την εφαρμογή ή όπως κάνετε 2. διαγραφή δεδομένων μέσα από τις ρυθμίσεις εφαρμογής)

zarpanews.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Προηγούμενο άρθροΑυτές είναι οι τροφές που «σαμποτάρουν» την απώλεια βάρους σας
Επόμενο άρθροΚάνε μπότοξ με τον πιο φυσικό τρόπο

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ