Χανιά | Χρωστάς στον Δήμο; Κάνε ρύθμιση μέχρι 30 Νοεμβρίου

dimos-xanion-e1354190391746Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων ανακοινώνει ότι με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (93/14-04-2014 ΦΕΚ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν 4304/2014 (ΦΕΚ 234/23-10-2014) ρυθμίζονται οι βεβαιωμένες οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) έως 30/10/2014, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής , τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες.

Συγκεκριμένα:
Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Δήμους δύναται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:

Α) όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των διατάξεων του Ν . 3801/2009.
Αναλυτικότερα με το Ν.3801/2009 οι οφειλές ρυθμίζονται σε 24 δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης 150,00€ και απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων. Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής γίνεται με έκπτωση 10% επί της βασικής οφειλής και αφορά και την εισφορά σε χρήμα & τα αυθαίρετα.

Β) όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010 δύναται να ρυθμίζονται ως ακολούθως :
α) Εφάπαξ καταβολή οφειλών , με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής,
β) Για οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ,
γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ,
δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και
ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής .
Της ρύθμισης εξαιρούνται οι οφειλές από πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών και οι οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής όπως π.χ. εισφορά σε χρήμα ( η εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει στην εφάπαξ εξόφληση των οφειλών με απαλλαγή κατά 100% των κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής).

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στην ρύθμιση ισχύει μέχρι 30.11.2014.
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφαίνεται μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2821341756.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ