Νέο “χαστούκι” σε τράπεζα από το Ειρηνοδικείο Χανίων: Συνταξιούχοι αγρότες έσωσαν το σπίτι τους

daneioliptisΈσωσε όλη την περιουσία  της (κύρια κατοικία και αγροτεμάχια με ελιές) οικογένεια συνταξιούχου δανειολήπτη ,από τα Χανιά, με δικαστική απόφαση στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας και οι δύο σύζυγοι τυγχάνουν μέλη της, πρόκειται για μία οικογένεια ,της οποίας ο σύζυγος είναι ηλικίας 69 ετών συνταξιούχος ,με σύζυγο μη εργαζόμενη ,με δύό παιδιά , το ένα μένει και συντηρείται από αυτούς ,καθώς αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα υγείας.

Και οι δύο σύζυγοι, είναι οφειλέτες κι εγγυητές αλλήλων, σε δύο Τράπεζες,  συνολικής οφειλής από καταναλωτικά δάνεια ,ποσού ύψους 39.208,28 Ευρώ.Το εισόδημά τους ,προέρχεται κυρίως  από την σύνταξη των 485,20 ευρώ μηνιαίως,συν 2.700 ευρώ ετησίως ,από επιδότηση  ελαιολάδου και για την σύζυγο 1.500 ευρώ ετησίως από γεωργικό εισόδημα..
Περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν
α)Για τον σύζυγο 80 τ.μ  μονοκατοικία  κυριότητας κατά 50% και αγροτεμάχια με ελιές
β)Για την σύζυγο 80τ,μ μονοκατοικία  κυριότητας κατά 50% και αγροτεμάχια με ελιές
Επειδή υπήρξε σημαντική μείωση του εισοδήματος των   που προέρχεται κυρίως από την σύνταξη, η οποία συμπληρώνεται και από την επιδότηση ελαιολάδου, όμως μη ικανά ποσά , για να μπορέσει η τριμελής οικογένεια να ανταποκριθεί από τα έξοδα της διαβίωσης,όσο και της ιατροφαρμακευτικής φροντίδας,του παιδιού τους αλλά και των ιδίων λόγω ώριμης ηλικίας, αποτέλεσμα να μη μπορούν να ανταποκριθούν στις δόσεις των καταναλωτικών δανείων, ζήτησαν από τον Φορέα που τους εκπροσωπεί (Ε.Π.Κ.Κρήτης)  να ενταχθούν στο Νόμο 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε, για να ρυθμίσουν το χρέος τους ,ζητώντας και την εξαίρεση της κατοικίας τους από τον πλειστηριασμό.

Αφού προηγήθηκε η Συμβουλευτική του Φορέα,  προς τα μέλη του (δανειολήπτες )μαζί με την αίτηση ,κατατέθηκε και  πρόταση σχεδίου καταβολής δόσης στις δύο  πιστώτριες Τράπεζες στο Ειρηνοδικείο Χανίων.

Σ αυτό το στάδιο, Προδικαστικού Συμβιβασμού, οι διάδικοι δε συμφώνησαν να συμβιβαστούν προδικαστικά στο ποσό των οφειλομένων δόσεων , όπως βεβαιώνεται  με το Πρακτικό αποτυχίας προδικαστικού συμβιβασμού από τον Ειρηνοδίκη Χανίων , με αποτέλεσμα να προχωρήσει  το δικαστήριο, στην με ημε 5-12-2013 απόφαση που διάταξε προσωρινά ,μέχρι την συζήτηση της κυρίας αίτησης τα εξής:

α)ην αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά των οφειλετών

β)τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους

γ)την  καταβολή του ποσού των 300 ευρώ για τον σύζυγο κα 50 ευρώ  για μια τετραετία

δ)Οι καταβολές αυτές θα αρχίσουν μετά από πέντε μήνες

ε)Περίοδο χάριτος  τέσσερα χρόνια

¨στ)Μετά από την περίοδο χάριτος των τεσσάρων ετών , να συνεχίσουν να πληρώνουν για την διάσωση της κατοικίας των το ίδιο ποσό,  .Από τα ποσά αυτά, οι πιστώτριες θα ικανοποιηθούν συμμέτρως, αφού οι απαιτήσεις υους δεν είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια.

Συμπερασματικά: ¨Για την ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αλλά και για την ίδια την  οικογένεια των δανειοληπτών, θεωρείται μια καλή απόφαση, αφού οι δανειολήπτες διατηρούν εκτός την κυρία κατοικία που την κυριότητα της την έχουν κατά 50% οι σύζυγοι και όλα τα αγροτεμάχια που έχει στην κυριότητα του ο σύζυγος. αλλά και η σύζυγος.Πιστεύουμε ότι το Ειρηνοδικείο Χανίων ενήργησε , στα πλαίσια του νόμου 3869/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε δίδοντας  την αναγκαία ανάσα στην  οικογένεια των δανειοληπτών.

Για περισσότερη ενημέρωση των χρεωμένων καταναλωτών στα τηλ.της Ε.Π.Κ.Κρήτης 2821092306, 2821092666 και 2842020140.
Η Πρόεδρος της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ