Χανιά | Είχε πέντε δάνεια και οφειλές 240.000 ευρώ και έσωσε την περιουσία του

Την περιουσία και τα υποθηκευμένα ακίνητά του, έσωσε με την Προσωρινή Διαταγή ,του Ειρηνοδικείου Χανίων , οικογενειάρχης πρώην εργολάβο οικοδομών , σήμερα άνεργο ,ο οποίος είχε 5 δάνεια (τρία στεγαστικά και δύο καταναλωτικά)σε δύο τράπεζες , και χρέος προς το Δημόσιο ,συνολικής οφειλής 239.149 ,07 ευρώ .

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
πρόκειται για υπερχρεωμένο άνεργο , έγγαμο, πατέρα με δύο τέκνα ,με μοναδικό εισόδημα το επίδομα του Ο.Α.Ε.Δ της συζύγου, η οποία εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος εποχιακά (θερινούς μήνες)
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει:
α)κατοικία 59 τ.μ κατά 50% συνιδιοκτησίας , β)οικόπεδο 121 τ.μ,Ι.Χ αυτ/το και μηχανάκι

Εισοδήματα που διαθέτει: ελάχιστα ευρώ, από την σύζυγο.

Με την από 30-8-2017 Προσωρινή Διαταγή, του Ειρηνοδικείου των Χανίων, και αφού έλαβε υπόψη του την περιουσιακή και εισοδηματική κατάσταση του αιτούντος, το σύνολο των χρεών του και την οικονομική του δυνατότητα σύμφωνα με τις βιοτικές του ανάγκες αποφασίστηκε :
1)Δέχεται την αίτηση
2)Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του αιτούντος και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, μέχρι την συζήτηση της αίτησης του , η οποία έχει οριστεί να δικαστεί ,στις 18-09-2026
3)α)Διατάσσει την καταβολή μηνιαίας δόσης ,ποσού εκατό (100,00) ευρώ, από 1-09-2017 έως 01-09-2022 συμμέτρως διανεμόμενο, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτριών του, το οποίο κρίνεται εύλογο για το δικαστήριο.
β)Διατάσσει την καταβολή δόσης ποσού εκατό (100.000) ευρώ, από 01-10-2017 έως 18-09-2026.

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ