Κρήτη | Γενναίο “κούρεμα” σε χρέος ιδιωτικής υπαλλήλου

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, με την υπαρ.1628/2017 απόφαση του, ρύθμισε το χρέος οφειλέτριας , συνολικής οφειλής 235.394 ευρώ, με καταβολή μηνιαίας δόσης των 40 ευρώ , για 55 μήνες , δηλ. θα καταβάλλει ,συνολικά το ποσό των 2.200 ευρώ, και 56.090,46 ευρώ .για την διάσωση της κατοικίας της για 25 ‘ετη. (300 δόσεις) με μηνιαία καταβολή 194,30 ευρώ.

Συνολικά θα πληρώσει ΜΟΝΟ 58.290,46 ευρώ. από 235.394 ευρώ, δηλ. έχουμε “κούρεμα” του χρέους κατά 75%
Η εν λόγω οφειλέτρια, από την περιοχή του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης , σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,της οποίας είναι μέλος
πρόκειται , για οφειλέτρια έγγαμο, Ιδιωτική υπάλληλο η οποία είχε χρεωθεί σε τρις τράπεζες, στεγαστικό δάνειο,καταναλωτικά δάνεια -πιστωτικές κάρτες, (σύνολο 6 οφειλές)ως οφειλέτρια.
Εισοδήματα που διαθέτει : 994 ευρώ, από εργασία, ως ιδιωτικός υπάλληλος.
Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητα της.
Η Αιτούσα διαθέτει οικία, εμβαδού 112,15 τ.μ, οικόπεδο 330,69 τ.μ
και το 50% από Ι.Χ αυτοκίνητο.
Επί των παραπάνω, το Δικαστήριο Ηρακλείου, παρά τις αιτιάσεις και ενστάσεις των αντιδίκων τραπεζών “περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος κατάθεσης, περί αοριστίας “,
,με την υπαρ.1628/2017 απόφαση του, όρισε:
-Δέχεται, την αίτηση
-Ρυθμίζει ,τα χρέη της οφειλέτριας καταναλώτριας σε μηνιαίες καταβολές για 55 μήνες , των 40,00 ευρώ , μηνιαίως.
-” κουρεύει” το χρέος των 235.394 ευρώ, κατά 75% δηλ.η εν λόγω οφειλέτης θα πληρώσει ΜΟΝΟ 58.290 ευρώ,
-Εξαιρεί, από την εκποίηση την κύρια κατοικία εμβαδού 112,15 τ.μ, αναγερθείσα σε οικόπεδο επιφάνειας 330,69 τ.μ

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ