Ανακοίνωση επιδοτούμενων προγραμμάτων από το ΕΚΚΕΕ Παραρτήματος ΑμεΑ Χανίων

AmeaΤο ΕΚΚΕΕ Παραρτήματος ΑμεΑ Χανίων ( πρώην Θ.Χ.Π. ΧΑΝΙΩΝ ),  που εδρεύει στα Χανία,

στην οδό Τέρμα Εμ. Πιμπλή,  στο πλαίσιο της Πράξης:

«Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης»

του  Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»  2007-2013 πρόκειται να υλοποιήσει  τα εξής προγράμματα κατάρτισης:

1.ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ, διάρκειας 650 ωρών. Αφορά  8 αποφοίτους Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, η ΙΕΚ.

2.ΡΑΠΤΙΚΗ, διάρκειας 700 ωρών. Αφορά  15 καταρτιζόμενους Βασικής Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι άνεργοι με ελαφριά Νοητική Υστέρηση.

Ο κάθε άνεργος  καταρτιζόμενος επιδοτείται με εκπαιδευτικό επίδομα 6 ευρώ μικτά ανά ώρα  προκατάρτισης-κατάρτισης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  είναι: αίτηση συμμετοχής, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο τίτλου σπουδών, Υπεύθυνη Δήλωση, παραπεμπτικό υπόδειξης ανέργου από ΟΑΕΔ, εκκαθαριστικό από την οικεία Δ.Ο.Υ., φωτογραφία.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες                              στα τηλέφωνα: 28210 55031 με την Κοζωνάκη Ρένα, 28210 58020 με την κα Σπυριδάκη Ευτυχία και ώρες 9 π.μ. έως 1.30 μ.μ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ