Στοιχεία Eurostat για Ελλάδα: Πρωτογενές πλεόνασμα 4% του ΑΕΠ που φτάνει τα 1,454 δισ. το 2017

Πρωτογενές πλεόνασμα 4% του ΑΕΠ ή 7,080 δισ. ευρώ εμφάνισε η Γενική Κυβέρνηση το 2017, σύμφωνα με τα δημοσιονομικά στοιχεία που κοινοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ στη Eurostat. Το 2016, είχε καταγραφεί πρωτογενές πλεόνασμα 3,9% του ΑΕΠ ή 6,709 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι το πλεόνασμα που υπολογίζει η ΕΛΣΤΑΤ (βάσει του ESA 2010) δεν ταυτίζεται με το πρωτογενές πλεόνασμα του προγράμματος. Για το δεύτερο, μια σειρά από δαπάνες και έσοδα αντιμετωπίζονται διαφορετικά από ό,τι αντιμετωπίζονται κατά την κατάρτιση των δημοσιονομικών στοιχείων για τους σκοπούς της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις, συναλλαγές για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τα έσοδα από μεταφορές ποσών που συνδέονται με εισοδήματα των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης, τα οποία προέρχονται από την κατοχή ελληνικών κρατικών ομολόγων στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το δημόσιο χρέος ανήλθε πέρυσι σε 317,407 δισ. ευρώ (178,6% του ΑΕΠ) από 315,009 δισ. ευρώ (180,8% του ΑΕΠ) το 2016. Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκαν σε 85,322 δισ. ευρώ (48,01% του ΑΕΠ) από 86,271 δισ. ευρώ (49,52% του ΑΕΠ) το 2016 και τα έσοδα ανήλθαν σε 86,776 δις. ευρώ (48,82% του ΑΕΠ) έναντι 87,365 δισ. ευρώ (50,15% του ΑΕΠ) το 2016. Η επίπτωση από τη στήριξη των τραπεζών πέρυσι ήταν μηδενική (0,04% του ΑΕΠ). Τέλος, το ΑΕΠ ανήλθε πέρυσι σε 177,735 δισ. ευρώ από 174,199 δισ. ευρώ το 2016.

Τα στοιχεία της Eurostat
Δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,8% του ΑΕΠ κατέγραψε το 2017 η ελληνική οικονομία, έναντι 0,6% το 2016. Το δημόσιο χρέος μειώθηκε στο 178,6% του ΑΕΠ (317,4 δισ. ευρώ), έναντι 180,8% το 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Στην ευρωζώνη το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε στο 0,9% του μέσου κοινοτικού ΑΕΠ το 2017, από 1,5% το 2016, ενώ στην ΕΕ το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε στο 1% του ΑΕΠ από 1,6% το 2016.

Το 2017 το δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη μειώθηκε στο 86,7% του ΑΕΠ από 89% το 2016, ενώ στην ΕΕ μειώθηκε στο 81,6% του ΑΕΠ από 83,3% το 2016. Σε γενικές γραμμές, τα στοιχεία της Eurostat καταγράφουν δημοσιονομικό πλεόνασμα σε 12 χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Τα υψηλότερα δημοσιονομικά πλεονάσματα στην ΕΕ κατέγραψαν το 2017 η Μάλτα (+3,9%), η Κύπρος (+1,8%), η Τσεχία (+1,6%), το Λουξεμβούργο (+1,5%), η Σουηδία και η Γερμανία (+1,3%).

Εξάλλου, δύο χώρες της ευρωζώνης κατέγραψαν δημοσιονομικό έλλειμμα ίσο ή άνω του ορίου του 3% του ΑΕΠ και συγκεκριμένα η Ισπανία (-3,1%) και η Πορτογαλία (-3%). Τα χαμηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα στην ΕΕ κατέγραψαν η Φινλανδία (-0,6%), η Λετονία (-0,5%), η Ιρλανδία και η Εσθονία (-0,3%).

Το 2017, το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην ΕΕ κατέγραψε η Ελλάδα (178,6%) και ακολουθούν η Ιταλία (131,8%), η Πορτογαλία (125,7%), το Βέλγιο(103,1%) και η Ισπανία (98,3%). Το χαμηλότερο δημόσιο χρέος στην ΕΕ κατέγραψε η Εσθονία (9%), το Λουξεμβούργο (23%), η Βουλγαρία (25,4%), η Τσεχία (34,6%), η Ρουμανία (35%) και η Δανία (36,4%).

Πηγή: newsit.gr