Κρήτη | Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Παρασκευή | Δείτε τα θέματα

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα γίνει την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου (Πλατεία Ελευθερίας), με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

1. Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης και Περιφερειακών Ενοτήτων, έτους 2016, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

2. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης, Διακήρυξης Δημοπρασίας και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ με Κ.Α. ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ με Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 Υποέργο: 00.40.15.003.001: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ (2014ΕΠ50200012-Υ/Ε) (Προϋπολογισμού 800.000,00€), σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 258858/23-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

3. Παράταση Προθεσμίας περαίωσης του έργου: Έτος ένταξης 2015. Υποέργο:01.40.15.002:Έργα Υποδομής – Αντιπλημμυρικά Έργα – Αποκαταστάσεις Ζημιών του Οδικού Δικτύου ΠΚ. – Υποέργο: Αποκατάσταση Ζημιών – Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου – Δίκτυο ΠΕΗ, ΝΔ Σύμπλεγμα, Α Φάση, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 253823/19-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

7. Έγκριση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

 

Εισηγητές των παραπάνω θεμάτων:

  • για το αριθμ 1 η κα. Ραπτάκη Μαρία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.
  • για τα αριθμ 2 – 3 ο κ. Παπαδάκης Γεώργιος, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών Π.Κ.
  • για τα αριθμ. 4 – 5 η κα. Βούλγαρη Μάγδα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
  • για το αριθμ. 6 ο κ. Σαββάκης Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου,
  •  για το αριθμ. 7 η κα. Λιονή Μαρία, Πρόεδρος της Επιτροπής.

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ