Λεφτά δεν υπάρχουν για την Κρήτη | Μηδαμινά τα κονδύλια για την Εθνική Οδό

ethnikiΔεν φτάνουν… ούτε για πινακίδες, τα 125 εκ. ευρώ που προβλέπει τον ΒΟΑΚ το νέο ΕΣΠΑ,  Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) όπως διαπιστώθηκε σήμερα, στην συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) στα Χανιά, όπου τονίστηκε η ανάγκη εξεύρευσης χρηματοδότησης από εναλλακτικές πηγές, ακόμα και μέσω παραχώρησης του έργου σε ιδιώτη.

Η πρόταση που εισήγαγε στο Δ.Σ. ο Πρόεδρος του Οργανισμού και Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Γρηγόριος Ροκαδάκης, ώστε να σταλεί στο ΥΠΟΜΕΔΙ στα πλαίσια της διαβούλευσης για το Ε.Π. του Υπουργείου, τεκμηριώνεται από  τον Διευθυντή Συγκοινωνιακών Έργων και πρώην Δ/ντη ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ κ. Γεώργιο Αγαπάκη για το ΣΕΣ, “λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχικές προτάσεις έχουν χαμηλή χρηματοδότηση για τον ΒΟΑΚ (125 εκ. ευρώ)”.  Η παραπάνω πρόταση έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ. του Οργανισμού και θα αποσταλεί στο ΥΠΟΜΕΔΙ για να ληφθεί υπόψη στη διαβούλευση όπως και στους πολιτικούς και πολιτειακούς παράγοντες της Κρήτης.

H Πρόταση

Ο ΒΟΑΚ έχει ήδη ξεπεράσει προ πολλού την λειτουργική του δυνατότητα, ενώ οι ανάγκες των μετακινήσεων και των μεταφορών στην Βόρεια Κρήτη συνεχώς αυξάνονται. Συνεπώς πρέπει να αυξηθεί ο ρυθμός εξέλιξης της κατασκευής του το συντομότερο, όχι μόνο στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ-ΣΕΣ κ.λ.π.), αλλά ενδεχομένως σε συνδυασμό και με άλλες μεθόδους χρηματοδότησης (π.χ. παραχώρηση).

2. Κρίσιμα θέματα για την προώθηση της ολοκλήρωσης του ΒΟΑΚ είναι:

2.1. Η χρηματοδότηση των υπό εκπόνηση μελετών, προκειμένου αυτές να αποκτήσουν υψηλή ωριμότητα και να ενταχθούν τα αντίστοιχα έργα στο ΣΕΣ. Απαιτούμενη χρηματοδότηση για το 2014 : 5.000.000 Ευρώ και 3.000.000 Ευρώ για το 2015.

2.2. Η ένταξη και δημοπράτηση στο ΣΕΣ 10 έργων BOAK – NOAK, με συνολικό προυπολογισμό 643,5 εκατομ. Ευρώ και μήκος οδικών τμημάτων για κατασκευή 65 Κm.

2.3. Τεχνικοοικονομική διερεύνηση στα πλαίσια ενός στρατηγικού σχεδίου αναφοράς, για τις δυνατότητες – μεθόδους και τρόπους χρηματοδότησης όλων εκείνων των οδικών τμημάτων – έργων του ΒΟΑΚ για τα οποία δεν θα εξασφαλισθούν είτε πλήρεις μελέτες, είτε πόροι, με προοπτική ο ΒΟΑΚ να ολοκληρωθεί συνολικά το συντομότερο δυνατόν και με χρονικό ορίζοντα 15ετίας. ‘Ετσι θα πρέπει να υλοποιηθεί η ένταξη και άμεση εκπόνηση μιας μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού για όλο τον ΒΟΑΚ από την μία άκρη μέχρι την άλλη.

2.4. Υλοποίηση προγράμματος οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ & ΝΟΑΚ με σκοπό την βραχυπρόθεσμη δημοπράτηση και εκτέλεση έργων βελτίωσης του οδικού περιβάλλοντος με προυπολογισμό τουλάχιστον 15 εκατ. Ευρώ, ύστερα από την εκπόνηση 2-4 μελετών οδικής ασφάλειας αμοιβής περί τις 500.000 Ευρώ. Εφαρμογή προγράμματος συστηματικών κοινωνικών δράσεων με την σύνταξη «κανόνων οδικής συμπεριφοράς στον ΒΟΑΚ», σε συνεργασία με τους μελετητές, την Τροχαία , το ΕΚΑΒ, τους εκπροσώπους των συναφών επαγγελματικών φορέων των δήμων και της περιφέρειας.

2.5. Η χρηματοδότηση και ενίσχυση του φορέα υλοποίησης, δηλαδή του ΟΑΚ ΑΕ που έχει το κύριο βάρος της υλοποίησης, τόσο σε στελεχιακό δυναμικό όσο και με χρηματοδότηση των λειτουργικών του δαπανών. Απαιτείται η χρηματοδότηση για τις λειτουργικές του δαπάνες, ως ποσοστό μέχρι 5% επί των προυπολογισμών των έργων, πράγμα που απαιτεί νομοθετική ρύθμιση και δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

2.6. Η επιτάχυνση και συντόμευση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές, κ.λπ. εγκρίσεις) των εκπονουμένων μελετών.

2.7. Η μη υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων, παραπέμπει την ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ στο άγνωστο και μη ορατό μέλλον, με περαιτέρω επιδείνωση της συχνότητας και του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων και θυμάτων λόγω του βεβαρημένου κυκλοφοριακού φόρτου ιδίως κατά την τουριστική περίοδο

zarpa.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ