Χανιά | Κοινωνικό Φροντιστήριο από το Δήμο Κισσάμου

O Δήμος Κισσάμου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων
Ξένων Γλωσσών “Palso” Ν. Χανίων πρόκειται να υλοποιήσει για 1η  χρονιά φέτος τον θεσμό
του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για την Ξένη Γλώσσα των Αγγλικών.

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών και
των οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν κοινωνικο- οικονομικές δυσκολίες.
Οι μαθητές που θα επιλεγούν, θα παρακολουθούν τα μαθήματα αγγλικών κανονικά
και δωρεάν στις τάξεις εκείνων των φροντιστηρίων που δηλώνουν στο Σύλλογο Καθηγητών
Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών “Palso” του Ν. Χανίων, ότι θα δεχτούν δωρεάν μαθητές σε συγκεκριμένες τάξεις. Η επιλογή των μαθητών θα γίνει με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να καταθέτουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά έως και τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου στο
Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κισσάμου (πρώην Δημαρχείο Δραπανιά) από τις 09.00 έως τις
14.00 καθημερινά.

Πληροφορίες : Πευκιανάκη Χρυσή-Κοινωνική Λειτουργός και Μπαλάσκα Κων/να
Ψυχολόγος, τηλ. Επικοινωνίας: 2822031989 και 2822083105, FACEBOOK: Κέντρο
Κοινότητας Κισσάμου, Ε-mail [email protected]

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Α. Απαιτούμενα
1) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου
2) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ από το οποίο
πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας
3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
(Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία όπου υπάρχει δυνατότητα)
4) Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2017
5) Φωτοτυπία Ε1 (Φορολογική δήλωση) ή Υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρεωτικής
υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρούμενη από τη αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Β. Προαιρετικά και εφόσον υπάρχουν
6) Αντίγραφο βεβαίωσης επιτροπής περί αναπηρίας
7) Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας
8) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα
μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση
χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής
μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).

 

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ