Χανιά | Η ΔΕΔΙΣΑ στο Συμβούλιο Διοίκησης του LIFE στη Βαρκελώνη

χανιά-η-δεδισα-στο-συμβούλιο-διοίκηση-183956

dedisa varkeloniΠραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη το 2ο Συμβούλιο Διοίκησης για το καινοτόμο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στα πλαίσια του εργαλείου LIFE+ 13 με τίτλο: «Αποδοτικές και βιώσιμες μέθοδοι διαχείρισης απορριμμάτων με την χρήση εργαλείων ICT ή Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας) – ENV/ES/000725-EWAS» όπου συμμετέχει η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).

Το πρόγραμμα (LIFE – EWAS) έχει στόχο την υιοθέτηση και ενσωμάτωση των πληροφοριακών τεχνολογιών στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων καθώς επίσης σκοπεύει να προωθήσει την καινοτομία, ώστε να επιτύχει βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκσυγχρονίζοντας τις λειτουργικές μεθοδολογίες και δίνοντας ώθηση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο. Πιο συγκεκριμένα, θα μεταφέρει και θα υιοθετήσει εμπειρίες από επιτυχημένα μοντέλα πρόληψης και έξυπνης συλλογής απορριμμάτων με την προοπτική να αποκτήσει τεχνογνωσία και επακόλουθα να μπορέσει να διαδώσει αυτές τις δραστηριότητες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το EWAS προσανατολίζεται στην διασφάλιση ενός βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης των φυσικών πόρων και των απορριμμάτων, με έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και την συμβολή στην μείωση των εκπομπών αερίων που εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και την μείωση του θορύβου και της κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά τη διάρκεια της συλλογής των αποβλήτων και τη μεταφορά τους.

Οι στόχοι του έργου EWAS περιλαμβάνουν:

1. Αξιολόγηση της Κοινοτικής πολιτικής, της νομοθεσίας (οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα), των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που σχετίζονται με τις πρακτικές συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων.

2. Συμβολή των Τ.Π.Ε. στην ώθηση προς την μετάβαση σε μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και προς νέες μεθοδολογίες για οικονομικότερες πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων. Ο γενικός στόχος είναι η προσαρμογή με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την μείωση των αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου για το 2020, στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων

3. Ανάπτυξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης, εφαρμογής, υλοποίησης και παρακολούθησης, που σχετίζονται με μεθοδολογίες συλλογής αποβλήτων και των αντίστοιχων οφελών που προκύπτουν, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι τρέχουσες πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων που ως στόχο έχουν:

• Την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

• Την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με τις τρέχουσες μεθόδους

• Την αύξηση του επιπέδου ανακύκλωσης των αποβλήτων με τη συνεργασία των πολιτών

• Τη μείωση του επενδυτικού και λειτουργικού κόστους, καθώς και των κυκλοφοριακών προβλημάτων και επακόλουθα του θορύβου που προκαλείται από αυτά.

4. Επίδειξη βελτιστοποίησης των πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων (Τοπικά Σχέδια Δράσης) μέσω της εφαρμογής του μοντέλου EWAS σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

5. Ευαισθητοποίηση στις νέες μεθοδολογίες έξυπνης συλλογής απορριμμάτων, την παροχή κατάρτισης και τη διάδοση πληροφοριών για την ενεργό συμμετοχή των τοπικών φορέων.

Εταίροι στο πρόγραμμα είναι από την Ελλάδα η D-WASTE, εταιρία η οποία δραστηριοποιείται σε εφαρμογές στην κατεύθυνση της Έξυπνης Διαχείρισης Αποβλήτων,

Η Ισπανική εταιρία τηλεπικοινωνιών WΕLLNESS TELECOM, το Ισπανικό Ερευνητικό Κέντρο ΕΝΤ, καθώς και ο αντίστοιχος ΦοΔΣΑ (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) του Δήμου Σεβίλλης LIPASAM.

zarpa.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ακολουθήστε το ZARPANEWS.gr
στο Google News και στο Facebook