Χανιά | Υποσχέσεις Χρυσοχοίδη για τον κόμβο των Μουρνιών

komvos mournionΔίδεται στη δημοσιότητα η απάντηση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη στην με ΑΠ 1948/22-8-2014 ερώτηση του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα «Κατασκευή των έργων σύνδεσης του κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων».

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης ερωτούσε τους αρμόδιους Υπουργούς:

«Σε τι στάδιο βρίσκεται το έργο, εάν είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότησή του από το Π.Δ.Ε. ή πρόκειται να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) και αν ναι πότε και με ποια διαδικασία;»

Στην απάντησή του ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Με την Δ1/ο/1542/7.05.2014 απόφαση του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποφασίζεται η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του παραπάνω έργου, καθώς και η ανάθεση της εκτέλεσής του σε συγκεκριμένη εργοληπτική επιχείρηση.

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται επίσης, ότι η ανάληψη της Νομικής Δέσμευσης (υπογραφή σύμβασης με τον Ανάδοχο), θα γίνει μετά από βεβαίωση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής και ότι το έργο θα ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Προγραμματικής Περιόδου 2014 -2020».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ