Στελέχη Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ ζητούν κεντρικό νοσοκομείο στο Λασίθι

ΓΙΑΤΡΟΙΤην ανάγκη δημιουργίας ενός νέου κεντρικού Νοσοκομείου στο Ν. Λασιθίου τεκμηριώνουν σε επιστολή που αποστέλουν στον Υπουργό Υγείας και όλους τους εμπλεκόμενους στο χώρο της πολιτικής της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, 7  Γεραπετρίτες , πρώην διοικητές του Γενικού Νοσοκομείου Ιεράπετρας. Πρόκειται για τους Μάνο Μαρκόπουλο, Μανόλη Μαστοράκη, Μιχάλη Μυγιάκη, Νεκτάριο Παπαβασιλείου, Νίκο Χριστοφακάκη, Γιάννη Παπατσάκωνα και Μανόλη Γαϊτανάκη.

Την  Άνοιξη  του  2011, η  Πανεπιστημιακή  Ομάδα  με  επικεφαλής  τον  καθηγητή  κ. Λυκούργο  Λιαρόπουλο, στην  οποία  το  Υπουργείο  Υγείας  είχε  αναθέσει  την  εκπόνηση  μελέτης  για  την  επιχειρούμενη, από  τότε, αναδιάρθρωση  των  υπηρεσιών  Υγείας  στη  Χώρα  μας, κατέληξε  σε  συγκεκριμένη  πρόταση.

Βασικό  στοιχείο  αυτής  της  πρότασης  ήταν  το  κεφάλαιο  «Νέα  Νοσοκομεία», στο  οποίο, όπως  αρχικά  (πριν  τις  διάφορες  παρεμβάσεις…)  δημοσιεύτηκε,  αναφερόταν  επί  λέξει:

«Με βάση την έρευνά μας για την καταλληλότητα και την παλαιότητα των υποδομών, η Μελέτη μας κατέληξε σε πρόταση για «απόσυρση» νοσοκομειακών μονάδων και αντικατάστασή τους με νέα νοσοκομεία. Προτείνεται ένα πρόγραμμα άμεσης εφαρμογής, με βάση υφιστάμενα σχέδια που ανήκουν στο Δημόσιο, για την ανέγερση 8 νέων μονάδων 300-350 κρεβατιών σε διάφορα σημεία της χώρας, συνολικού κόστους 480 εκ €, μεταξύ των οποίων και εκείνο του Ν.Λασιθίου..

—Η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει από τραπεζικό δανεισμό  και από Project bonds της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η άμεση εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου θα έδινε σημαντική «ανάσα» στον χειμαζόμενο λόγω της κρίσης κατασκευαστικό κλάδο. Ταυτόχρονα θα προσπόριζε πολύ σημαντικά οφέλη στο δημόσιο τομέα της υγείας, όπως:

—Σημαντική εξοικονόμηση, κατά τουλάχιστον 30%, στο κόστος ενέργειας, αφού το νοσοκομείο είναι η 2η πιο ενεργοβόρος μορφή κτιρίου. Το ενεργειακό κόστος ετησίως υπολογίζεται σε € 2.500/κλίνη. Αν αντικατασταθούν 2.400 κλίνες, το αναμενόμενο ετήσιο όφελος είναι περίπου 2 εκ €.

—Εξοικονόμηση δαπανών επισκευών και συντήρησης των παλαιών κτιρίων που θα «αποσυρθούν». Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε το κόστος των εργασιών που θα αποφευχθούν, αλλά η εκτίμησή μας είναι ότι ξεπερνούν τα 10 εκ € ετησίως.

—Εξοικονόμηση δαπανών με τη λειτουργία σύγχρονων υποδομών, π.χ. χειρουργεία, για καθαριότητα και αποφυγή λοιμώξεων, αποθήκες – διαχείριση αποθεμάτων, φαρμακεία, φύλαξη, σίτιση και άλλες λειτουργίες, όπως μηχανοργάνωση, που μπορούν να σχεδιασθούν με αναβαθμισμένες τεχνολογικές προδιαγραφές. Το αναμενόμενο όφελος είναι αδύνατο να υπολογισθεί, αλλά δεν είναι ασήμαντο.

—Δυνατότητα σύναψης «επικερδών» συμβάσεων με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες σε αναβαθμισμένες κλίνες νοσηλείας, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές των 2 μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων…..

— Με βάση τα παραπάνω, το συνολικό ετήσιο όφελος του δημοσίου (έσοδα και έξοδα) από την αντικατάσταση των 2.400 κλινών αναμένεται να είναι τουλάχιστον 40 εκ € ετησίως, χωρίς να υπολογίζεται το όφελος από τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των νέων νοσοκομείων σε σχέση με τα παλαιά. Αυτό σημαίνει ετήσια απόδοση της επένδυσης των 480 εκ € της τάξης του 9% ετησίως ….

Κρήτη, Νομός Λασιθίου

Από τη Μελέτη για τον ανασχεδιασμό της υγειονομικής Υποδομής του Νομού Λασιθίου, προέκυψε η πρόταση για την ανέγερση ενός νοσοκομείου 300 κλινών σε κεντρική τοποθεσία του Νομού…..».

Αυτή  ήταν  η  πρόταση  της  λεγόμενης  «Μελέτης  Λιαρόπουλου»  που, όσον  αφορά  στο  «δικό  μας»  κεντρικό  Νοσοκομείο, καταγράφτηκε  ως  «ενδεχόμενο»  στο  τελικό  σχετικό  Υπουργικό  κείμενο  που  είχε  δημοσιευτεί  τον  Αύγουστο  του  2011.

Δύο  χρόνια  μετά, ένας  ψύχραιμος  και  αντικειμενικός  παρατηρητής  χωρίς  προκαταλήψεις  και  αγκυλώσεις  διαπιστώνει  ότι  η προσπάθεια  για  διατήρηση – βελτίωση  των  υπηρεσιών  Υγείας  με  βάση  την  υφιστάμενη  κτιριακή  μας  υποδομή  δεν  τελειώνει  ποτέ.  Φαίνεται  πως  ο  αγώνας  και  η  αγωνία  μας  για  το  αν  έλθει  ένας  παθολόγος, αν  φύγει  ένας  καρδιολόγος, αν  θα  καλυφθεί  ο  μήνας  με  εφημερίες  της  Παθολογικής  Κλινικής  κ.λ.π.  θα  είναι  παντοτινός…. Τα  Νοσοκομεία  μας  θα  λειτουργούν  μονίμως  μεταξύ  «φθοράς  και  αφθαρσίας», αφού  η  ανταπόκριση  στο  αίτημα  για  λειτουργία  τεσσάρων  πλήρως  «σοβαρών»  μονάδων  Υγείας  στο  Λασίθι  δεν  φαίνεται  δυνατή, παρά  τις  ιδιαιτερότητές  του  Νομού  μας.

Με  τα  παραπάνω  δεδομένα, και  αντιμετωπίζοντας  με  ρεαλισμό  τις  υφιστάμενες  προϋποθέσεις, θεωρούμε  ότι:

Α) Αποτελεί  πλήρως  αποδεδειγμένη, πια, ανάγκη  η  άμεση  ανανέωση  της  πρότασης  απόκτησης  του  μεγάλου  Νοσοκομείου  στο  κέντρο  του  Νομού, το  ρόλο  του  οποίου  δεν  μπορεί  να  παίξει  σωστά  (αποστάσεις – παλαιότητα  εγκ/σεων)  κανένα  από  τα  υφιστάμενα  έστω  και  με  επεκτάσεις, όπως  και  η  «Μελέτη  Λιαρόπουλου»  καταλήγει.

Β) Αν, παρά  τη  γνωστή  ύπαρξη  αναπορρόφητων  κοινοτικών  κονδυλίων, υπάρξει  πρόβλημα  στην  ένταξη  του  έργου  σε  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα, η  σύμπραξη  δημόσιου  και  ιδιωτικού  τομέα  (ΣΔΙΤ)  είναι  ρεαλιστική, χρήσιμη  και  άρα  εξεταστέα  ως  λύση.

Γ) Από  πλευράς  ταχύτητας  στις  απαιτούμενες  διαδικασίες, υφίστανται  κατάλληλα  σχέδια (μελέτες  Νοσοκομείων) που  ανήκουν  στο  Δημόσιο, όπως  η  «πρόταση  Λιαρόπουλου»  υπογραμμίζει, που  είναι  εύκολα  προσαρμόσιμα  (και)  στην  περίπτωσή  μας. Παράλληλα, η  απόκτηση  του  κατάλληλου  οικοπέδου  στο  κεντρικότερο  σημείο  του  Νομού  συνιστά  επίσης  εύκολο  εγχείρημα.

Δ) Η  προσπάθεια  για  την  καλύτερη  δυνατή  ενδιάμεση  λειτουργία  των  υφιστάμενων  Νοσοκομείων  μας  δεν  χρειάζεται  ούτε  πρέπει  να  ανασταλεί.

Ε) Ακριβώς  λόγω  των  ιδιαιτεροτήτων  του  Νομού  μας, αντί  της  γενικά  προτεινόμενης  «απόσυρσης»  των  υφιστάμενων  παλαιών  μονάδων  Υγείας, ερευνητέος  ο  ρόλος  που  θα  χρειασθεί  να  παίξουν  οι  δικές  μας  παλαιές  Μονάδες, ολόκληρες  ή  τμήματά  τους  κατά  περίπτωση, μετά  τη  λειτουργία  της  νέας  κεντρικής, ο  οποίος  θα  είναι  τελείως  συμπληρωματικός  και  ανάλογος  με  την  απόστασή  τους  από  την  κεντρική.

ΣΤ) Είναι  φανερό  ότι  επείγει  η  προώθηση  και  συζήτηση  της  παραπάνω  πρότασης, ώστε  να  μη  χρηματοδοτούνται  εν  τω  μεταξύ  αποσπασματικές  εργασίες  που  δεν  εντάσσονται  στον   στόχο  και, προφανώς, τον  απομακρύνουν.

Ζ) Συμπερασματικά, παρά  τη  μεγάλη  απώλεια  χρόνου  (από  το  1982), ακόμα  και  σήμερα  η  απόκτηση  του  νέου  Νοσοκομείου  στο  κέντρο  του  Νομού  μας  είναι  εφικτή  και  πολλαπλά  ωφέλιμη  και  για  τη  Χώρα  μας  στην   κατάσταση  που  βρίσκεται  (εξοικονόμηση  πόρων) και  για  το  Νομό  μας  (αναβάθμιση  της  ποιότητας  περίθαλψης  , όλων των  Λασιθιωτών).

 

Πηγή: merambellonews.blogspot

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Προηγούμενο άρθροΝεκρός 8χρονος σε γήπεδο 5Χ5 στην Ηλιούπολη
Επόμενο άρθροΠολυτεχνείο Κρήτης: Κατασκευάζουν ρομπότ που παίζει ποδόσφαιρο!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ