Όταν η ΕΛΑΣ κρίνει τις διαδηλώσεις «μικρές», τότε δεν θα κλείνει ο δρόμος

olme_poreia_b2«Οι συναθροίσεις διεξάγονται κατά τρόπο που δεν διαταράσσεται παρά στο μέτρο του απολύτως αναγκαίου η οδική κυκλοφορία και η κοινωνικοοικονομική ζωή της πόλης», αναφέρεται στο άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος που υπέγραψε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων δεν επιτρέπεται η κατάληψη ολόκληρου του οδοστρώματος και η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από ιδιαίτερα μικρές συγκεντρώσεις πολιτών. Με τη διατύπωση αυτή η ρύθμιση θα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων και όχι μόνο στην Αθήνα

Για το ιδιαίτερα μικρό μέγεθος της συνάθροισης θα αποφασίζει ο αρμόδιος Αστυνομικός Διευθυντής ο οποίος θα εκτιμά την κατάσταση και θα εκδίδει άμεσα την απόφαση, αρχικά προφορικά και μετά γραπτά. Στόχος της κυβέρνησης είναι να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία και να λειτουργεί η αγορά.

Οταν ο αρμόδιος Αστυνομικός Διευθυντής κρίνει ότι η συγκέντρωση είναι μικρή θα ζητά τους συμμετέχοντες να μην καταλαμβάνουν ολόκληρο το οδόστρωμα προκειμένου να μην διακόπτεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Οι περιορισμοί δεν θα ισχύουν για πορείες και συγκεντρώσεις που διοργανώνονται από κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις ή για συναθροίσεις ιστορικού εορτασμού ή επετειακού χαρακτήρα.

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις πορείες και συγκεντρώσεις μικρού μεγέθους που υπέγραψε σήμερα ο κ. Δένδιας εστάλη στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο νόμος θα ισχύσει μετά τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβέρνησης.

Αναλυτικά, το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Τροποποίηση του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58/30-04-1991) ‘Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών’, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Αρμοδιότητα αστυνομικής αρχής επί δημοσίων συναθροίσεων

Στο άρθρο 131 του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58) η παράγραφος 2 αναριθμείται σε 3 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

«2. α) Οι συναθροίσεις διεξάγονται κατά τρόπο που δεν διαταράσσεται παρά στο μέτρο του απολύτως αναγκαίου η οδική κυκλοφορία και η κοινωνικοοικονομική ζωή της πόλης.

Σε πόλεις με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων κατοίκων δεν επιτρέπεται η κατάληψη ολόκληρου του οδοστρώματος και η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από ιδιαίτερα μικρές, σε σχέση με τη σημασία της συγκεκριμένης οδού για την εξυπηρέτηση της οδικής κυκλοφορίας και της κοινωνικοοικονομικής ζωής της πόλης, συναθροίσεις.

Η εκτίμηση περί του ιδιαίτερα μικρού μεγέθους της συνάθροισης και η δυνατότητα περιορισμού της σε μέρος του οδοστρώματος ανήκει στον αρμόδιο Αστυνομικό Διευθυντή, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση την οποία γνωστοποιεί άμεσα στους ενδιαφερομένους.

Η απόφαση αυτή μπορεί να είναι κατ’ αρχάς προφορική και έπεται η έγγραφη διατύπωση και επίδοσή της εντός 24 ωρών. Κατά τη λήψη της προαναφερόμενης απόφασης υποχρεωτικά λαμβάνεται υπόψη ιδίως ο αριθμός των συμμετεχόντων στη συνάθροιση και η σημασία της συγκεκριμένης οδού για την κυκλοφορία των οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας, την τουριστική κίνηση της περιοχής, την ομαλή πρόσβαση σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους και την εν γένει εμπορική και οικονομική δραστηριότητα.

β. Οι ως άνω περιορισμοί δεν ισχύουν για συναθροίσεις και πορείες που εξαγγέλλονται και διοργανώνονται από πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή και από τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις ή για συναθροίσεις ιστορικού εορτασμού ή επετειακού χαρακτήρα.

γ. Επί παραβάσεων ισχύουν οι κείμενες ποινικές διατάξεις».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πηγή : protothema.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ