208 εκατομμύρια ευρώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Τράπεζας Χανίων – Τι ειπώθηκε στη Γενική Συνέλευση | Video

Η επικείμενη συγχώνευση της Τράπεζας Χανίων με την Παγκρήτια Τράπεζα απασχόλησε, κι ας μην ήταν επισήμως θέμα συζήτησης, τους εταίρους στη Γενική Συνέλευση του χανιώτικου τραπεζικού ιδρύματος που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή.

Στο μεταξύ όμως, ο απολογισμός του έτους 2021 που παρουσιάστηκε στη συνέλευση, ήταν σε μεγάλο βαθμό επεξηγηματικός για τους λόγους που ελήφθη η απόφαση να γίνει αυτή η συγχώνευση, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τράπεζας πλησιάζουν σχεδόν στο μισό του συνολικού όγκου των δανείων που έχει χορηγήσει.

Η συνέλευση

Ήταν η τελευταία τακτική γενική συνέλευση της τράπεζας, όπως δήλωσε με εμφανή συγκίνηση ο πρόεδρος, Μιχάλης Μαρακάκης, στα ΜΜΕ. Τόνισε ότι αναμένει τον Οκτώβριο να ιδρυθεί η νέα τράπεζα Candia Bank, η οποία το 2023 θα αποκτήσει τις δραστηριότητες της HSBC στην Ελλάδα και θα είναι, όπως είπε, η 5η σε μέγεθος τράπεζα στη χώρα.

Σε ερωτήσεις εταίρων, ζητήθηκε να απαντήσει η διοίκηση για το ποιο θα είναι το όφελος από την κίνηση αυτή, αλλά και το πώς θα μπορεί κανείς να πουλήσει τις μετοχές του, όπως επίσης και το τί θα γίνει με το προσωπικό.

Ο κ. Μαρακάκης απάντησε ότι οι μετοχές θα διαπραγματεύονται ελεύθερα στο Χρηματιστήριο μετά την εισαγωγή της νέας τράπεζας και ότι η εισαγωγή αυτή, μαζί με την αγορά των δραστηριοτήτων της HSBC θα δώσουν μια υπεραξία στις νυν συνεταιριστικές μερίδες που το συμβούλιο υπολογίζει περίπου στο 44%. Όσο για το προσωπικό, επανέλαβε ότι θα υπάρξει πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

Ο Χανιώτης τραπεζίτης ανέφερε ακόμα ότι ένας από τους βασικούς λόγους για τον οποίο αποφασίστηκε να προχωρήσει η συγχώνευση, ήταν οι επικείμενες εποπτικές δυσκολίες, όσον αφορά την επάρκεια κεφαλαίων. Το περασμένο έτος, σύμφωνα με τον απολογισμό, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας ήταν 13,18% και αναλύεται ως εξής:

Ανακοινώθηκε ακόμα ότι οι εταίροι της τράπεζας Χανίων θα λάβουν χωρίς να πληρώσουν, μερίδιο σε μια εταιρία συμμετοχών όπου θα μεταφερθεί το 80,1% των μετοχών που έχει στην ιδιοκτησία της στις επιχειρήσεις ΑΒΕΑ, ΒΙΟΧΥΜ, Prime Energy και άλλων εταιριών, με την νέα Candia Bank να κρατάει το 19,9%. Η εταιρία αυτή θα δημιουργηθεί όταν γίνει η συγχώνευση των δύο τραπεζών και το σχετικό θέμα αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη της συνέλευσης.

Τα ποσοστά ιδιοκτησίας της τράπεζας σε θυγατρικές επιχειρήσεις το 2021 είχαν ως εξής:

Ο ίδιος ο κ. Μαρακάκης φαίνεται ότι θα οριστεί ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος στη νέα Candia Bank, καθώς στη συμφωνία με την Παγκρήτια περιλαμβάνεται η εξασφάλιση ότι ο πρόεδρος της Χανίων θα λάβει αυτή τη θέση, ενώ ως γενικός διευθυντής θα οριστεί έμπειρο τραπεζικό στέλεχος που θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί την επέκταση της τράπεζας στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Τη συνέλευση ακολούθησε ψηφοφορία, η οποία για αρκετά ζητήματα της ημερησίας διάταξης ήταν μυστική και απαιτούσε χρόνο για να ολοκληρωθεί. Αναμενόταν πάντως όλα τα θέματα να εγκριθούν, καθώς ουδείς εξέφρασε κάποια αντίρρηση κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.

Τα οικονομικά στοιχεία

Η τράπεζα έχει περίπου 27.000 συνεταίρους και 41.000 ενεργούς πελάτες, με 15 καταστήματα στην Κρήτη και 8 στην Αθήνα και περίπου 250 εργαζόμενους.

Συνοπτικά, η Τράπεζα Χανίων το 2021 παρουσίασε καθαρά κέρδη μόλις 185.278 ευρώ σε σχέση με το 1.785.584 ευρώ του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Συνολικά ως όμιλος τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στις 915.255 ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το 2020, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Αν και τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σχεδόν κατά 3 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2020, η τράπεζα χρειάστηκε να εγγράψει σχεδόν τις διπλάσιες προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο, ουσιαστικά δηλαδή να βάλει χρήματα στην άκρη, τα οποία θα καλύψουν αναμενόμενες ζημιές από δάνεια που δεν θα αποπληρωθούν. Οι προβλέψεις αυτές έφτασαν τα 14,7 εκατομμύρια, ενώ το προηγούμενο έτος ήταν 8,1.

Το σημείο-κλειδί

Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο από τον οικονομικό απολογισμό είναι ότι πολύ μεγάλο μέρος των δανείων της τράπεζας δεν εξυπηρετούνται και ο αριθμός τους μεγαλώνει δραστικά, μια πολύ επικίνδυνη τάση δηλαδή για ένα πιστωτικό ίδρυμα.
Συγκεκριμένα, από τα συνολικά 486 εκατομμύρια ευρώ σε δάνεια που έχει δώσει η Τράπεζα Χανίων, τα 208 εκατομμύρια δεν εξυπηρετούνται (NPL), ποσοστό 42,89% δηλαδή. Το 2020 το ποσοστό αυτό ήταν 34,87%, πράγμα που δείχνει την ταχύτητα με την οποία υποβαθμίζεται το δανειακό χαρτοφυλάκιο του πιστωτικού ιδρύματος, όπως φαίνεται στον πίνακα παρακάτω:Μάλιστα, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ή εκθέσεις (NPE) ξεπερνούν το 48 % των δανείων, πράγμα που σίγουρα δεν βελτιώνει την οικονομική εικόνα της επιχείρησης.

Η διαφορά των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων (NPE) σε σχέση με τα δάνεια σε καθυστέρηση (NPL) είναι ότι στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα περιλαμβάνονται και ανοίγματα που είναι μεν ενήμερα ή εμφανίζουν κατά την ημερομηνία αναφοράς καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι o οφειλέτης ενδέχεται τελικά να μη μπορέσει να εκπληρώσει πλήρως τις δανειακές υποχρεώσεις του.

Παρακάτω φαίνονται και τα υπόλοιπα οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας Χανίων, με τα ίδια κεφάλαια, το ενεργητικό και τις υποχρεώσεις:

Όλοι οι πίνακες προέρχονται από τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας, όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της.

zarpanews.gr – Λεωνίδας Φιλικόζης

12 ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΓΙΑ ΠΕΣ ΜΑΣ ΧΑΝΙΩΤΗ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΤΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΕΔΩΣΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ? ΕΔΩ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΩΦΟΡΟΥΣΕ Η [ΦΗΜΗ] ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΛΛΗΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΛΙΚΑ ΟΛΟΙ…..ΑΝΕΚ ΘΑ ΓΙΝΕΤΕ

  • Ηλία μάθε συντακτικό, καθάρισε το κρανίο σου από την τρικυμία που επικρατεί, ρούφα ένα αυγό για δύναμη και συνέχισε…να μας διασκεδάζεις.

   • φισφιρικο. Η’ στα μη εξυπηρετουμενα εισαι και τωρα ο Ηρακλειωτης ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ θα ΣΕ ΠΑΕΙ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ . Η’ ΕΙΣΑΙ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ Ο ΦΑΣΣ…ΟΥΤΗΣ ΘΑ ΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΞΕΚΟΚΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ. Η’ εισαι παραγιος τησ ΑΝΕΚ …..ΟΠΟΤΕ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΟΥ.ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΝ ΑΡΚΑΛΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΦΟΥ ΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΜΟΥ ΔΕ ΣΕ ΒΟΗΘΑ. …..ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΥ.

 2. Ετσι οπως τα λεει η προεδραρα μας ειναι! Ειμαι και εγω γνωστος Χανιωτης και εχω παρει δανειαρα και ΕΣΠΑ εννοειται και για βιλακια και για ξενοδοχειο και εχω γραψει το χρεος στο χιονι! Και δεν μου κανει αθρωπος πρααμα!! Η ζωη ειναι ωραια! Τα λεμε για αστακομακαροναδαρα στα γνωστα στεκια στο λιμανι! See you suckers!

 3. ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΧΝΗ,
  Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΗΤΑΝ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ: “ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙ ΠΑΡΕΕΣ…”
  ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΚΟΝΟΜΑΓΕ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ “ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ” ΤΗΣ ΧΑΝΙΟΛΟΥΠΟΛΗΣ.
  ΤΩΡΑ ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΑ “ΣΚΟΥΠΙΣΑΝ” ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΞΕΦΟΡΤΩΣΑΝ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ.
  ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ????? ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΗΛΙΘΙΕ: ΟΙ ΛΙΓΟΙ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ (ΜΑΖΕΥΟΥΝ) ΤΟΝ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.
  Υ.Γ.: KAI NA ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛ: ΔΕΝ ΠΗΡΑΜΕ ΧΑΜΠΑΡΙ ΤΙΠΟΤΑ.

 4. Γειά σου ρε Αρκαλε επαναστάτη του κ@λου και του καναπέ. Μόνο με ΚΚΕ ΜΛ ΛΜ ΚΛΜ θα πάμε μπροστά , γνωστό αυτό. Πρόσεχε μοναχά γτ τους αρκαλους τους τρώει η ρόδα.

 5. Λιακο εσύ τι είσαι όμως;
  Μη μπα να είσαι και αρκαλος μαζί;
  Και τί σε κοφτει τότε ρε ψυχοπονιαρη για το ποιος από όλους θα πάει ποιον καροτσάκι;
  Δεν σου πήραν κανένα κοπέλι στην δούλεψή τους κάποια εταιρεία από αυτές που αναφέρεις και σου στέκεται στο λαιμό σαν ψαροκοκκαλο ε;
  Στα ιδεώδη αριστερός στην τσέπη ακροδεξιός μου φανταζεις. Περαστικά Λιάκο.

  • Η 4η ΔΟΣΗ ΗΡΘΕ Η ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ ΠΟΤΕ? ΞΕΝΟΜΠΑΤΗΣ ΕΙΣΑΙ ΜΑΓΚΑ ΜΟΥ ΑΝΑΜΑΖΟΞΙΑΡΗΣ ….ΦΤΥΧΕΙΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ? ΑΜΑΝ ΠΙΑ. Ο ΑΡΚΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΜΙΑΡΟ….Ο ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΨΑΧΝΕΙ ΝΕΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ…..ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΙΣ. ΑΥΤΗ Η ΒΙΛΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ …..ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΠΙΣΠΙΡΙΚΟ

   • Τώρα σε κατάλαβα ο Ηλίας του 16ου δεν είσαι; Θα κάτσεις μέρες; Απατεωνακος της ψαθας λοιπόν, που μόλις γυρίσουν τα πράγματα πάει με την ροή για να γλυτώσει το τομάρι του. Μάλιστα. Αλλά και ντετέκτιβ που ψάχνεις τα σπίτια των άλλων και πως τα έφτιαξαν, σαν πολλές πληροφορίες δεν ξέρεις για βίλες, ΕΣΠΑ κλπ; Μήπως να σε ψάξουν λιγάκι σιγά σιγά;
    Α και για την 4η δόση θα έρθω να σε πάρω να πάμε μαζί να την κάνουμε, ΡΟΥΛΑ

 6. ΜΙΧΑΗΛ, ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ PAY ROLL ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΟΤΕ ΑΞΙΟΣ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΣΟΥ.
  ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ PAY ROLL ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΜΟΝΟ ΤΟ “EINAI O ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΗΛΙΘΙΕ.”, ΤΟΤΕ ΣΩΣΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΡΕ ΜΑΓΚΑ: ΕΣΕΝΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ.
  Υ.Γ.: AN ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΩ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΜΑΙ ΜΕ ΕΥΗΘΕΙΣ.

 7. Αγαπητό Μιαρό, χαζός λογίζεται αυτός που ενώ όλα αλλάζουν γύρω του αυτός παραμένει προσκολλημένος σε ουτοπικές λογικές αναδιανομής πλούτου και γκουλαγκ.
  Κοιμήσου αγκαλιά με τις φωτογραφίες των σοβιέτ φίλων σου ΜΑΓΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ