Η Κρήτη στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις ‘’ Έξυπνες Περιφέρειες ‘’ στο Ελσίνκι της Φινλανδίας

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκό Συνέδριο & Έκθεση για τις Έξυπνες Περιφέρειες “Smart Regions 2.0”, που πραγματοποιείται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, και που στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο της έξυπνης εξειδίκευσης, ως βάση για επενδύσεις έρευνας και καινοτομίας.

Το Συνέδριο προσφέρει την ευκαιρία ενημέρωσης, συνεργασιών και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των Περιφερειών ως προς τις ευκαιρίες από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Διαρθρωτικών Επενδύσεων και από τα Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Πλαίσια και Πολιτικές για την έρευνα, την βιομηχανία, την καινοτομία, την εκπαίδευση και τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, σε ποικίλους θεματικούς τομείς όπως το φυσικό περιβάλλον, η διαχείριση των αποβλήτων, οι υδάτινοι πόροι, η ενέργεια, η αγροδιατροφή, ο βιομηχανικός εκσυγχρονισμός, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η υγεία, η ναυτιλία, ICTs, κ.α.

Με υψηλού κύρους ομιλητές και εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και των Εθνικών και Περιφερειακών Αρχών από όλη την Ευρώπη, συζητείται το μέλλον της καινοτομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Ανάπτυξης γεγονός που αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή στη συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής στην Ευρώπη μετά το 2020. Το Συνέδριο Smart Regions 2.0 δίδει έμφαση στην καινοτομία μέσω ειδικών έργων που υλοποιούνται στην Ευρώπη από Ανταγωνιστικά Χρηματοδοτικά Πλαίσια με τη συνεργασία Ερευνητικών Ιδρυμάτων , Εθνικών και Περιφερειακών Φορέων, αλλά και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελεί τη μοναδική Ελληνική Περιφέρεια που συμμετέχει στο Συνέδριο με Εκθεσιακό Περίπτερο Παρουσίασης των Περιφερειακών Δράσεων για την εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και την υλοποίηση έργων που αφορούν σε θεματικές προτεραιότητες της στρατηγικής. Η Δρ Ε Χατζηγιάννη, Δντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Αρμόδια εκ της Ομάδας Έργου της RIS Crete για τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, παρουσίασε το σύνολο των δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης που αφορούν:

1. Στην ολοκλήρωση του Α κύκλου της διαβούλευσης των Πυλώνων “Περιβάλλον-Ενέργεια” και “Πολιτισμός-Τουρισμός από την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σε συνεργασία με τους Συντονιστές και τις Πλατφόρμες της RIS Crete,

2. Στην διαδικασία και μεθοδολογία της επιχειρηματικής ανακάλυψης για τη διασύνδεση των ερευνητικών ιδρυμάτων του νησιού με τους επιχειρηματίες και τοπικούς επενδυτές,

3. Στις καινοτόμες δράσεις που έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με το ΙΤΕ (Ινστιτούτο Πληροφορικής) και εφαρμόζονται τη Δνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Ηρακλείου

4. στα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα που υλοποιούνται από την Περιφέρεια Κρήτης και αφορούν ποικίλα χρηματοδοτικά πλαίσια (Horizon 2020, Interreg MED, Interreg EU, LIFE κ.α.) σε θέματα που σχετίζονται με: την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, τις περιφερειακές πρακτικές και πολιτκές για την ενεργειακή αποδοτικότητα, την αγροδιατροφή και την τοπική επιχειρηματικότητα, την καινοτομία στον αγροτικό τομέα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής , την κυκλική οικονομία, την κοινωνική εταιρική ευθύνη, την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων στον αστικό σχεδιασμό και σε άλλες εφαρμογές, στην καινοτομία νέων υλικών νανοαποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών,στην εκτίμηση της διακύμανσης των απορριμάτων στις παραλίες σε σχέση με την εποχιακότητα του τουρισμού, στις περιφερεακές στρατηγικές και πρακτικές για ποιοτικό βιώσιμο τουρισμό κα.

Οι επισκέπτες στο περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να γνωρίσουν τις δραστηριότητες της Περιφέρειας και τις εξωστρεφείς της δράσεις στην Κρήτη, στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με τη συμβολή και του Γραφείου της στις Βρυξέλλες, παράλληλα με ποικίλο διαθέσιμο ενημερωτικό υλικό για την υλοποίηση της RIS Crete, την επιχειρηματική ανακάλυψη στο νησί και τις καινοτόμες δράσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης. Οι δυναμικές δραστηριότητες της Περιφέρειας Κρήτης προσέλκυσαν το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού επισκεπτών, εκπροσώπων Υπηρεσιών της Κομισσιόν, Υπουργείων, Περιφερειών, επιστημόνων και νέων επιχειρηματιών.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ