Κρήτη | Παράταση ημερομηνίας χορήγησης καρτών μετακίνησης για ΑμΕΑ

Παρατείνεται η ημερομηνία χορήγησης και ανανέωσης των καρτών μετακίνησης των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) μέχρι και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016, όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι κάρτες θα παραλαμβάνονται από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ηρακλείου Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης οδός 1770 αρ. 24 4ος όροφος (παλιό Ιπποκράτειο).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου, ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

2.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομία ποσοστό Αναπηρίας (τουλάχιστον 67% και η διάρκεια ισχύος της) ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ

3.Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος του προηγούμενου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (2015) (ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2014)

4.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης και τόπου διαμονής (Διατίθεται από την Υπηρεσία)

5.Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ( φωτοαντίγραφο )

6.Δύο φωτογραφίες (για την χορήγηση Νέου Δελτίου) Ειδικά οι δικαιούχοι Δελτίου Συνοδού πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες, η μία θα επικολλάται στο δελτίο συνοδού

7..Προηγούμενο Δελτίο Μετακίνησης(Ανανέωση)

8.Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Υγείας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ