Δεν ανακυκλώνεις; Πρόστιμο 500 ευρώ και στην Κρήτη!

Πρόστιμο έως και 500 ευρώ, ακόμη και σε ιδιώτες που δεν ανακυκλώνουν, θα έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν από εδώ και στο εξής οι Δήμοι, στα πλαίσια των αλλαγών που προωθεί το υπουργείο στο νόμο περί ανακύκλωσης. Στόχος της νέας νομοθετικής ρύθμισης είναι να καταπολεμηθεί και η εκτεταμένη φοροδιαφυγή που παρατηρείται στο χώρο της ανακύκλωσης, με το σχέδιο νόμου έτσι να “βάζει στο παιχνίδι” και τους Δήμους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα οργάνωσης του χώρου αυτού.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Περιβάλλοντος κατέθεσε νέο νομοσχέδιο όσον αφορά στην ανακύκλωση, το οποίο θα είναι σε διαβούλευση για 30 ημέρες. Βάσει αυτού αναβαθμίζεται ο ρόλος του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, που θα μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα και να αφαιρεί άδειες από συστήματα ανακύκλωσης που έχουν προβλήματα με το νόμο και υποθέσεις με παράνομη διακίνηση αποβλήτων. Στους δε πολίτες που δεν υλοποιούν το πρόγραμμα το οποίο έχει αποφασιστεί, θα επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι και 500 ευρώ.

«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΟΤΑ Α’ βαθμού, που δημοσιεύεται στην ΕτΚ, μπορούν να εξειδικεύονται τα μέτρα και να προβλέπεται η επιβολή προστίμου από 20 έως 500 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, σε βάρος του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη που δε συμμορφώνεται με τα μέτρα αυτά», σημειώνεται στο άρθρο 7 του νομοσχεδίου. Να προσθέσουμε ότι με το νέο σχεδιασμό προβλέπεται να γίνεται χωριστά η συλλογή χαρτιού, μετάλλου, γυαλιού και πλαστικών, ενώ οι φορείς των συλλογικών συστημάτων διαχείρισης (ΣΣΕΔ) δεν θα μπορούν να εκτελούν εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης όπως είναι η συλλογή, η μεταφορά, η αποθήκευση και η εκμετάλλευση των απορριμμάτων, χωρίς προηγουμένως να έχουν πάρει σχετική άδεια από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).
Ν.Καλογερής: Τα 500 ευρώ πρόστιμο είναι αρκετά βαρύ

«Είμαστε αναγκασμένοι να μπούμε βίαια σε αυτή τη νέα κατάσταση, διότι τα περιθώρια στενεύουν. Δεν υπάρχει περίοδος χάριτος πάνω στο ζήτημα της εφαρμογής του σχεδιασμού για την ανακύκλωση. Ωστόσο, σε μια δύσκολη περίοδο κρίσης, τα 500 ευρώ πρόστιμο είναι αρκετά βαρύ και δυσάρεστο. Είναι όμως αναγκαίο η ανακύκλωση να γίνει συνήθεια σε όλους», τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Καλογερής, σχολιάζοντας τις εν λόγω αλλαγές.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το αποθεματικό των συλλογικών συστημάτων που λειτουργούν σήμερα δε θα πρέπει να ξεπερνά το 35% των ετήσιων εσόδων τους και το υπόλοιπο 65% θα πρέπει να το αξιοποιούν σε Δήμους για την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης. Επιπροσθέτως, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, προανήγγειλε και νομοθετική ρύθμιση για τη σταδιακή κατάργηση της πλαστικής σακούλας σε καταστήματα και σούπερ-μάρκετ.

Ο ΑΛΛΑΓΕΣ

Τι προβλέπει η ρύθμιση

Κάποια από τα βασικά στοιχεία που εισάγονται με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση είναι:

* Καθιερώνεται η χωριστή συλλογή χαρτιού, μετάλλων, πλαστικών και γυαλιού.

* Τίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας των ΟΤΑ Α’ βαθμού και κοινωνικών φορέων με φορείς Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ).

* Θεσπίζονται όροι που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των φορέων ΣΕΔ, στη διαφάνεια, τον καλύτερο έλεγχο και τον εξορθολογισμό του κόστους των υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων μειώνονται τα ειδικά αποθεματικά που σχηματίζουν τα ΣΕΔ, τα οποία σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση οφείλουν να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς τους, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει ο ΕΟΑΝ.

* Τίθεται η απαγόρευση οι φορείς των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) να εκτελούν εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης (συλλογής και μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας), εκτός εάν έχει για το σκοπό αυτό δοθεί σχετική έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

* Παρακολουθείται η λειτουργία των ΣΕΔ, πέραν των προβλεπόμενων ελέγχων, με την υποβολή και αξιολόγηση εκθέσεων. Εισάγονται όρια στα διοικητικά κόστη των φορέων ΣΣΕΔ.

* Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την αποφυγή φαινομένων άνισης μεταχείρισης, θεσπίζεται το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ, με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του υπαλλήλου επιχείρησης η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων.

* Εξειδικεύονται τα θέματα ελέγχων και συστηματικής παρακολούθηση των φορέων ΣΕΔ από τον ΕΟΑΝ, και συνολικότερα του ελέγχου και της παρακολούθησης της επίτευξης των στόχων της ανακύκλωσης.

* Θεσπίζεται πλέγμα κυρώσεων αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών.

Οι αλλαγές που αναμένεται να φέρει το νομοσχέδιο έχουν ήδη προκαλέσει ανάμεικτα συναισθήματα, με αποτέλεσμα να ακούγονται αντιδράσεις από Συλλογικά Συστήματα, που επισημαίνουν ότι το νομοσχέδιο θα μειώσει τα ποσοστά ανακύκλωσης στη χώρα μας.

Πηγή: neakriti.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ