Μας Δουλεύουν! | Αναβαθμίζεται η Εθνική οδός λέει ο Χρυσοχοίδης | Απάντηση σε Βιρβιδάκη

voak (1)Δίδεται στην δημοσιότητα  η απάντηση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη στη με Α.Π. 278/26.06/2014 αναφορά του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα «Tο με αριθμό πρωτοκόλλου 166 /10- 06-2014 έγγραφο του Συλλόγου Αρωγής & Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων Περιφέρειας Κρήτης ‘‘Ο Άγιος Χριστόφορος’’» προς τους Υπουργούς Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια , Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπο Αθανασίου.

Στην απάντησή του ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Η αναβάθμιση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), σε οδό ταχείας κυκλοφορίας, υλοποιείται στην πράξη με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου κατά τμήματα.

Η Διεύθυνση Μελετών Έργων (ΔΜΕΟ) του Υπουργείου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Προϊσταμένη Αρχή, κατά την εκπόνηση των μελετών αναβάθμισης του ΒΟΑΚ κατά τμήματα, ελέγχει και εγκρίνει τις εν λόγω μελέτες οι οποίες στην συνέχεια εφαρμόζονται, για την κατασκευή του ΒΟΑΚ σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, κατά περίπτωση και κατά τμήματα, είτε με διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού βελτιώνοντας τα γεωμετρικά στοιχεία της όπου απαιτείται, είτε με νέα χάραξη. Επισημαίνεται, ότι στις μελέτες αναβάθμισης του Β.Ο.Α.Κ. ως οδού ταχείας κυκλοφορίας, αναπόσπαστα εκπονούνται-επιβλέπονται-εγκρίνονται και οι μελέτες σήμανσης / ασφάλισης, η εκπόνηση των οποίων είναι σύμφωνη με τις, πλέον πρόσφατα, εγκεκριμένες Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.).

Με την υπ.αρ. Δ3β/177/4-Ω/02.09.2009 (ΦΕΚ 2066/24.09.2009) απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, από τον Κ.Ο.Κ καθορίστηκαν τα όρια ταχύτητας των εθνικών οδών.

Με την με αρ.πρ. ΔΜΕΟ/ε/0/670/19.06.2001 (ΦΕΚ525/04.07.2001τ.Δ’) απόφαση Υπουργού τ. ΠΕΧΩΔΕ χαρακτηρίσθηκε ο ΒΟΑΚ ως οδός ταχείας κυκλοφορίας, για να αποτραπεί η παρόδια δόμηση, οι νέες κυκλοφοριακές συνδέσεις και ισόπεδες διαβάσεις με ειδικές προδιαγραφές. Ο χαρακτηρισμός του ΒΟΑΚ ως ταχείας κυκλοφορίας, δεν έχει καμία σχέση με τα όρια ταχύτητας αφού για τον καθορισμό των ορίων εκδόθηκε άλλη μεταγενέστερη απόφαση.

Σύμφωνα με τις παραπάνω σχετικές αποφάσεις και τον Ν. 3481/2006 άρθρα 6 κ’ 7, η Περιφέρεια Κρήτης ανέλαβε την συντήρηση όλου του ΒΟΑΚ, καθώς την αρμοδιότητα ανάθεσης για το εθνικό δίκτυο την ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Κρήτης και τώρα την ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Όπως μας ενημέρωσε η Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) ΑΕ του Υπουργείου, η οποία έχει την αρμοδιότητα για την ‘‘διοίκηση – διαχείριση’’ των συμβάσεων κατασκευής νέων έργων στο ΒΟΑΚ, βασική προϋπόθεση για την ένταξη και την χρηματοδότηση τους από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ύπαρξη εγκεκριμένων μελετών για όλες τις φάσεις κατασκευής τους. Επομένως η κατασκευή κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης των οδών εκτελείται μόνο μετά από εγκεκριμένη σχετική μελέτη εφαρμογής. Επίσης μετά από την περαίωση του έργου παραλαμβάνεται από ειδική επιτροπή και παραδίδεται στην αρμόδια Δ/νση Συντήρησης.

Επίσης, όπως μας ενημέρωσε ο ΟΑΚ, συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, ως αρμόδια Υπηρεσία Συντήρησης του ΒΟΑΚ, θα τοποθετήσει με εργολαβία που θα δημοπρατήσει, βάσει της προαναφερόμενης Δ3β/177/4-Ω/02.09.2009 απόφασης, την σήμανση που προβλέπεται.

Όσον αφορά τα συστήματα ελέγχου ταχύτητας στην Περιφέρεια Κρήτης, όπως  μας ενημέρωσε η Δ/νση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) του Υπουργείου, έχουν τοποθετηθεί στο σύνολο των θέσεων όπως αυτές αναγράφονται στο τεύχος της μελέτης χωροθέτησης η οποία εγκρίθηκε με την υπ.αρ. Δ3ε/0/8/26-Ω/07.02.2007 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων, έχουν διακριβωθεί οι μηχανισμοί και έχουν παραδοθεί στις κατά τόπους αρμόδιες  Διευθύνσεις Τροχαίας μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, προς χρήση.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ