Χανιά | Νόμος από το πουθενά σώζει τις αυθαίρετες κατασκευές στο Ενετικό Λιμάνι

Ή για να είμαστε πιο ακριβείς… νόμος του υπουργείου ναυτιλίας που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη στο ΦΕΚ, προστατεύει για δύο χρόνια τις αυθαίρετες κατασκευές (τέντες, πέργκολες, σκίαστρα) στα Λιμάνια όλης της χώρας, βάζοντας φρένο στην αντικατάσταση των σκιαδίων στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων.
Συγκεκριμένα, το άρθρο 96 του νόμου 4504/2017 “Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας” αφήνει στους φορείς διοίκησης περιθώριο δύο ετών για την εκπόνηση μελετών για νέες κατασκευές, “παγώνοντας” ταυτόχρονα, οποιαδήποτε μεταβολή (απομάκρυνση, κατεδάφιση) στις υπάρχουσες, για την ίδια περίοδο!
“Ο νόμος δίνει μεν αυτήν την δυνατότητα, όμως εξαρτάται από τις προθέσεις των επιχειρηματιών το πώς θα προχωρήσουμε” δήλωσε στο zarpanews.gr ο πρόεδρος του δημοτικού λιμενικού ταμείου, Μιχάλης Βλαχάκης, προσθέτοντας παράλληλα πως θα ζητηθούν εξηγήσεις από το Υπουργείο για την περίπτωση των Χανίων καθώς  υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη, η οποία έχει κριθεί από το ΣτΕ.
Θυμίζουμε ότι όλο αυτό το διάστημα, Δήμος και επιχειρηματίες ήταν σε συνεχείς διαβουλεύσεις καθώς είχε συμφωνηθεί η αντικατάσταση των σκιαδίων στο Ενετικό Λιμάνι, με νέες κατασκευές σύμφωνα με την μελέτη Καλογήρου, με τους επιχειρηματίες για πρώτη φορά να εμφανίζονται διαλλακτικοί ως προς το συγκεκριμένο σχέδιο που μάλιστα είχε ορίζοντα εφαρμογής το καλοκαίρι του 2018.
Πάντως, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του zarpanews.gr η εξέλιξη αυτή προβληματίζει ιδιαίτερα την Δημοτική Αρχή, καθώς θεωρούν ότι ακυρώνει μια συνολική προσπάθεια που γίνεται για να μπει τάξη στην περιοχή.
Δείτε το επίμαχο άρθρο:
Άρθρο 96.Κατασκευές εντός περιοχών δικαιοδοσίας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων

1. Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων, στις περιοχές δικαιοδοσίας των οποίων υφίστανται κατασκευές (σκίαστρα, τέντες, πέργκολες), που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να εκπονήσουν μελέτες, για την υλοποίηση νέων κατασκευών, με βάση τα παρακάτω κριτήρια: • αρμονική ένταξη στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, και ως προς το σχεδιασμό αλλά και ως προς τα χρησιμοποιούμενα υλικά, • εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης για πεζούς και ΑμεΑ, • εξασφάλιση προϋποθέσεων βιοκλιματικής συμπεριφοράς.

Οι ανωτέρω μελέτες εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, η οποία τεκμαίρεται δοθείσα μετά παρέλευσης τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των μελετών. Σε κατασκευές που εμπίπτουν σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Κάθε νέα κατασκευή υλοποιείται, σύμφωνα με τις εκπονηθείσες μελέτες, μετά τη λήψη των κατά νόμο απαιτουμένων αδειών και εγκρίσεων. Στην περίπτωση αυτή και μόνο για την έκδοση των ανωτέρω αδειών και εγκρίσεων, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.

3. Η καθαίρεση των κατασκευών που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, διενεργείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είτε με ευθύνη του ιδιώτη είτε με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας. Το κόστος των δαπανών της καθαίρεσης των αυθαίρετων κατασκευών βαρύνει τους χρήστες αυτών. Εντός του χρονικού διαστήματος των δύο (2) ετών είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η παραχώρηση της χρήσης του υποκείμενου και παρακείμενου χώρου των κατασκευών της παραγράφου 1, με απόφαση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, που κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στην αίτηση προς το φορέα για την παραχώρηση του προηγούμενου εδαφίου επισυνάπτεται βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για τη στατική επάρκεια των υφισταμένων κατασκευών. Στις περιπτώσεις κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων για τη λήψη απόφασης παραχώρησης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

4. Κατά τη διάρκεια της διετούς αποκλειστικής προθεσμίας για την καθαίρεση των κατασκευών που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής και, εφόσον το άθροισμα των προστίμων και αποζημιώσεων που επιβλήθηκαν για την ανέγερση ή χρήση τους δεν υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, μη συνυπολογιζομένων τόκων και προσαυξήσεων, αναστέλλεται:

α) η εκτέλεση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής και η έκδοση νέων, καθώς και

β) η επιβολή προστίμων και αποζημιώσεων για την ανέγερση ή χρήση των κατασκευών του παρόντος άρθρου, καθώς και η αναγκαστική είσπραξη των ήδη επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων.

Η διετής αποκλειστική προθεσμία της παρούσας παραγράφου αναστέλλει την παραγραφή των απαιτήσεων και δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και την παραγραφή των ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την ανέγερση και χρήση των κατασκευών του παρόντος άρθρου και την αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων. Κατά τη διάρκεια της διετούς αποκλειστικής προθεσμίας του παρόντος άρθρου, αναβάλλονται υποχρεωτικά ποινικές δίκες, που σχετίζονται με την ανέγερση και χρήση των κατασκευών του παρόντος άρθρου, καθώς και την αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων.

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. ΑΑΑΤΣΑΑΑΑΑ

    βλεπεις ζαρπ πως γινονται οι μοντες???? με τη μεθοδο στριβειν δια του υπουργ(ει)ου!

    δημος – ταβερνιαρηδες ασσος διπλο ημιχρονο τελικο ????

  2. […] Η εξέλιξη τότε είχε προκαλέσει την αντίδραση του δήμου… και Δήμος και επιχειρηματίες ήταν σε συνεχείς διαβουλεύσεις καθώς είχε συμφωνηθεί η αντικατάσταση των σκιαδίων στο Ενετικό Λιμάνι, με νέες κατασκευές σύμφωνα με την μελέτη Καλογήρου, με τους επιχειρηματίες για πρώτη φορά να εμφανίζονται διαλλακτικοί ως προς το συγκεκριμένο σχέδιο που μάλιστα είχε ορίζοντα εφαρμογής το καλοκαίρι του 2018. […]

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ