Οι φορολογικές υποχρεώσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες πριν κλείσουν οριστικά τα βιβλία τους

Στην εφορία για να κλείσουν τα βιβλία τους έχουν οδηγήσει πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες, οι φορολογικές επιβαρύνσεις και οι αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά όσοι αποκτούν εισοδήματα άνω των 25.000 ευρώ έχουν φθάσει στον αμήν καθώς διαπιστώνουν ότι πάνω από το μισό εισόδημά τους καταλήγει στα κρατικά ταμεία. Πολλοί κλείνουν τα βιβλία τους αλλά συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα επιλέγοντας άλλες λύσεις όπως η σύσταση μιας Ι.Κ.Ε.

Και ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες κλείνουν τα βιβλία για να γλιτώσουν από την εφορία αυτή τους «κυνηγάει» μέχρι την τελευταία στιγμή αφού πριν την παύση εργασιών, πρέπει να εκπληρωθούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

Ειδικότερα οι φορολογούμενοι που σχεδιάζουν να υποβάλουν δήλωση διακοπής εργασιών θα πρέπει να προχωρήσουν νωρίτερα σε:

  • Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (μήνα ή τρίμηνο), στην οποία ανήκει το τελευταίο χρονικό διάστημα λειτουργίας του φορολογούμενου. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών υποβάλλεται εμπρόθεσμα, μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., η δήλωση Φ.Π.Α. υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της δήλωσης παύσης εργασιών.
  • Υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για τη διενέργεια των διακανονισμών των εκπτώσεων της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου.
  • Έκδοση ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης για τα αποθέματα της επιχείρησης, πάγια (εφόσον έχει παρέλθει η πενταετής περίοδος διακανονισμού του φόρου που τα επιβάρυνε κατά την αγορά τους) και εμπορεύσιμα, που υπάρχουν κατά τη στιγμή της παύσης στην κατοχή της επιχείρησης.

newsbeast.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ