Οι Άγιοι Απόστολοι στον Χανιώτικο λαό | 10 χρόνια πριν, 2003…

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 29η Δεκεμβρίου 2003 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8 μ.μ. ύστερα από την υπ’αριθμ. 39550/22-12-2003 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Σώματος παρόντος και του Δημάρχου Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αγγελάκης Εμμανουήλ, Αλιφιέρης Εμμανουήλ, Αναστασάκης Γρηγόριος, Αρχοντάκης Γρηγόρης, Βιριράκης Δημήτριος, Βούρβαχης Γεώργιος, Γυπάκης Νικόλαος, Ζουμαδάκης Γεώργιος, Καρεφυλάκης Παύλος, Κουκλάκης Γεώργιος, Λειψάκης Δημήτριος, Μανουσάκης Βλάσης, Μαυριγιαννάκης Εμμανουήλ, Μπασιά Αμαλία, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Μυλωνάκης Λεωνίδας, Ντάλλας Μιχαήλ, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Πουλιδάκης Γεώργιος, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Σαματάς Ευάγγελος, Σχετάκης Αντώνιος, Ταβουλάρης Παναγιώτης, Τζανακάκης Γεώργιος, Χαριτάκη-Μακράκη Χρυσάνθη.
Απουσίαζε ενώ κλήθηκε νόμιμα ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βλάσης Μανουσάκης.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 866

Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται από τον κ. Δήμαρχο προς το Σώμα θέμα σχετικό με την παραχώρηση της έκτασης Αγίων Αποστόλων Χανίων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Επακολουθεί μικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ/τος 410/95 περί Δ.Κ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 • 1. Να ζητήσει από τον Υπουργό Ανάπτυξης και από την εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» που υπάγεται στον κρατικό έλεγχο, την εξαίρεση της περιοχής των Αγίων Αποστόλων Χανίων από τα περιουσιακά στοιχεία της ως άνω Εταιρείας, με βάση το άρθρο 39 του Ν. 3105/2003.
 • 2. Την παραχώρηση της έκτασης για 99 χρόνια, από κοινού στο Δήμο Χανίων και Δήμο Νέας Κυδωνίας, για την διαχείριση και αξιοποίηση σύμφωνα με όρους και πλαίσιο ρυθμίσεων που θα συμφωνηθούν, με στόχο την εξυπηρέτηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΜΑΔΑΚΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

 •  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
 •  ΑΜΑΛΙΑ ΜΠΑΣΙΑ
 • ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
 • ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
 • ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
 • ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΡΙΡΑΚΗΣ
 • ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΑΛΛΑΣ
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ
 • ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
 • ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΠΑΚΗΣ
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ
 • ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ
 • ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ
 • ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΜΑΤΑΣ
 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΨΑΚΗΣ
 • ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ
 • ΒΛΑΣΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ
 • ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
 • ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗ-ΜΑΚΡΑΚΗ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ

Aκριβές αντίγραφο

Η Γραμματέας

Γεωργία Δρακακάκη

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ