Χανιά | Μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστήριο στον Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά σε συνεργασία με την Ένωση Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Χανίων και τον Σύλλογο Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών “Palso” Ν. Χανίων πρόκειται να υλοποιήσει για 1η χρονιά φέτος τον θεσμό του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη 17/8/2016 στο Δημαρχείο Πλατανιά μεταξύ των ως άνω φορέων για την προετοιμασία υλοποίησης της δράσης, ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές για το Κοινωνικό Φροντιστήριο θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 22 Αυγούστου και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πλατανιά, (στο χώρο του Δημαρχείου στο Γεράνι), από τις 09.00 έως τις 13.00 καθημερινά (πληροφ.: κ. Τ. Λουφαρδάκης, τηλ. επικοινωνίας: 28213-40020, email: [email protected]). Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά για “κατέβασμα” και συμπλήρωση από την ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά www.platanias.gr .

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες εκπαιδευτικής αρωγής που θα παρέχονται μέσω του Κοινωνικού Φροντιστηρίου (τόσο για μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας μέσης εκπαίδευσης όσο και για τα μαθήματα ξένων γλωσσών) στους μαθητές οι οικογένειες των οποίων βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, είναι όλες δωρεάν, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας και της προσφοράς της Ένωσης Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Χανίων και του Συλλόγου Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών “Palso” Ν. Χανίων και των μελών των ως άνω ενώσεων/συλλόγων.

Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης σκοπός της όλης πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός πλέγματος Κοινωνικής Προστασίας μέσου του οποίου θα καλύπτονται ενισχυτικά οι εκπαιδευτικές ανάγκες των άπορων μαθητών της περιοχής του Δήμου Πλατανιά ενώ όπως έκανε γνωστό προτεραιότητα για την ένταξη στο πρόγραμμα θα δοθεί σε μαθητές με γονείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, ανέργους, τρίτεκνους, πολύτεκνους, σε μονογονεϊκές οικογένειες κ.τ.λ.

Τέλος, ο κ. Μαλανδράκης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά τους δύο ως άνω φορείς υπογραμμίζοντας τη σημαντική κοινωνική προσφορά και υποστήριξή τους προς τους πολίτες που έχουν ανάγκη – ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες κοινωνικοοικονομικά συνθήκες – με τη δωρεάν συμμετοχή μαθητών που έχουν ανάγκη σε εκπαιδευτικά τμήματα των φροντιστηρίων-μελών τους που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Πλατανιά.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
• Δικαιολογητικά εγγραφής σε ΚΦ
• Αίτηση ΚΦ για μαθήματα μέσης εκπαίδευσης
• Αίτηση ΚΦ για μαθήματα ξένων γλωσσών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α. Απαιτούμενα
1) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου
2) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας
3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
(Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία όπου υπάρχει δυνατότητα)
4) Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2016.
5) Φωτοτυπία Ε1 (Φορολογική δήλωση) ή Υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρούμενη από τη αρμόδια Δ.Ο.Υ.
6) Φωτοτυπία Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων)

Β. Προαιρετικά
7) Αντίγραφο βεβαίωσης επιτροπής περί αναπηρίας
8) Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας
9) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).
10) Φωτοτυπία Βεβαίωσης ενήμερου δανείου Α’ κατοικίας, από την Τράπεζα για ιδιοκτήτες, τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου.
11) Αντίγραφου συμφωνητικού μίσθωσης κύριας κατοικίας ή πρόσφατη απόδειξη ενοικίου.

zarpanews.gr