Αλλάζουν όλα στον ΕΟΠΥΥ | Oι 10 άξονες και πώς επηρεάζουν ασφαλισμένους και γιατρούς

adΣτην τελική ευθεία βρίσκεται η αναμόρφωση του ΕΟΠΥΥ. Ο υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης έχει πλέον στα χέρια του το πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής για την υποστήριξη της Μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) –του το παρέδωσε το πρωί της Παρασκευής ο επικεφαλής, καθηγητής Πολιτικής Υγείας, κ. Κυριάκος Σουλιώτης.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ορίσει ο υπουργός Υγείας, οι αλλαγές θα δρομολογηθούν άμεσα – «τον Νοέμβριο ο νέος ΕΟΠΥΥ πρέπει να είναι σε λειτουργία» επανέλαβε ο υπουργός χαρακτηριστικά το περασμένο Σάββατο στη διάρκεια συνεδρίου για τα Οικονομικά της Υγείας και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Η επιτροπή προτείνει αλλαγές σε δέκα βασικούς πυλώνες του συστήματος δημόσιας υγείας προτείνοντας ωστόσο «η όποια παρέμβαση να υλοποιηθεί σταδιακά, με τις δομές, το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία».

1ος άξονας: Οι ανάγκες του πληθυσμού
Τι ισχύει: Σήμερα λειτουργούν δυο υποσυστήματα πρωτοβάθμιας φροντίδας, ένα μέσω των δομών που είχαν τα ασφαλιστικά ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, και το άλλο που υποστηρίζεται από τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ
Τι προτείνεται: Υπαγωγή όλων των δημόσιων δομών ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία ΕΣΥ, μονάδες ΕΟΠΥΥ, δομές Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.ά.) σε έναν φορέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εποπτεία, τη λειτουργία και τη χρηματοδότησή τους.

2ος άξονας: Τρόπος λειτουργίας
Τι ισχύει: Σήμερα τα πολυιατρεία εποπτεύονται από τον ΕΟΠΥΥ και τα Κέντρα Υγείας από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα μεν λειτουργούν με ωράριο, ενώ τα δεύτερα όχι.
Τι προτείνεται: Η εποπτεία όλων ανατίθεται στις Υγειονομικές Περιφέρεις και οργανώνεται η 24ωρη λειτουργία των δομών ΠΦΥ καθώς και η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας για προγραμματισμένες επισκέψεις (από 5,5 ώρες σε πλήρες 8ωρο για τις δομές του ΕΟΠΥΥ).

3ος άξονας: Πρόσβαση των ασφαλισμένων
Τι ισχύει: Οι ασφαλισμένοι «μπαίνουν» στο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους χρόνους που ορίζει το στενό χρονικό πλαίσιο της λειτουργίας των μονάδων του ΕΟΠΥΥ ή των Κέντρων Υγείας.
Τι προτείνεται: Εισάγεται ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού ως δικαίωμα του πολίτη και ως υποχρέωση του συστήματος υγείας έναντι των πολιτών. Δεν
συνοδεύεται από αποκλεισμούς στην πρόσβαση σε ιατρούς ειδικότητας αλλά ως σημείο αναφοράς για τη συγκέντρωση των πληροφοριών υγείας που αφορούν κάθε πολίτη.

4ος άξονας: Παρεχόμενες υπηρεσίες
Τι ισχύει:Παρωχημένο και περιορισμένης εμβέλειας σύστημα, βασισμένο
στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων με απουσία συστηματικής και ολοκληρωμένης παρακολούθησης. Οι υπηρεσίες που παρέχονται εξαρτώνται από τη δομή όπου απευθύνεται ο ασθενής, πχ πολυιατρείο πρώην ΙΚΑ ή Κέντρο Υγείας.
Τι προτείνεται: Υπηρεσίες υγείας με έμφαση στην πρόληψη και την προαγωγή υγείας. Επίσης, διεύρυνση των υπηρεσιών υγείας στο πεδίο της προληπτικής οδοντιατρικής και την αντιμετώπιση των ψυχικών παθήσεων και των εξαρτήσεων.

5ος άξονας: Διαχείριση χρόνιων ασθενών
Τι ισχύει: Δεν υπάρχει συστηματική παρακολούθηση με συμμετοχή του ασθενούς
(εκπαίδευση) στη διαχείριση της νόσου του.
Τι προτείνεται: Λειτουργία Ομάδας επαγγελματιών υγείας, με επίκεντρο τον
οικογενειακό ιατρό και τη συμμετοχή ιατρών ειδικοτήτων. Ενεργοποίηση και εκπαίδευση του ασθενή στη διαχείριση της νόσου του.

6ος άξονας: Εργασιακό καθεστώς εργαζομένων
Τι ισχύει: Πολλαπλές σχέσεις με διαφορετικό καθεστώς αμοιβών, ωρών
απασχόλησης και αποκλειστικότητας Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι γιατροί του ΙΚΑ με εργασιακό ωράριο 5,5 ωρών και δικαίωμα διατήρησης ιδιωτικού ιατρείου, σε αντίθεση με τους γιατρούς των Κέντρων Υγείας που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Τι προτείνεται: Σταδιακή σύγκλιση του πλαισίου συνεργασίας των ιατρών με το νέο σύστημα με την υιοθέτηση της πλήρους απασχόλησης για όλους τους ιατρούς που υπηρετούν στο νέο δημόσιο σύστημα παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ.

7ος άξονας: Εισαγωγή στην ΠΦΥ νέων γιατρών
Τι ισχύει: Σήμερα είναι αποκλεισμένοι από τη συνεργασία με το δημόσιο σύστημα καθώς δεν μπορούν να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ.
Τι προτείνεται: Να δοθεί η δυνατότητα σύναψης και νέων συμβάσεων τόσο του ΕΟΠΥΥ όσο και των Κ.Υ. με ιδιώτες γιατρούς χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό τους αλλά με δεσμεύσεις ως προς το παραγόμενο έργο – σύμφωνα με τις ανάγκες– και διαδικασία αξιολόγησης.

8ος άξονας: Αμοιβή ιατρικού προσωπικού
Τι ισχύει: Πάγια αντιμισθία με διαφορετικό ύψος ανάλογα με το φορέα
απασχόλησης και κατά πράξη και περίπτωση για την άσκηση ιδιωτικού έργου. Καμία σύνδεση της αποζημίωσης με την ποιότητα και τα αποτελέσματα.
Τι προτείνεται: Οι ειδικότητες που θα αναλάβουν ρόλο οικογενειακού ιατρού προτείνεται να αμειφθούν στη βάση ενός σύνθετου συστήματος το οποίο θα περιλαμβάνει: α) κατά κεφαλήν αμοιβή και -επιπλέον- β) αμοιβή στη
βάση αποτελεσμάτων και στη βάση της διαχείρισης πολλαπλών προβλημάτων, την
υποστήριξη δράσεων πρόληψης κ.λπ. Για τις υπόλοιπες ειδικότητες είναι αναγκαίο να
εφαρμοστούν πολιτικές αποζημίωσης στη βάση του όγκου των παρεχόμενων φροντίδων (αντίστροφη σχέση).

9ος άξονας: Κατ’ οίκον φροντίδα
Τι ισχύει: Η κατ’ οίκον φροντίδα εφαρμόζεται πολύ περιορισμένα με αποτέλεσμα μια βασική αρχή της ΠΦΥ, δηλαδή ο προσανατολισμός του συστήματος υγείας προς τον πολίτη να μην μπορεί να υλοποιηθεί. Ο κανονισμός παροχών του ΕΟΠΥΥ ουσιαστικά δεν προβλέπει κατ’ οίκον νοσηλεία.
Τι προτείνεται: Εισάγεται η κατ’ οίκον φροντίδα με την ενεργοποίηση του ρόλου του νοσηλευτή ΠΦΥ αλλά και άλλων επαγγελματιών υγείας.

10ος άξονας: Κάρτα υγείας/ φάκελος ασθενούς
Τι ισχύει: Παρά τα τεράστια άλματα που έχουν συντελεστεί με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα των ασφαλισμένων.
Τι προτείνεται: Με σημείο αναφοράς την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, προτείνεται όπως ξεκινήσει άμεσα η ενσωμάτωση, στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, ενός ατομικού αρχείου υγείας (Patient Summary).

Πηγή: protothema

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Προηγούμενο άρθροΚρεμάστηκε 49χρονος πατέρας δύο παιδιών
Επόμενο άρθροΗράκλειο | 19 συλλήψεις για επαιτεία το πρωί

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ