Χανιά | Βουλγαράκης: Μέχρι τέλος Ιανουαρίου η υποβολή ένταξης του κόμβου Μουρνιών στο νέο ΕΣΠΑ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων και Πρόεδρος του Δ.Σ Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε, κ. Απόστολος Βουλγαράκης απέστειλε σήμερα Δευτέρα 11/01/2016 απαντητική επιστολή (επισυνάπτεται στο παρόν) στο Δήμαρχο Χανίων κ. Αναστάσιο Βάμβουκα σχετικά με την ένταξη του έργου «Κατασκευή των έργων σύνδεσης του κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων» με σύμβαση ποσού 3.565.104,18 ευρώ και κόστους απαλλοτριώσεων περί τα 5.000.000 ευρώ στην Π.Ε. Χανίων του Δήμου Χανίων, η οποία έχει ως εξής:

“Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την ένταξη του έργου «Κατασκευή των έργων σύνδεσης του κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων» με σύμβαση ποσού 3.565.104,18 € και κόστους απαλλοτριώσεων περί τα 5.000.000 € στην Π.Ε. Χανίων του Δήμου Χανίων.

Κύριε Δήμαρχε,

Σε συνέχεια των με αριθ. πρωτ. 79978/23-12-2015 και 81132/29-12-2015 εγγράφων σας, σχετικά με το αναφερόμενο στο θέμα έργο διαμόρφωσης της βασικής εισόδου της πόλης των Χανίων και σύνδεσης την με τον ΒΟΑΚ, αρμοδιότητας του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, το οποίο θα αποδειχτεί και στο μέλλον ως ένα έργο εξαιρετικά χρήσιμο, εξυπηρετώντας την καθημερινότητα των κατοίκων της, δίδοντας όμως ταυτόχρονα και ώθηση στον τουρισμό, αφού διευκολύνει τους επισκέπτες στην προσέγγισή τους στην πόλη.

Επιθυμώ λοιπόν να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΑΚ. Α.Ε, που συμπίπτουν με τον προγραμματισμό της Π.Ε. Χανίων, η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. έχει ήδη αξιοποιήσει την ένταξη του έργου στο Π.Δ.Ε. και έχει χρηματοδοτηθεί με 171.925,80€, έτσι ώστε να μπορέσουν να πληρωθούν οι δαπάνες των επικειμένων στα πλαίσια της εγκεκριμένης επίταξης που έχει γίνει.

Το έργο όπως γνωρίζετε, είναι ώριμο να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020, και προς τούτο έχει ήδη γίνει σχετική συνεννόηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την Υ.Δ. του Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. για την σύνταξη και υποβολή του τεχνικού δελτίου και λοιπών εγγράφων σ’ αυτήν. Η υποβολή αυτή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους 2016.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την αβεβαιότητα και τις οικονομικές δυσκολίες που περνάει η χώρα μας, οι επιμέρους δυσχέρειες, που εμφανίζονται σε όλα τα επίπεδα παραγωγής των έργων από την ολοκλήρωση των μελετών, την χρηματοδότηση τους μέχρι και την υλοποίηση της κατασκευής τους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Κ Α.Ε και οι τεχνικές του υπηρεσίες, τις αντιμετωπίζουν με ευαισθησία ως προς τα διατιθέμενα χρήματα και απόλυτη επάρκεια στα τεχνικά και διαδικαστικά θέματα, και σεβασμό στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών και της ανάπτυξης του τόπου, που είναι και οι λόγοι για τους οποίους αυτά υλοποιούνται”.

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ