Χανιά | Υπόμνημα των επαγγελματοβιοτεχνών στον Βάμβουκα

???????????????????????????????Αντιπροσωπεία του ΔΣ της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Χανίων συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Χανίων κ. Αναστάσιο Βάμβουκα για τα θέματα που αφορούν τις  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις των Χανίων και βρίσκονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και του ρόλου του Δήμου.

Η Ομοσπονδία επέδωσε στο κ. Δήμαρχο υπόμνημα στο οποίο διατυπώνονται αναλυτικά οι θέσεις της Ομοσπονδίας σε σημαντικά θέματα αναφορικά  με τη σημερινή   κατάσταση των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το ρόλο τους στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου .

Διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση άμεσων προβλημάτων καθώς και τρόπους για την καλύτερη συνεργασία του Δήμου με τους φορείς και εκπροσώπους των Επαγγελματιών και Βιοτεχνών των Χανίων με σκοπό την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου και την καλύτερη στήριξη της μικρής επιχείρησης.

Ειδικότερα τα θέματα τα οποία  αναφέρονται στο Υπόμνημα της Ομοσπονδίας είναι:

-Για το Αεροδρόμιο Χανίων η τεράστιας  σημασίας προσπάθειας που πρέπει να γίνει με τη κινητοποίηση όλων μας για την  αποτροπή της ιδιωτικοποίησης ,η οποία μόνο ως δωρεά στα μεγάλα συμφέροντα μπορεί να χαρακτηριστεί. Επιπρόσθετα τονίζεται ότι η ιδιωτικοποίηση δεν έχει καμία σχέση με την  αναγκαία αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του ούτε με ένα  άλλο μοντέλο Δημόσιας διαχείρισης με ουσιαστική συμμετοχή της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τοπικών παραγωγικών οικονομικών  δυνάμεων.

-Για το Λιμάνι της Σούδας και τη σύνδεσή του με το Αεροδρόμιο και τον ΒΟΑΚ τονίζεται η ανάγκη για την υλοποίηση ενός συνολικού σχεδίου αναβάθμισης του λιμένα Σούδας με σκοπό την ανάδειξη του λιμένα σε κέντρο εμπορικής –τουριστικής και ναυταθλητικής δραστηριότητας με ευρύτερη περιφερειακή σημασία καθώς και την  επείγουσα αναγκαιότητα αναβάθμισης της σύνδεσης του Αεροδρομίου με το Λιμάνι και τον ΒΟΑΚ

-Για το χωροταξικό Σχεδιασμό αναφέρεται η ανάγκη για την  επιτάχυνση της ολοκλήρωσης εκπόνησης του ΓΠΣ της πόλης και των περαστικών (πρώην Δήμων)  και η ζωτική σημασίας του,  για τη  διασφάλιση προοπτικής στην όποια μεταποιητικής δραστηριότητα  καταφέρουμε να κρατήσουμε . Παράλληλα με αυτά ο Δήμος πρέπει να επιδείξει τη μέγιστη μέριμνα και ευαισθησία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων κοινόχρηστου χαρακτήρα  στο ΒΙΟΠΑ Χανίων στη Σούδα καθώς και στη προσπάθεια δημιουργίας του 2ου ΒΙΟΠΑ στη περιοχή των Κεραμειών.

-Για το Τουρισμό αναφέρεται ότι  αποτελεί το βασικό διεθνώς εμπορεύσιμο προϊόν του νομού που πρέπει όμως να εξελιχθεί σε εμβρυουλκό και των άλλων τομέων της τοπικής οικονομίας. Μαζί με  την αύξηση των  διανυκτερεύσεων και την επέκταση της τουριστικής περιόδου πρέπει να προσπαθήσουμε για τη  βελτίωση των εσόδων και τη διάχυσής τους, κοινωνικά και γεωγραφικά. Να διαφυλαχθεί παράλληλα από την χυδαία εκμετάλλευση το φυσικό, το πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα της περιοχής μας. Για την επίτευξη των παραπάνω εκτός από την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών απαιτείται η συγκροτημένη και αποτελεσματική πολιτική τουριστικής προβολής και πληροφόρησης επισκεπτών, με διαφοροποιημένες και αποτελεσματικές μεθόδους και στόχο τη δημιουργία τοπικού  branding διασυνδεμένου στο όνομα  ΚΡΗΤΗ. Στα πλαίσια αυτά προτείνεται η δημιουργία τοπικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τη Τουριστική προβολή του Νομού από τους Δήμους , Επιμελητήρια και Τουριστικούς φορείς  σε οργανική σύνδεση με την εταιρία Τουρισμού Κρήτης. Η εταιρεία  μπορεί να αξιοποιήσει στοχευμένα και αποτελεσματικά Δημόσιους ή Ευρωπαϊκούς πόρους καθώς και να ενεργοποιήσει –όπου απαιτείται-τοπικές οικονομικές δυνάμεις.

-Για τη Παλιά Πόλη απαιτείται συντονισμός όλων των ενεργειών μέσω του Γραφείου της  Προγραμματικής Σύμβασης (και η οποία πρέπει να ανανεωθεί) ώστε να  χαραχθεί  μακροπρόθεσμη πολιτική διαχείρισης ,  οριοθέτησης χρήσεων και δραστηριοτήτων με βάση τη φέρουσα ικανότητα, κυκλοφοριακών κανόνων και άμεσων παρεμβάσεων που αφορούν την αρχιτεκτονική και λειτουργικότητα της Π. Πόλης. Η Παλιά πόλη δεν πρέπει να γίνει ένα απέραντο «ξενυχτάδικο», αντικείμενο και χώρος ασύδοτης κερδοσκοπίας ούτε όμως και να μετατραπεί σε μια νεκρή περιοχή.

-Για τις Αναπλάσεις τονίστηκε  ότι πρέπει να διακρίνονται από τη λογική της εσωτερικής αποκέντρωσης και να αποσκοπούν στην αναβάθμιση και τόνωση της κοινωνικο-οικονομικής δραστηριότητας των αντίστοιχων περιοχών.

-Για τη Δημοτική Αγορά ζητήθηκε να εφαρμοστεί ο κανονισμός λειτουργίας της Δημ. Αγοράς και σταματήσει άμεσα η διακίνηση προϊόντων μη  αγροδιατροφικού χαρακτήρα και τα οποία είναι κυρίως εισαγόμενα, να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός των άμεσων τεχνικών παρεμβάσεων (εσωτ. πλακόστρωση, τουαλέτες) και να επικαιροποιηθεί (αν είναι απαραίτητο) η σχετική μελέτη του Δήμου για την ριζική επισκευή της οροφής και γενικότερη ανάπλαση  ώστε να ενταχθεί σε κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

-Για τα Δημοτικά Τέλη των Επιχειρήσεων ζητήθηκε η μείωση των Δημοτικών τελών μέσω της δυνατότητας  κατηγοριοποίησης των  χώρων Βιοτεχνικής χρήσης ή αμιγώς αποθηκευτικών χώρων επαγγελματικής χρήσης σε 2 ειδικές κατηγορίες με χαμηλότερο συντελεστή από αυτόν της γενικής χρήσης στην  αντίστοιχη Δημ. Κοινότητα. Επίσης ζητήθηκε οι τουριστικές επιχειρήσεις  εποχικού χαρακτήρα να απαλλάσσονται από τα αντίστοιχα Δημοτικά Τέλη για τους 3 μήνες  που είναι καθολικά κλειστές. Τέλος για τα βεβαιωμένα και ανεξόφλητα τέλη παρεπιδημούντων από τους πρώην Περιαστικούς Δήμους να γίνουν ουσιαστικές διευκολύνσεις εξόφλησης με πολλές δόσεις και περικοπή των αδικαιολόγητων προσαυξήσεων.

-Για την ενοικίαση Δημόσιων Χώρων τονίστηκε ότι ο Δήμος πρέπει να κινηθεί σύμφωνα με  την αρχή ότι  ανήκουν πρώτα απ’ όλα στους πολίτες.

Οι πρακτικές εμπορικής υπερ-εκμετάλλευσης των Δημόσιων χώρων από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή έχει ως αποτέλεσμα το αρνητικό φαινόμενο του  περιορισμού της ελεύθερης πρόσβασης. Απαιτείται η επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου κανονισμού όσο αφορά τη παραχώρηση χρήσης για εμπορική και επαγγελματική δραστηριότητα, δημόσιων χώρων με κόστος παραχώρησης για τις επιχειρήσεις προσαρμοσμένο στη σημερινή πραγματικότητα και μηχανισμούς ελέγχου για τη αυστηρή τήρηση που να διασφαλίζουν την ισόνομη μεταχείριση και αδιάβλητη εφαρμογή των κοινά αποδεκτών κανόνων. Στην  επεξεργασία ενός τέτοιου πλαισίου ,μαζί  και με τους άλλους αρμόδιους φορείς θεωρούμε απαραίτητη και τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας.

-Για τους διαγωνισμούς προμηθειών και έργου ζητήθηκε διαφάνεια, ισονομία και έγκαιρη ενημέρωση των τοπικών επιχειρήσεων, και διατυπωθήκαν προτάσεις τεχνικού χαρακτήρα για το σκοπό αυτό. Να εξαλειφθούν οι αδικαιολόγητες κατατμήσεις έργων με τις επακόλουθες αναθέσεις τους.

-Για την έκδοση των Αδειών Λειτουργίας και με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών διεκπεραίωσης προτείνεται  η εξέταση της δυνατότητας συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών Περιφέρειας και ΕΒΕΧ με κοινή ηλεκτρονική πλατφόρμα στη κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων με τη λογική της μιας στάσης

-Ζητήθηκε έλεγχος για τη  τήρηση του συμφωνημένου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων με ιδιαίτερη προσοχή στην Κυριακάτικη Αργία.

-Για τον Αγροτικό Αύγουστο τονίστηκε ότι χρειάζεται αποσαφήνιση του χαρακτήρα του και αναπροσανατολισμό του σκοπού του με στόχο την ποιοτική του αναβάθμιση στη κατεύθυνση δημιουργίας του  τοπικού  branding. Ζητήθηκε η συμμετοχή της Ομοσπονδίας στην Οργανωτική επιτροπή του Αγροτικού Αυγούστου .

-Για την διαχείριση των  βιοτεχνικών απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων ιδιαίτερα από το χώρο της επιπλοξυλουργίας, μηχανολογίας αυτοκινήτου και ψυκτικών ζητήθηκε η εκπόνηση και εφαρμογή ανάλογου σχεδίου σε συνεργασία με τη ΔΕΔΙΣΑ.

-Για τη στήριξη της Καλλιτεχνικής Χειροτεχνίας  αναφέρθηκε η ανάγκη ιδιαίτερης μέριμνας και σχεδιασμού ενεργειών σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Καλλιτεχνικής Χειροτεχνίας στη κατεύθυνση με άξονα το Καλλιτεχνικό χωριό την ανάδειξη της πόλης σε κέντρο καλλιτεχνικής χειροτεχνίας ευρύτερης εμβελείας και τουριστικού ενδιαφέροντος.

-Τονίστηκε το επείγον της πολεοδομικής νομιμοποίησης των σχολικών κτηρίων και κατ’ επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων των σχολικών κυλικείων και ζητήθηκε  μέρος από τα έσοδα ενοικίασης των σχολικών κυλικείων να διατίθενται για τον εκσυγχρονισμό των λειτουργικών υποδομών τους.

-Ζητήθηκε ιδιαίτερος έλεγχος των αναγκαίων πιστοποιήσεων και προδιαγραφών   στους αντίστοιχους εργολάβους-εργολήπτες για την τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και επισκευή των τεχνικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων ευθύνης του Δήμου.

-Ζητήθηκε η δημιουργία 2 πρότυπων χώρων στάθμευσης ταξί (πιάτσες) με αισθητική και λειτουργικότητα σε αρμονία με τους αντίστοιχους χώρους που προτείνει ο Σύνδεσμος.

Για τη καλύτερη και πιο σταθερή παρέμβαση του Δήμου στα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  η Ομοσπονδία προτείνει στη Δημοτική Αρχή τη δημιουργία ειδικής επιτροπής του Δήμου επί « ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» με εισηγητικό χαρακτήρα  και η οποία θα διασφαλίζει την σταθερή συνεργασία και κοινή προώθηση προτάσεων που αφορούν τη τοπική επιχειρηματικότητα συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση του ρόλου του Δήμου στη τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντώνιος Παπαδεράκης

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Παυλάκης

 

zarpa.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Προηγούμενο άρθροΧανιά | Καμμένος στον SUPER FM 89.6 : “Καμία ανάσα σε κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου” | Ηχητικό
Επόμενο άρθροΧανιά | Η δικαιοσύνη παίζει μπάλα για το ΚΗΦΑΑΜΕΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ