Προγράμματα Επιδότησης για πρώτη έναρξη επιχείρησης

 

OAED1Ανά τέσσερα περίπου έτη προκηρύσσονται μέσω ΟΑΕΔ προγράμματα επιδότησης για την ενίσχυση της νεανικής ή και της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα επιχορηγούνται με ένα χρηματικό ποσό όσοι προχωρούν σε πρώτη έναρξη επιχείρησης (εμπορικές επιχειρήσεις, παροχής υπηρεσιών, νέοι επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες κα).

Το έτος 2009 είχαν προκηρυχθεί προγράμματα ενίσχυσης (ΟΑΕΔ) για την πρώτη έναρξη επιχείρησης παρέχοντας ένα ποσό της τάξης των 24.000 ευρώ. Το ποσό αυτό δινόταν σταδιακά σε 4 ισόποσες δόσεις, κατά την πρώτη τριετία λειτουργείας της εγκεκριμένης επιχείρησης. Στη συνέχεια το έτος 2013 προκηρύχθηκε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα που έδινε μόλις 10.000 ευρώ για νέες επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν να επιδείξουν «καινοτομία» (στο εν λόγω πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα από τον ΟΑΕΔ σε σύντομο χρονικό διάστημα).

Καθώς πλέον πολλοί προχωρούν στην έναρξη πρώτης επιχειρηματικής δραστηριότητας, κρίνεται χρήσιμο να υπάρχει γνώση για το πως λειτουργεί το θεσμικό πλαίσιο του ΟΑΕΔ σχετικά με την δυνατότητα παροχής επιδότησης σε νέους επιχειρηματίες. Καταρχήν τονίζεται ότι ως «νέος επιχειρηματίας» νοείται ο υποψήφιος που θα προχωρήσει σε πρώτη έναρξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, ενώ το ηλικιακό όριο μπορεί να φθάνει έως και σε 64 έτη (αναλόγως την προκήρυξη). Σημασία συνεπώς δεν έχει τόσο η ηλικία, όσο το γεγονός ότι δεν είχε προηγηθεί προηγουμένως κάποια άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα από τον υποψήφιο.

  • Πως μπορεί να ενταχθεί ένας νέος επιχειρηματίας σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ;

Καταρχήν θα πρέπει να έχει προκηρυχθεί κάποιο πρόγραμμα, ώστε να μπορεί να γίνει αίτηση υπαγωγής για επιχορήγηση κατά το χρονικό αυτό διάστημα. Στην παρούσα φάση δεν έχει προκηρυχθεί κάτι, όπως επίσης δεν υπάρχει επίσημη (ή ανεπίσημη) πληροφόρηση για το εάν πρόκειται να προκηρυχθεί στο άμεσο μέλλον κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα. Συνεπώς εάν ένας υποψήφιος επιδιώκει να επιδοτηθεί για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα πρέπει να αναμένει για την προκήρυξη κάποιου προγράμματος ώστε να γίνει τότε η έναρξη επιχείρησης. Είναι όμως άγνωστο εάν, και πότε θα προκηρυχθεί, καθώς και οι επί μέρους αναλυτικοί όροι του ΦΕΚ.

Σε περίπτωση που κάποιος σκοπεύει ούτως ή άλλως να προχωρήσει σε έναρξη επιχείρησης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση κάποιο πρόγραμμα επιδότησης, μπορεί να ακολουθήσει τις εξής διαδικασίες που προτείνονται, προκειμένου να υπάρχει το ενδεχόμενο για ένταξη σε επιδότηση στο μέλλον. Ο υποψήφιος θα πρέπει να εκδώσει καταρχήν:

  • Δελτίο ανεργίας (Εγγραφή στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ).
  • Βεβαίωση Εξατομικευμένης παρέμβασης από τον ΟΑΕΔ (ζητείται κατά την εγγραφή).
  • Εγγραφή στη λίστα για παρακολούθηση του (δωρεάν) σεμιναρίου επιχειρηματικότητας του ΟΑΕΔ (διαρκεί από μία έως τρείς ημέρες)

Έχοντας πραγματοποιήσει τα παραπάνω βήματα, στη συνέχεια ο υποψήφιος θα μπορεί να προχωρήσει σε έναρξη επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι πιθανότητες, έστω και σε μετέπειτα χρονικό διάστημα, για να ενταχθεί ο νέος επιχειρηματίας «αναδρομικά» σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης. Επίσης να αναφερθεί ότι παραδοσιακά ορισμένες δραστηριότητες δεν επιδοτούνται (πχ καντίνες, αναψυκτήρια, φροντιστήρια, νυχτερινά κέντρα, τυχερά παιχνίδια, εποχικές-πλανόδιες επιχειρήσεις κτλ) και για το λόγο αυτό χρειάζεται προσοχή για το τι θα δηλωθεί στην έναρξη της επιχείρησης στην εφορία (πχ να μην δηλώνονται απρόσκοπτα λογιστικοί κωδικοί εφόσον αυτοί δεν είναι άκρως απαραίτητοι).

Τα παραπάνω έχουν συμβουλευτικό σκοπό για όσους προχωρούν τώρα σε πρώτη έναρξη επιχείρησης, προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες ώστε να είναι επιλέξιμοι (έστω και αναδρομικά) σε περίπτωση που προκηρυχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα κάποιο πρόγραμμα μέσω ΟΑΕΔ ή ακόμα και μέσω ΕΣΠΑ. Εάν δεν έχουν γίνει οι παραπάνω διαδικασίες, και βάσει παρελθόντων προγραμμάτων, δεν θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για επιδότηση. Ο χαρακτήρας του παρόντος είναι ενημερωτικός και στηρίζεται στην έως τώρα εμπειρία, από τις προκηρύξεις προγραμμάτων κατά την τελευταία δεκαετία.

Γράφει ο Νικόλαος Κ. Κοτσυφός, Οικονομολόγος, MSc Marketing ΑΣΟΕΕ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ