Έκτακτη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΈκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 και ώρα 14:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

1.1.         Ψήφιση 1ης Τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης(εισηγήτρια η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα. Χρύσα Ελευθερίου).

2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

2.1.         «Υποβολή Πρότασης στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής  Προτάσεων για Στρατηγικά Έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2007 – 2013» με θέμα την Πολιτική Προστασία, (εισηγητής ο κ. Τζανοκωστάκης Ιωάννης Υπάλληλος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Ηρακλείου).

2.2.  Αποδοχή υλοποίησης του έργου VeRoTour στο Πρόγραμμα «Υποστήριξη σε διακρατικά θεματικά τουριστικά προϊόντα ως μέσα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού» της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπογραφή της Εταιρικής Συμφωνίας, (εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μιχελογιάννης Δημήτρης).

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη:

1.1. Διότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ψηφιστεί η 1η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού, προκειμένου να εγγραφούν  τα ταμειακά υπόλοιπα της Δακοκτονίας στο Φορέα 295-00, για την πληρωμή των δαπανών του προηγούμενου έτους που δεν πρόλαβαν να πληρωθούν έως 31/12/2012 και εσωτερική μεταβολή κωδικών προκειμένου να είναι δυνατή η δημοσίευση της προκήρυξης για την προμήθεια των φυτοφαρμάκων, καθώς και άλλες μεταβολές στους κωδικούς εξόδων .

2.1. Προαπαιτείται για την εξειδίκευση της πρότασης.

2.2. Άμεση ανάγκη έναρξης υλοποίησης του Προγράμματος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ